Click to listen highlighted text!

Musteriet öppnar upp för personer med funktionsvariation

Musteriet öppnar upp för personer med funktionsvariation

Tillsammans med riksförbundet FUB, som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv, öppnar kommunens fritidsgård Musteriet upp för personer med funktionsvariation.

Varannan lördag är Musteriet i Båstad öppet för dig som är ung eller vuxen men som har ett behov av lite extra stöd. Mellan klockan 11-13 tar en av kommunens fritidsledare emot på Musteriet och visar allt roligt som finns att göra.

Du är förstås välkommen att ha med egen ledsagare eller assistent. Fika och lunch finns att köpa på Musteriet.

Datum: 25 mars, 8 april, 22 april, 6 maj, 20 maj och 3 juni.

Tid: 11-13.

Var: Musteriet, Musterivägen 4 i Båstad.

Varmt välkomna!

Jobba inom vård och omsorg

Jobba inom vård och omsorg

Beachen eller jobbet? Varför välja? Du hittar båda i Båstad i sommar – sök jobb inom vård och omsorg! Vi söker dig som vill göra skillnad för andra personer varje dag. I utbyte får du mycket glädje och stor tacksamhet.

Du kommer hjälpa personer som behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel vara hjälp med städning, omvårdnad eller att ta medicin i rätt tid. Du kan jobba på ett boende eller hemma hos den person som behöver hjälp. Du kan jobba med äldre, med unga och med personer som har olika funktionsnedsättningar. Alla dagar ser olika ut och det blir aldrig långtråkigt.

Du behöver vara 18 år eller äldre för att kunna ansöka. Välkommen med din ansökan!

 

Frågor och svar för dig som vill jobba inom äldreomsorgen

Vilka arbetstider kommer jag att ha?

Äldreomsorgen bedrivs dygnet runt. Antingen blir du anställd genom att bara jobba natt, eller genom att jobba både dag och kväll.

Arbetstiderna varierar beroende på vilken enhet du arbetar på. Det är alltid vård- och omsorgstagarnas behov som styr. Därför kan vissa justeringar ske löpande, men inga ändringar sker utan din kännedom.

Inom äldreomsorgen börjar ett dagpass normalt klockan 07. Du arbetar mellan fem till nio timmar på ett arbetspass. Kvällspassen börjar på eftermiddagarna. Efter kvällspasset kommer nattpatrullen och tar vid. Nattpersonal arbetar alltid natt.

Kommer jag jobba helg?

Är du fast- eller månadsanställd arbetar du varannan helg, antingen dagpass eller kvällspass.

Vad får jag för lön?

Vi har individuell lönesättning vilket innebär att lönesättning beror på om du är utbildad, har erfarenhet från vården och vilken ålder du har. OB tillkommer på obekväm arbetstid för kvällar och helger.

Kan jag sommarjobba hos er även om jag inte arbetat inom vården tidigare?

Det går bra. Vi har ett introduktionsprogram som du kommer att få vara delaktig i och du tilldelas en handledare som du går bredvid dina första arbetspass. När du är klar med din introduktion arbetar du oftast ensam hos vård- och omsorgstagarna, men ni är alltid ett gott gäng som arbetar under samma arbetspass som du kan kontakta under arbetets gång om du har några frågor. Vi ser att du hellre frågar en gång för mycket än en gång för lite.

Vad är särskilt boende?

Ett särskilt boende är en annan benämning på ett äldreboende. Där vårdas äldre vars hälsotillstånd kräver en omvårdnad som inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet.

Vad är hemtjänst/hemvård?

Hemtjänst benämns numera oftast som hemvård. Hemvård betyder att personal hjälper äldre människor i sitt ordinära boende.

Beroende på hur långt vi ska ta oss inom hemvården så använder vi automatväxlade bilar, elcyklar eller så promenerar vi till vård- och omsorgstagarna.

När du kommer till arbetet får du en mobiltelefon med ditt arbetspass. Där finns också en panering som visar vad du ska göra vid insatserna.

Vi använder digitala nycklar i kommunen. En digital nyckel går på batteri som du tankar över information till med din personliga kod som du får vid anställning. Med denna nyckel får du åtkomst till alla vård-och omsorgstagare inom det område där du ska arbeta.

Ordlista inom äldreomsorgen

Runda/Rad/Tur = Den lista som visar vilka vård- och omsorgstagare du ska till under till arbetspass.

En insats = Ett samlingsnamn för det som vi stödjer vård- och omsorgstagarna med vid varje tillfälle.

Delegering = Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegering av legitimerad personal såsom sjuksköterska eller rehab-personal. Det är exempelvis att ge mediciner eller att utföra personanpassade träningar. Delegering behöver även sommarjobbare ha för att kunna hjälpa vård- och omsorgstagarna.

SOL-insatser = Insatser som utförs enligt socialtjänstlagen. Kan exempelvis vara städ, inköp, dusch, hjälpa till vid uppstigning eller sänggående.

Dokumentation = En del av arbetet innebär att läsa och dokumentera i vård- och omsorgstagarnas journal. Det kräver att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

Hemsjukvård = Hemsjukvård får vård- och omsorgstagare som inte själva kan ta sig till vårdcentralen. Det innebär att man blir tilldelad en kommunal sjuksköterska istället för en sjuksköterska som arbetar på vårdcentralen.

Trygg omsorg = Kommunens larmgrupp som arbetar med att på- och avinstallera trygghetslarm hos vård- och omsorgstagare.

Dubbelbemanning = När man är två personal på samma insats. Behövs ibland vid förflyttningar av vård- och omsorgstagare.

VT = Vård- och omsorgstagare

UT = Undertecknad

VB = Vårdbiträde

USK = Undersköterska

SSK = Sjuksköterska

DSK = Distriktssköterska

AT = Arbetsterapeut

FT/SG = Fysioterapeut/Sjukgymnast

MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SÄBO = Särskilt boende (äldreboende)

Frågor och svar för dig som vill jobba inom LSS

Vilka arbetstider kommer jag att ha?

Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda morgon, kväll och natt. På natten kan det vara sovande jour, vilket betyder att du sover på arbetet, eller vaken natt. När det är vaken natt är det en speciell grupp som bara arbetar vaken natt.

Kommer jag jobba helg?

Är du fast- eller månadsanställd arbetar du varannan helg.

Vad får jag för lön?

Vi har individuell lönesättning vilket innebär att lönesättning beror på om du är utbildad, har erfarenhet från vården och vilken ålder du har. OB tillkommer på obekväm arbetstid för kvällar och helger.

Kan jag sommarjobba hos er även om jag inte arbetat inom vården tidigare?

Det går bra. Vi har ett introduktionsprogram som du kommer få vara delaktig i och du tilldelas en handledare som du går bredvid dina första arbetspass. När du är klar med din introduktion är du redo att antingen arbeta ensam eller tillsammans med dina kollegor. Vi har alla varit nya på jobbet och vi ser hellre att du frågar en gång för mycket än en gång för lite.

Vad är personlig assistans?

Stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Stödet sker i brukarens egna hem och är individuellt utformat.

Vad är en gruppbostad inom LSS?

Stöd till personer med funktionsnedsättningar som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. I en gruppbostad bor brukarna i egna lägenheter som är samlade kring gemensamma lokaler. Vi arbetar främst med omvårdnad, motivation och aktiviteter.

Vad är en servicebostad inom LSS?

Stöd till personer med funktionsnedsättning som kan bo i egen lägenhet, men har behov av tillgängligt stöd dygnet runt. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp.  Vi arbetar främst med omvårdnad, motivation och aktiviteter.

Ordlista inom LSS

En rad = en persons schema

En schemaperiod = 4 veckors schema

En insats = Ett samlingsnamn för det som vi stödjer brukarna med vid varje tillfälle.

Dubbelbemanning = När man är två personal på samma insats. Behövs ibland vid förflyttningar av brukare.

Delegering = Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegering av legitimerad personal såsom sjuksköterska eller rehab-personal. Det är exempelvis att ge mediciner eller att utföra personanpassade träningar. Delegering behöver även sommarjobbare ha för att kunna hjälpa brukarna.

Dokumentation = En del av arbetet innebär att läsa och dokumentera i brukarnas journal. Det kräver att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

SOL= Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

HSL-insatser = Hälso- och sjukvårdsinsatser

USK = Undersköterska

SSK = Sjuksköterska

AT = Arbetsterapeut

FT/SG = Fysioterapeut/Sjukgymnast

MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Jobba inom LSS

“Det bästa med mitt jobb är att jag får chans att göra skillnad i människors vardag.”

Hör Niklas berätta om sitt arbete som stödpedagog på en daglig verksamhet

Jobba som undersköterska

“Det bästa med mitt arbete är att jag får möta människor.”

Hör Muzey berätta om sitt arbete som undersköterska på ett vård- och omsorgsboende

Jobba som sjuksköterska

“Jag jobbar inom vård och omsorg för att jag älskar att kunna göra en skillnad för andra människor, både i stort och litet.”

Hör Kajsa berätta om sitt arbete som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende

Få tips och råd om säkerhet i din vardag på äldre dar

Få tips och råd om säkerhet i din vardag på äldre dar

Nu kan du som är 65+ få goda tips och råd om din säkerhet. Onsdagen den 8 februari klockan 15.30 välkomnas du till en informationsträff med kommunens säkerhetschef Christofer Thorén, räddningstjänstchef Pelle Pettersson samt kommunpolis Sara Merbom.

– Vi kommer att ge olika tips och råd till äldre om hur de kan bli säkrare och tryggare i sin vardag. Det kommer handla om hur man kan skydda sig mot inbrott och bedrägerier och vad som är bra att tänka på för att höja säkerheten i hemmet med avseende på bland annat brandsäkerhet. Vi kommer även att prata om trafiksäkerhet och hemberedskap, säger Christofer.

Föreläsningen, som är gratis, är en del av kommunens satsning på förebyggande hälsoarbete för äldre.

Varmt välkomna!

Balansträning i grupp ökar seniorers självständighet

Balansträning i grupp ökar seniorers självständighet

Varje vecka samlas seniorer i kommunen för att träna balansträning i grupp. Träningen, som ska förhindra fallolyckor, är en del av kommunens satsning på förebyggande hälsoarbete för äldre.

Med träningen hoppas kommunen att seniorer kan undvika fallolyckor och upprätthålla förmågor som möjliggör för dem att leva ett självständigt liv.

– Känner ni att det spänner i låret? Då gör ni helt rätt.

Orden kommer från kommunens fysioterapeut, Helena. Varje onsdag välkomnar hon seniorer för pass i balansträning i Båstads Gif:s klubbstuga.

Sedan en tid tillbaka har kommunen satsat på förebyggande hälsoarbete för äldre. Ingrid, kommunens samordnare för förebyggande hälsoarbete, har tillsammans med Helena bjudit in seniorer till en rad aktiviteter. En aktivitet som blivit väldigt populär är balansträning i grupp.

– Vi fick ett fantastiskt gensvar när vi annonserade om kurserna i höstas. Sedan november har vi haft  kurser i Båstad, Östra Karup och i Förslöv, säger Ingrid.

Träning som förebygger fall

Varje grupp ses en timme i veckan för att öva på sin balans. Träningen bygger på så kallad OTAGO-träning, som är ett anpassat balans- och styrketräningsprogram som är förebyggande av fall för äldre.

– Fall är vanligt hos äldre över 65 år och kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom fysisk skada, smärta, och minskad självständighet. Det är viktigt både för hälsa och välmående att vara aktiv och känna trygghet i sin vardag. Balansträningen gör att du upprätthåller förmågor som möjliggör för dig att leva ett självständigt liv, säger Ingrid och Helena.

Dagens träning börjar med fem styrkeövningar. Några görs sittande på en stol och andra kräver att man står upp. Helena förklarar och visar övningarna först, därefter är det gruppens tur.

Efter styrkeövningarna är det dags för tolv balansövningar.

– Nu ska vi stå på tå. Håll avstånd mellan fötterna och för ena handen bakom ryggen. Denna övning kräver lite mer balans. Håll lätt i stolen framför er om det känns vingligt. Ni ska vara lite mjuka i ert rörelsemönster, då får ni mer kontroll och balans.

Bli stabilare av balansträning

En av deltagarna är 84-årige Bertil. Han berättar att han alltid levt ett aktivt liv och trivts i idrottssammanhang. I takt med att han blivit äldre har han dock märkt att balansen blivit sämre. När han såg att kommunen välkomnade seniorer till balansträning i grupp tog han genast kontakt och visade sitt intresse.

–  Med åldern kommer krämporna och balansen är inte som den var förr. Men nu när jag börjat med balansträning känner jag mig stabilare. Jag går hem från träningen med lättare steg.

För Bertil är onsdagsträffarna ett välkommet inslag i vardagen. Förutom träningen är det också en stund där han får sitta ner och prata med övriga deltagare i gruppen.

– Den sociala biten gör mycket. Jag blir pigg av att komma hit och träffa alla. Jag önskar att ännu fler hade vågat komma hit och träna. Detta gör så mycket gott på många plan. Här behöver ingen skämmas över sin förmåga, utan här gör vi det vi kan. Alla är välkomna, även de med dålig balans.

Träningen börjar gå mot sitt slut. Men innan det är dags att ge sig hemåt igen har Helena en övning kvar.

– Vi avslutar med er paradgren – nu ska ni gå i sidled. Vill ni hålla i stolen får ni göra det. Bra jobbat allihop!

 

Fler tillfällen till balansträning

I vår kommer fler tillfällen till balansträning i grupp. Mer information om detta kommer läggas ut på kommunens webbplats.

Du som vill vara med behöver vara så pass frisk att du kan förflytta dig själv, med eller utan gånghjälpmedel.

 

Relaterad information

Förebyggande hälsoarbete för äldre 

Få tips om din privatekonomi

Få tips om din privatekonomi

Oroar du dig över ekonomin och hur du ska få pengarna att räcka? Att leva med ekonomisk stress är jobbigt och det påverkar ofta hälsan. Men det finns hjälp att få.

Den 11 januari 2023 klockan 15.30 välkomnas du som är 65+ till Sessionssalen i kommunhuset för att få goda ekonomiska råd från kommunens budget- och skuldrådgivare.

Under föreläsningen får du bland annat tips på hur du kan få ekonomin i balans och skapa en hållbar ekonomi på sikt. Du får också information om vilka möjligheter du har för att få hjälp med ekonomin.

Föreläsningen, som är gratis, är en del av kommunens satsning på förebyggande hälsoarbete för äldre.

Click to listen highlighted text!