Click to listen highlighted text!

Kontakta oss

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter du vill dela med dig av, är du välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan.

Fråga

 

Verification

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Samordnare
Florence Rick
0431-770 83 (telefontid onsdagar kl. 9-15.30)
florence.rick@bastad.se

Kursavgifter och policy

Kursavgifter och policy

Kursavgifter

Prova på-kurs 300 kr/termin

Drama/teater, Dans 500 kr/termin

Enskild instrumentalundervisning 700 kr/termin

Instrumenthyra 350 kr/termin

Om samma elev går på två olika ämnen (instrument + gruppaktivitet) får den 25% rabatt för det andra ämnet.

Vi erbjuder även syskonrabatt, om du har fler än ett barn som går på kulturskolan. Rabatten är 25% för det andra barnet, 50% för det tredje barnet och 75% för det fjärde barnet. Meddela om du har fler än ett barn på kulturskolan till florence.rick@bastad.se, så får du syskonrabatt.

 

Kulturskolans policy

 • Anmälan till kulturskolan göra görs digitalt på hemsidan, Till anmälningsformuläret
 • När eleven blivit erbjuden plats och tackat ja, får eleven chans att prova sin kurs under två veckor. Därefter blir anmälan bindande och familjen debiteras för hela den påbörjade terminen. Observera att detta bara gäller nya elever vid kulturskolan
 • Undervisning i musikinstrument från årskurs 3
 • Undervisning i drama från årskurs 3
 • Undervisning i dans från förskoleklass till och med gymnasiet
 • Undervisning i sång från årskurs 3
 • Undervisning ”prova på alla ämnen” årskurs 1 och 2, men årskurs 2 har förtur
 • Elev får delta i undervisning ett läsår efter det man gått ut gymnasiet
 • Kulturskolan har en garanti på 24 lektionstillfällen på ett läsår. Ett lektionstillfälle innebär att eleven blir erbjuden lektion, workshop, konsertbesök i Kulturskolans regi, eller annat som gagnar elevens utveckling.
 • Vid vissa tillfällen ställs lektioner in utifrån kompetensutveckling eller konsertverksamhet. Detta sker inte på garantitillfällenas bekostnad.
 • Kulturskolans verksamhet är till största del skattefinansierad och terminsavgifter täcker endast en mindre del av kostnaderna för undervisningen.
 • En förutsättning för att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen är att närvara vid lektionstillfällen och repetera mellan lektionstillfällena. Som förälder vill vi att du stödjer ditt barn genom att uppmuntra och möjliggöra övning i hemmet.
 • Kulturskolan har ansvar för eleven under den tid då lektionen äger rum. Anmäl därför alltid frånvaro i god tid före lektionen börjar, till respektive lärare via sms eller mail.
 • Om eleven uteblir utan att anmäla frånvaro till kulturskolan mer än fyra gånger på en termin går platsen över till annan elev på kö.
 • Eleven måste vara mantalsskriven i Båstads Kommun för att delta i Kulturskolans kurser.
 • Eleven förväntas fortsätta sina studier på Kulturskolan tills platsen sägs upp. Elev som inte sagt upp sin plats enligt kulturskolans anvisningar eller har deltagit minst tre gånger betalar full terminsavgift. Säg därför upp platsen i god tid!

Så här säger du upp din plats:

 • I första hand ska uppsägningen göras genom att meddela läraren.
 • Uppsägning kan i andra hand göras via e-post till: florence.rick@bastad.se
 
 

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Samordnare
Florence Rick
0431-770 83 (telefontid onsdagar kl. 9-15.30)
florence.rick@bastad.se

Kurser

Kurser

Dans

Dans

Läs mer om dansundervisningen på kulturskolan i Båstad
Prova på

Prova på

Läs mer om hur du provar på alla kurser på Båstads kulturskola
Musik

Musik

Läs mer om alla instrument du kan lära dig att spela på kulturskolan i Båstad
Drama/teater

Drama/teater

Läs mer om drama/teater på kulturskolan i Båstad

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Skicka meddelande

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Samordnare
Florence Rick
0431-770 83 (telefontid onsdagar kl. 9-15.30)
florence.rick@bastad.se

Anmälan

Anmälan

Välkommen till kulturskolans anmälningssida!

Anmälan gör du genom formuläret längre ner. Det kan vara lång kö till vissa av våra kurser och väntetiden varierar. När vi kan erbjuda dig plats kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Du behöver inte förnya din köplats, när du skickat in anmälan står du i kö tills dess att vi kan erbjuda dig en plats. 

Kom ihåg att läsa igenom kulturskolans policy innan du skickar in din anmälan, läs kulturskolans policy här.

För frågor om anmälan mejla till florence.rick@bastad.se
eller ring 0431-770 83 (onsdagar kl. 9-15.30).

Anmälan till kulturskolan

 

Verification

 

Kulturskolans policy

Läs kulturskolans policy innan du anmäler dig.

 

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Samordnare
Florence Rick
0431-770 83 (telefontid onsdagar kl. 9-15.30)
florence.rick@bastad.se

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!