Click to listen highlighted text!

Goda resultat i senaste servicemätningen

Goda resultat i senaste servicemätningen

Hur blir medborgarna bemötta vid kontakt med Båstads kommun? Servicemätningen för 2020 visar på många goda resultat och några områden kommunen bör förbättra sig inom.

– Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med vår kommun, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

Varje år genomför undersöknings- och rådgivningsföretaget Profitel en servicemätning i kommunen som mäter hur anställda kommunicerar inom telefoni och e-post. Undersökningen mäter hur väl anställda på Båstads kommun agerar i enlighet med de förväntningar som ställs på en väl fungerande kommunikation. Det handlar till exempel om hur medborgare blir bemötta, om de får kontakt med sökt person eller funktion och om vi ringer tillbaka till den som sökt oss.

Undersökningen för telefoni har bland annat tittat på bemötande, svarstider, intresse och engagemang och hälsningsfraser.

För e-post har man bland annat bedömt kontaktinformationen från avsändaren, svarstider och svarskvalitet.

Rapporten visar att vi får bättre resultat än snittet för övriga kommuner i åtta olika kategorier: Tillgänglighet, svar på frågor, information, intresse och engagemang, svarstid till kundcenter och helhetsintryck.

– Från förra årets goda resultat har vi höjt oss ännu mer. Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras och ett av kommunens inriktningsmål är att vi ska vara välkomnande, professionell och serviceinriktad gentemot medborgarna. Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med vår kommun. Mätningen visar att vi lyckas med det, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

En förklaring till det goda resultatet vad gäller svarstid till kommunens växelnummer, samt svar på frågor och information kan vara det arbete som lades ner under 2020 på att utveckla ett modernt kontaktcenter där medborgarna står i fokus.

– Kundcenter har sedan sommaren 2020 påbörjat ett utvecklingsarbete där målet är att kontakten med kommunen ska förenklas och att privatpersoner och företagare i högre grad ska få svar på sina frågor, redan i första kontakten. Mätningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker och att vi är på rätt väg. Vi ska alla vara stolta över resultatet, säger Cecilia Franzén Rooth, chef för kundcenter.

Andra dosen vaccin utdelad på Haga Park

Andra dosen vaccin utdelad på Haga Park

Nu har vård- och omsorgstagare och personal på Haga Park blivit vaccinerade mot covid-19. Under onsdagen delades den andra dosen vaccin ut.

Även denna gång stod vård- och omsorgstagaren Margareta Skog först i kö till vaccinationen.

– Jag är verkligen glad över att vara fullt vaccinerad. Båstads kommuns ledning har varit väl framme och skött detta bra. Nu ser jag fram emot att så småningom kunna börja umgås med familj och vänner. Jag är väldigt social av mig och längtar efter att livet kan bli lite mer normalt igen, säger Margareta Skog.

För enhetschef Annika Müller Hansen var det en efterlängtad dag. Nu väntar ett par veckor innan vård- och omsorgstagare och personal har ett fullgott skydd av vaccinet.

– Det är glädjande att vi har kommit såhär långt med vaccinationen mot covid-19, men än är det inte läge att koppla av. Arbetet med att förhindra smittspridning fortsätter som vanligt på Haga Park. Det är viktigt att vi alla fortsätter att följa alla restriktioner, även fast vi är vaccinerade, säger Annika Müller Hansen, enhetschef på Haga Park.

På 1177.se kan du läsa mer om vaccination mot covid-19.

Båstads kommun går inte vidare med juridisk prövning

Båstads kommun går inte vidare med juridisk prövning

Efter att missförhållandena inom socialtjänsten i Båstads kommun uppdagades i oktober 2019 stämdes kommunen därefter för överträdelse av visselblåsarlagen och lagen om anställningsskydd. Nu har Båstads kommun valt att medge talan i tingsrättsförhandlingarna.

– Ärendet är härmed avslutat. Nu fortsätter vi fokusera på att barnen och våra medarbetare får det stöd de behöver, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör på Båstads kommun.

Stämningen av Båstads kommun för brott mot visselblåsarlagen och lagen om anställningsskydd går mot sitt slut. Båstads kommun har valt att inte gå vidare med en juridisk prövning och meddelade under torsdagen att man medger talan.

– Vi har medgett talan vilket innebär att vi medger de yrkanden som har lagts fram, inte att vi håller med om sakfrågan. För Båstads kommun är frågan nu utagerad och vi kan fokusera på det som är det viktigaste i sammanhanget – att barnen mår bra och att våra medarbetare nu kan fokusera helt på det viktiga arbete som individ och familjeomsorgen utför, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör.

Det är den tidigare chefen på enheten för Barn och Unga i Båstads kommun som stämt kommunen på 200 000 kronor i skadestånd samt att dennes uppsägning ska ogiltigförklaras.

Bakgrunden till stämningen tog sin början i oktober 2019 då medarbetare inom enheten för Barn och Unga slog larm om missförhållanden i socialtjänsten i Båstads kommun. Kommunen gjorde därefter en anmälan av den egna verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I juni 2020 stämdes Båstads kommun för överträdelse av visselblåsarlagen av den före detta chefen då man efter en omorganisation fastställde, med hänvisning till Socialtjänstlagen, att chefer inom enheten för Barn och Unga ska ha en socionomutbildning. Den före detta chefen saknade denna utbildning och sades upp på grund av arbetsbrist.

– För kommunen handlar detta om kompetens. Vi vill säkerställa att våra anställda har rätt utbildning och de kunskaper som krävs för jobbet, säger Philipp Seuffer, HR-chef.

I Båstads kommun märker man tydligt att omorganisationen har gett resultat.

– Vi har sedan omorganisationen haft möjlighet att påbörja ett omfattande förbättringsarbete, där  samtliga medarbetare är involverade i arbetet att bygga en stabil verksamhet med kvalitet från grunden. Chefernas engagemang och nära ledarskap är en förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt. Nu när ärendet är avslutat kan vi fortsätta förbättringsarbetet i lugn och ro. Vårt mål är att bygga en socialtjänst som förtjänar kommuninvånarnas förtroende och som har barnens bästa i fokus. De positiva resultaten från brukarundersökningen, som genomfördes under hösten, visar att vi är på rätt väg för att uppnå detta mål, säger Lena Täringskog, chef för Individ och familj samt avdelningschef inom vård och omsorg i Båstads kommun.

Nordvästra Skåne är först att prova danskt skilsmässokoncept

Nordvästra Skåne är först att prova danskt skilsmässokoncept

Den digitala tjänsten SES visade sig så framgångsrik i Danmark att den under en tid blev lag. Nu har nordvästra Skåne blivit först i Sverige med att lansera stödverktyget för barns och föräldrars välbefinnande vid en skilsmässa/separation. Från den 25 januari finns tjänsten tillgänglig för alla invånare i kommunerna Båstad, Helsingborg, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.  

Tjänsten vänder sig till par som har bestämt sig för att gå skilda vägar och har barn. Att skiljas som gift, eller separera som samboende, kan vara plågsamt för alla inblandade. Inte minst för barnen. Det är främst för deras skull som konceptet har utarbetats av forskare vid Köpenhamns universitet.

SES är ett verktyg för självreflektion, där användaren får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och själv kan fundera  över vilka val som görs i samband med en separation. Och hur du som förälder berättar om valen för dina barn.

– Här i Sverige finns inga planer på att göra lag av tjänsten. Vi har valt att erbjuda den då den har visat sig framgångsrik i att lindra barns och föräldrars oro och lidande i samband med separationer. I Danmark har tjänsten funnits sedan 2016. Vi gör nu SES tillgänglig för invånarna i alla i de sex kommunerna. Det är gratis och den som väljer att använda tjänsten får vara helt anonym, säger Lisbeth Davidsson vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Det hela sker via nätet. Användaren får av Helsingborg kontaktcenter inloggningsuppgifter och kan därefter, närsomhelst på dygnet koppla upp sig. Användaren får tillgång till evidensbaserad kunskap och forskning, får se filmer och reflektera kring ett antal viktiga frågor som brukar resa sig vid skilsmässor eller separation.

– Vi erbjuder här ett verktyg för ökad självkännedom, hjälp till självhjälp.  Man kan använda det både inför, under och efter en separation, det är helt enkelt ett stöd för föräldrar som inte bor tillsammans, för att göra tillvaron så bra som möjligt för barnen, säger Lisbeth Davidsson.

Läs mer om SES och hur du använder tjänsten på Helsingborgs stads webbplats här

Alla kommunens äldreboenden har erbjudits vaccin

Alla kommunens äldreboenden har erbjudits vaccin

Vård- och omsorgstagare på kommunens fyra äldreboenden har nu erbjudits den första dosen vaccin mot coronaviruset.

På torsdagen blev vård- och omsorgstagare samt personal på Åsliden de sista att vaccineras på kommunens Särskilda boenden.

Det är vårdcentralerna i kommunen som vaccinerar vård- och omsorgstagarna och medarbetarna på plats på respektive boende.

– Det är glädjande att vi har kommit såhär långt i vaccineringen. Det har funnits ett stort engagemang och vilja att ta vaccinet, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef Båstads kommun, som samtidigt vill rikta ett tack till vårdcentralerna för ett gott samarbete.

Förra veckan blev Haga Park först ut att ta emot den första dosen vaccin mot coronaviruset.

I veckan har vaccinationer getts på Skogsliden, Almgården och Åsliden. Därmed har den första dosen vaccin erbjudits på alla kommunens äldreboenden.

– Nu fortsätter vi att följa restriktionerna och gör allt vi kan för att skydda varandra. Vi måste alla tillsammans, och var och en för sig, fortsätta att ta ansvar för att minska smittspridningen. Hjälp oss hjälpa varandra, säger Christin Johansson

Region Skåne: Läs mer om hur vaccinationerna nu fortsätter.

Click to listen highlighted text!