Click to listen highlighted text!

Visir inte längre ett krav vid patientnära vård

Visir inte längre ett krav vid patientnära vård

Från och med den 7 juni 2021 är visir inte längre ett krav vid all patientnära vård utan används som tillägg till munskydd/andningsskydd vid patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid misstanke om smittspridning på enheten.
Skyddseffekten av vaccination bedöms vara god och Vårdhygien Skåne ser ett minskat antal utbrott och smittspridning inom personalgrupper. Detta motiverar att visir som extra smittförebyggande åtgärd vid all patientnära vård kan tas bort enligt ett uppdaterat Regiondirektörsbeslut. Se www.vardgivare.skane.se för mer information.

Kommunens trygghetslarm åter i funktion

Kommunens trygghetslarm åter i funktion

Uppdatering klockan 18.25 5 juni 2021

På lördagseftermiddagen var alla kommunens trygghetslarm åter i funktion.

Det var på torsdagen som man upptäckte att man tappat kontakt med larmen. Orsaken var ett fel hos leverantören Telenor.

Arbetet har pågått hela dagen med att få kontakt med samtliga larm, vilket man nu fått förutom med några enstaka larm där personerna är bortresta i helgen. Deras larm kommer att kopplas in i början på nästa vecka.

Nödnumret som lades ut under fredagen kommer att vara igång hela helgen ifall problem uppstår.

– Vi vill tacka alla medarbetare som har gjort en fantastisk insats. Vi är stolta över det engagemang som visats och det outtröttliga arbete som gjorts av våra medarbetare och chefer för att säkra upp situationen som inträffade i torsdags. Vi vill också rikta ett tack till räddningstjänsten i Båstad som varit oss behjälpliga. Tack även till våra kommuninvånare som har haft tålamod med oss och visat förståelse för den situation vi haft, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef, och Pernilla Holte, avdelningschef inom Vård och omsorg.

Ursprungligt meddelande torsdag 3 juni 2021

För tillfället fungerar inte kommunens trygghetslarm. Vård och omsorgspersonal håller just nu på att kontakta alla de som har trygghetslarm genom kommunen för att ge mer information.

– Vi kontaktar alla som berörs av problemet och erbjuder extra tillsyn där behov föreligger. Samtidigt felsöker vi driftstörningen tillsammans med våra leverantörer Tunstall samt Telenor. Det är vår högsta prioritet att lösa detta så fort det går, säger Pernilla Holte, avdelningschef Vård och omsorg.

Texten uppdateras.

Uppdatering klockan 17.30 3 juni 2021

Telenor har lokaliserat det problem som uppstod tidigare under dagen och vi börjar få tillbaka kontakten med trygghetslarmen, dock ej alla.

– Vi fortsätter jobba med detta tills allt fungerar som det ska igen, säger Pernilla Holte.

Uppdatering klockan 22.30 4 juni 2021

Vi har fortfarande inte kontakt med alla som har trygghetslarm. Vi har jobbat intensivt hela dagen och kvällen för att åtgärda problemet.

Vård och omsorgspersonal samarbetar med räddningstjänsten i Båstad för att åtgärda problemet.

– Vi kommer att fortsätta arbeta med att åtgärda problemet under lördagen. Om man behöver akut hjälp ska man ringa 070-9611973, säger Pernilla Holte.

Vård- och omsorgspersonal fortsätter hålla hög nivå i SKR:s hygienmätning

Vård- och omsorgspersonal fortsätter hålla hög nivå i SKR:s hygienmätning

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. SKR:s senaste hygienmätning överträffar hösten 2020 års redan fina resultat och visar på en markant förbättrad följsamhet bland vård- och omsorgspersonal i Båstads kommun.

Tidigare i våras genomfördes en nationell hygienmätning, en så kallad punktprevalensmätning, vid patientnära arbete inom Vård och omsorg.

Mätningen går ut på att visa hur väl basala hygienrutiner och klädregler, som förhindrar och bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner, följs av kommunens vård- och omsorgspersonal. Vårens resultat visar en markant förbättring jämfört med tidigare års redan fina resultat.

– Det är glädjande att resultatet överträffar förra mätningen hösten 2020, som även den visade på ett riktigt bra resultat för oss. Det finns dock alltid förbättring som kan ske för att uppnå hundraprocentig följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Detta jobbar vi kontinuerligt med inom vård och omsorg, säger Victoria Morris, tf medicinskt ansvarig sjuksköterska på Båstads kommun.

Mätningen grundar sig på observationsstudier och utförs av utbildade hygienutbud två gånger om året. Nästa mätning genomförs under hösten 2021.

Hela resultatet av mätningen finns på SKR.se

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler innefattar:

  • Handhygien
  • Skyddshandskar och skyddskläder
  • Arbetskläder
  • Hår och skägg
  • Smycken och bandage på händer

Kortvården på Skogsliden är Årets arbetsplats 2020

Kortvården på Skogsliden är Årets arbetsplats 2020

I början av året 2021 hade kommunens medarbetare möjlighet att nominera sin egen arbetsplats eller annan arbetsplats till utmärkelsen Årets arbetsplats. Årets arbetsplats är en utmärkelse som delas ut till en arbetsgrupp eller arbetsplats som bidragit till sin egen och till kommunens utveckling och ska uppfylla vissa uppsatta kriterier. Av tre finalister stod till slut Kortvården som vinnare av Årets arbetsplats 2020.

Här berättar medarbetarna själva om varför de är Årets arbetsplats:

På kortvården arbetar vi som ett team, där alla medarbetare är delaktiga och allas idéer hörsammas och tas upp till diskussion.  Alla bidrar i teamet och allas styrkor tas tillvara. Att ge och ta feedback på rätt sätt är viktigt för att en arbetsgrupp ska fungera. Vi diskuterar ofta öppet med varandra för att tillsammans komma fram till en bra lösning för personalgruppen. Vi har ett öppet klimat för att allas åsikter ska bli hörsammade.

Som de flesta verksamheterna i kommunen har medarbetarna fått ställa om och tänka nytt i och med pandemin. På Kortvården har det kommit många nya rutiner i samband med pandemin och där beskriver medarbetarna att de hjälpts åt att verkställa och ta upp till diskussion i verksamheten vid oklarheter.

En annan viktig del i arbetet blir att ta vara på varandras kompetens och respektera varandras olikheter, vilket medarbetarna på Kortvården beskriver så här:

Kompetenser som finns tas tillvara och det finns utrymme att prova nya arbetsuppgifter. På kortvården finns väldigt stor bredd på vilka arbetsuppgifter som personalen behöver kunna utföra, då avdelningen får in vård- och omsorgstagare med väldigt varierande behov. Personalen är flexibel och lösningsfokuserad och arbetar alltid med fokus på individen.

Vi har respekt för varandra, vid oliktänkande tas det upp direkt och diskuterar kring situationen. Alla människor är olika som individer, och detta tillvaratas på kortvården – bland annat har medarbetarna olika ansvarsområden som de brinner för.

Medarbetarna lyfter också fram ett gott samarbete och en god samverkan mellan olika professioner på Kortvården. I nomineringen skrev även medarbetarna: Vi är en grupp som har roligt tillsammans och vi önskar att fler får upp ögonen för det roliga och intressanta arbete vi utför!

Utmärkelsen kommer att delas ut i Kommunfullmäktige. Vinsten är på 25 000 kr som Kortvården kan använda till kompetensutveckling eller annan utveckling.

Medarbetarna på Årets arbetsplats 2020 – Kortvården på Skogsliden.

Årets första frilandsodlade färskpotatis skänktes till kommunens seniormåltider

Årets första frilandsodlade färskpotatis skänktes till kommunens seniormåltider

Branschorganisationen Svensk Potatis meddelade förra veckan att årets första frilandsodlade färskpotatis som plockats på Bjärehalvön skänks till kommunens seniormåltider.

I torsdags levererades 30 kilo färskpotatis som under fredagen tillagades till äldreomsorgen. 

– Det är ett fantastiskt initiativ av Svensk Potatis som för andra året skänker den första frilandsodlade potatisen istället för att auktionera ut den som tidigare. Nu blev det äldreomsorgen som fick avnjuta skörden. Till förrätt serverades nyskördade Bjärepotatis med gräddfil och gräslök och till valborgslunchen serverade vi helstekt karré med rostad potatis och krispig sallad, säger Susanna Bengtsson, måltidschef i Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!