Click to listen highlighted text!

Jobba inom vård och omsorg

Jobba inom vård och omsorg

Välkommen att söka sommarvikariat hos oss! Vi söker dig som vill göra en meningsfull insats för våra äldre och andra personer som behöver hjälp i sin vardag. Du får värdefull erfarenhet samtidigt som du gör en insats för människor som verkligen behöver dig.
 
Inom vård och omsorg hittar du flera meningsfulla jobb som ger dig mycket tillbaka. Vi söker dig som är 18 år – välkommen med din ansökan!
 
Sommarjobba inom äldreomsorgen

I Båstads kommun finns fyra vårdboende samt ett kortvårdsboende som alla ligger i natursköna områden. Hemvården utgår från Båstad eller Förslöv. Vår verksamhet bedrivs sju dagar i veckan och vi söker vikarier både till dag, kväll och natt.

I det dagliga arbetet ger vi en kvalitativ omvårdnad utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du ingår i teamet som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma måltider, uppmuntrar till social samvaro och sätter guldkant på tillvaron för våra äldre.

Du samarbetar inte bara med dina kollegor på vård- och omsorgsboendet/ hemvården utan även med andra professioner såsom sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vissa delegerade hemsjukvårdsuppgifter förekommer i form av bland annat läkemedelshantering. I det dagliga arbetet ingår dokumentation.

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Sommarjobba inom LSS och socialpsykiatrin

Du ska stödja och stötta brukarna med omvårdnad och till delaktighet i samhällslivet utifrån beslut och genomförandeplaner samt arbeta med kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling tillsammans med arbetsgrupperna. Att föra social dokumentation och arbeta aktivt med uppföljning ingår också i arbetet.

I vissa verksamheter innebär det arbete med personer med funktionsnedsättning med omvårdnadsbehov och där det förekommer arbetstekniska hjälpmedel såsom liftar.

Arbetstiden är förlagd både dag, kväll, helg. Inom vissa verksamheter är det sovande jour.

Sommarjobba inom LSS och socialpsykiatrin

Sommarjobba som sjuksköterska

Vi söker medarbetare som delar vår värdegrund och vill arbeta utifrån vårt förhållningssätt. Det är viktigt för oss i vårt arbete då vi är ett professionellt team med olika professioner som samarbetar med den enskilda vård- och omsorgstagaren i centrum utifrån dennes specifika behov.

Som sjuksköterska i vårt team kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av hälso- och sjukvård inom ansvarsområdet. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning.

 

Sommarjobba som undersköterska

Som undersköterska hos oss utför du omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du i ditt arbetar, utför olika insatser hemma hos vård- och omsorgstagare utifrån beslut/ genomförandeplan. Du kommer också utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret i ordinärt boende.

Arbetet är varierande och du kommer att köra bil eller cykla i tjänsten. Arbetet innebär dag- eller kvällspass på vardag eller helg. Du utgår från Båstad och arbetar i hemvårdgrupperna på norra sidan av kommunen.

Sommarjobba som undersköterska

Jobba som sjuksköterska

“Jag jobbar inom vård och omsorg för att jag älskar att kunna göra en skillnad för andra människor, både i stort och litet.”

Hör Kajsa berätta om sitt arbete som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende

Jobba som stödpedagog

“Det bästa med mitt jobb är att jag får chans att göra skillnad i människors vardag.”

Hör Niklas berätta om sitt arbete som stödpedagog på en daglig verksamhet

Jobba som undersköterska

“Det bästa med mitt arbete är att jag får möta människor.”

Hör Muzey berätta om sitt arbete som undersköterska på ett vård- och omsorgsboende

Varning för bedrägeri

Varning för bedrägeri

Vi har fått information om att en okänd person tagit kontakt med äldre och falskeligen utgett sig för att komma från Båstads kommun. Om du är osäker på om en person som utger sig för att vara från kommunen är det – kan du be personen att identifiera sig med sitt tjänstekort. Under dagtid kan du också ringa vår kundtjänst på 0431-77000 som kan kontrollera att personen är från kommunen. Vård- och omsorgstagare uppmanas också att inte lämna ut sina kontokort till någon.

Telefonnummer som är bra att kunna:

 • För att kontrollera att personalen kommer från kommunen kan du under dagtid kontakta kommunens kundcenter på 0431-77000.
 • Vid pågående brott – ring 112.
 • Om du redan har blivit utsatt för brott ring – 114 14.

Information om hur du skyddar dig från bedragare i hemmet, på stan eller på nätet finner du på polisens hemsida: Polisens sida om hur du skyddar dig mot bedrägeri.

 

Vill du bli en av våra nya medlare?

Vill du bli en av våra nya medlare?

Nu söker vi nya medlare till vår medlingsverksamhet riktad mot ungdomar. Medling är en frivillig tjänst som erbjuds alla mellan 12 och 21 år som begått ett polisanmält brott. Som medlare förväntas du vara rättrådig, empatisk och ha förmåga att skapa förtroende.

Medling erbjuds till alla ungdomar mellan 12-21 år som har begått polisanmält brott och helt eller till viss del erkänner inblandning i brottet. Medling är frivilligt både för gärningsperson och brottsoffer.

Målet är att minska de negativa följderna av brottet och verka förebyggande, det vill säga minska ungdomsbrottsligheten.

Medlarens egenskaper, enligt lagen, är att personen ska vara kompetent, rättrådig och opartisk. Det är också viktigt att personen är empatisk, flexibel och har förmåga att skapa förtroende. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar, professionellt eller ideellt, väger tungt.

Alla medlare får utbildning i medling av medlingsverksamheten. Medling sker på lekmannabasis och arvoderas per uppdrag. Vi har samarbete med 9 kommuner i nordvästra Skåne, så resor kan förekomma.

Anmäl intresse

Intresse kan anmälas till Ingela Torstensson-Hedberg, koordinator för medlingsverksamheten. Kontakta Ingela på: ingela.hedberg@engelholm.se eller på telefonnummer 0431-468223

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld

Varje år uppmärksammas kampanjen En vecka fri från våld som sätter ljuset på och sprider kunskap kring våld i nära relationer. Syftet är att uppmärksamma att våld går att förebygga.

Kampanjen är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN och det stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. I år arrangeras det för sjätte året i rad under vecka 47, den 22:e-28:e november. Länsstyrelsen i Skåne uppmärksammar veckan med en rad arrangemang. Läs mer och ta del av arrangemangen på Länsstyrelsens webbplats.

Våld i nära relationer drabbar kvinnor, män och transpersoner i alla åldrar. Våldsutövarna kan vara partners, föräldrar, barn, vårdgivare eller andra närstående. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och det är aldrig den utsattas fel. Både den som utsätts för våld och den som utövar våld kan få stöd och hjälp.

Behöver du prata med någon eller om du behöver stöd finns kommunens mottagningsenhet här för dig.

Kontakta mottagningsenheten för stöd och mer information

Gäller ditt ärende ett barn/ung vuxen upp till 20 år kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för barn och unga på 0431-77703 eller mottagningen.bou@bastad.se

Gäller ditt ärende en vuxen person över 20 år kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för vuxna på 0431-77726 eller mottagningen.vux@bastad.se

Mottagningarna är bemannade av socialsekreterare och finns tillgängliga under kontorstid. Under övrig tid kontaktas socialjouren på 042-10 68 69.

Vid livshotande situation ring SOS 112.

Hur våld kan se ut
 • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
 • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
 • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
 • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
 • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
Vägar till stöd och hjälp
 • Vuxna som utsatts för våld av en närstående erbjuds samtalsstöd och rådgivning. Alla insatser är frivilliga att delta i. Du kan komma på ett första, förutsättningslöst besök innan du bestämmer dig för om du vill ha fortsatt kontakt. Du kan även vara anonym.
 • Den som utsatts för våld av någon hen levt eller lever tillsammans med behöver ibland ekonomisk hjälp. Vi hjälper dig att ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Om du är utsatt för våld kan det vara aktuellt med ett tillfälligt, skyddat boende.
 • Barn som upplevt våld mot en närstående, eller själva utsatts för våld, kan behöva prata med någon. Socialtjänsten kan ge ett första stöd.
 • När barn under 18 år har utsatts för våld, eller upplevt våld mot en närstående, utreder socialtjänsten alltid barnets behov av skydd, hjälp och stöd.
 • Om du tror att en vuxen eller ett barn i din närhet utsätts för våld är du välkommen att kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Privatpersoner kan välja att vara anonyma.
 • Den som utsätter någon närstående för våld kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

Nationell stödtelefon

För våldsutövareVälj att sluta”: 020 555 666 https://valjattsluta.se/

För våldsutsattaKvinnofridslinjen”: 020- 50 50 50 https://kvinnofridslinjen.se/sv/

Vaccination mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete

Vaccination mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete

Vaccinering mot covid-19 krävs vid nyanställning till omvårdsnära arbete i kommunen. Beslut har tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott torsdagen den 28 oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att det ska ställas krav på vaccinering mot covid-19 vid all nyanställning till omvårdsnära arbete. Beslutet togs efter att vård- och omsorgsnämnden föreslagit arbetsutskottet att fatta beslut i frågan.

Under torsdagen beslutades även att socialchefen ska ges mandat att i vissa fall, och i samråd med verksamheterna, vidta åtgärder och uppställa krav att enbart vaccinerade medarbetare ska arbeta i viss specifik verksamhet och/eller i relation till vissa vårdtagare. Det gäller när det av verksamhetsskäl kan anses befogat att uppställa specifika krav som till exempel avser patientsäkerhet och smittskyddskrav till exempelvis extra smittkänsliga vård- och omsorgstagare.

Vård och omsorgs verksamhet ska också underlätta för och stimulera medarbetare till att vaccinera sig mot covid-19.

– Att arbeta inom omvårdnadsnära arbete med äldre och sköra personer ser vi som ett område där det är berättigat att ställa krav på vaccination. Av den anledningen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om krav på vaccination vid nyanställning, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

– Syftet med beslutet är att man så långt det är möjligt ska säkra en god, trygg och säker vård och omsorg inom kommunen, säger Ulf Jiewertz, vård- och omsorgsnämndens ordförande, som behandlade ärendet.

Båstads kommun har undersökt vilka förutsättningar man som arbetsgivare har inom ramen för gällande lagar och avtal att genom vaccination säkerställa en tillfredsställande patientsäkerhet inom Vård och omsorgs verksamhet.

En arbetsgivare kan inte tvinga en arbetstagare att vaccinera sig mot covid-19. Bedömningen är dock att det inte finns några hinder mot att vid exempelvis en nyanställning fråga huruvida en potentiell arbetstagare är vaccinerad eller om hen kan uppvisa ett vaccinationsintyg.

– Vi fortsätter, så klart, att följa myndigheters rekommendationer rörande bland annat basala hygienrutiner och munskydd i omvårdnadsnära arbete, och detta gäller ju oavsett om du är vaccinerad eller inte. Vi har ingen statistik över hur många medarbetare som är vaccinerade idag men vi har ingen anledning att tro annat än att vaccinationsgraden är hög. Det är viktigt att vi fortsätter motivera och underlätta för våra medarbetare att vaccinera sig, och särskilt angeläget är det inom omvårdnadsnära arbete där vård ges till sköra medborgare, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef.­

Innan beslutet träder i kraft ska det samverkas med de fackliga organisationerna.

Click to listen highlighted text!