Click to listen highlighted text!

Förslövs Ängar

Förslövs Ängar

I Förslöv på Förslövs Ängar finns det ett fåtal bokade kommunala villatomter kvar.

Villatomterna är 700 kvm och uppåt. Stengärdsgårdarna ska bevaras och de får inte röras, inte heller de ekar som står i gärdsgårdarna eller i anslutning till dem. Stengärdsgårdarna är markerade med en tjock linje på tomtkartan.

Tomtpriserna är exkl VA, el och fiber.

Fastighetsstorlekarna är ungefärliga och kommer att fastställas när avstyckningarna vinner laga kraft hos Lantmäteriet.

Max 25 % av tomtytan får bebyggas, varav max 60 kvm får utgöras av komplementbyggnader (garage, carport, förråd etc). Gemensamt för alla tomter är att en fasad på huvudbyggnaden ska placeras i förgårdsmark (5 meter från gatan). Gäller alla förutom hörntomterna som saknar förgårdsmark. Gemensamt är också att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från övriga tomtgränser och komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gatan och minst 1 meter från övriga tomtgränser.

På tomt nr 1 -3 och samt nr 15-17 är högsta tillåtna nockhöjd 5 meter över gatans medelnivå. För övriga tomter varierar nockhöjden mellan 6 och 8 meter beroende på placering i förhållande till gatan.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Östra Karup

Östra Karup

Båstads kommun växer och det här är bara början!

Vid foten av Hallandsåsen strax väster om kyrkan växer ett bostadsområde fram med plats för nya villatomter. Med ett tilltalande läge, nära kommunikationer, rekreation, skola och med kommunens modernaste förskola som närmsta granne, förväntas området bli mycket attraktivt.

Östra Karup är det perfekta valet för den unga, aktiva barnfamiljen med husdrömmar. Förskolan är redan på plats och den som arbetspendlar kan lämna barnen och cykla vidare mot nya stationen.

Tomter till salu

Det finns ett fåtal bokade kommunala tomter i området mellan förskolan och Hallandsåsens sluttning. Om man är intresserad av en tomt men ännu ej hunnit ställa sig i kön, går det bra att anmäla sig här.

När man har tackat ja till en tomt skrivs köpekontrakt för granskning och köparen har två månader på sig för att undersöka alla förutsättningar för att bygga. Om köparen ångrar sig, går erbjudandet vidare till annan person på kölistan.

Mer information om detta och mycket annat hittar du till höger,när du klickar på länken “Frågor och svar”.

Lathund för att köpa tomt

Att köpa villatomt är ett stort och spännande steg och för många en av de största investeringarna i livet. Därför har vi samlat all information du kan behöva i en lathund för att köpa kommunala tomter. Länken hittar du i relaterad information.

Priser

Tomterna har olika priser beroende på storlek. För mer information, kontakta Teknik och service, tel 0431 – 770 00.

Click to listen highlighted text!