Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige har ett presidium som består av ordförande och två vice ordföranden.

Thomas Andersson (L) är ordförande i Kommunfullmäktige.

Jessica Andersson (S) är 1:e vice ordförande

Helena Stridh (BP) är 2:e vice ordförande

Klicka dig vidare i vänstermenyn för att hitta kallelser och protokoll.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kommunfullmäktiges protokoll

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kommunfullmäktiges kallelser

Kommunfullmäktiges kallelser

OBS: Från och med årsskiftet 2020/2021 uppdateras inte längre dessa sidor. Samtliga kallelser och protokoll kommer istället löpande att läggas upp och finnas tillgängliga via kommunens diarie på webben: diariet.bastad.se. Ev. frågor? Kontakta kommunkansliet.

2020
2020-12-16 – Dagordning
2020-12-16 – Kallelse
2020-11-25 – Dagordning
2020-11-25 – Kallelse
2020-10-21 – Dagordning
2020-10-21 – Kallelse
2020-08-26 – Dagordning
2020-08-26 – Kallelse
2020-06-24 – Dagordning
2020-06-24 – Kallelse
2020-05-20 – Dagordning
2020-05-20 – Kallelse
2020-04-22 – Dagordning
2020-04-22 – Kallelse
2020-03-25 – Dagordning
2020-03-25 – Kallelse
2020-02-26 – Dagordning
2020-02-26 – Kallelse
2020-01-29 – Dagordning
2020-01-29 – Kallelse

2019
2019-12-18 – Dagordning
2019-12-18 – Kallelse
2019-11-20 – Dagordning
2019-11-20 – Kallelse
2019-10-23 – Dagordning
2019-10-23 – Kallelse
2019-09-25 – Dagordning
2019-09-25 – Kallelse
2019-06-19 – Dagordning
2019-06-19 – Kallelse
2019-05-22 – Dagordning
2019-05-22 – Kallelse
2019-04-24 – Dagordning
2019-04-24 – Kallelse
2019-03-27 – Dagordning
2019-03-27 – Kallelse
2019-02-27 – Dagordning
2019-02-27 – Kallelse 
2019-01-30 – Dagordning
2019-01-30 – Kallelse

2018
2018-12-19 – Budgetärende 2019
2018-12-19 – Dagordning
2018-12-19 – Kallelse
2018-11-21 – Dagordning
2018-11-21 – Kallelse
2018-11-07 – Extra – Dagordning
2018-10-17 – Dagordning
2018-10-17 – Kallelse
2018-09-19 – Dagordning
2018-09-19 – Kallelse
2018-06-20 – Dagordning
2018-06-20 – Kallelse
2018-05-16 – Dagordning
2018-05-16 – Kallelse
2018-04-18 – Dagordning
2018-04-18 – Kallelse
2018-03-21 – Dagordning
2018-03-21 – Kallelse
2018-02-28 – Dagordning
2018-02-28 – Kallelse
2017-01-24 – Dagordning
2017-01-24 – Kallelse

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 oktober

Välkommen till mandatperiodens första kommunfullmäktige den 17 oktober.

Vid sammanträdet kommer nytt presidium att utses. Presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. En valberedning kommer även att utses som har till uppgift att presentera kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommunens politiska organisation.

Mötet börjar kl. 19.00 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Budget 2019 och plan 2020-2023
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022
 • Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022
 • Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande
 • Val av kommunfullmäktiges första vice ordförande
 • Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande
 • Budgetuppföljning tertial 2, 2018
 • Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand
 • Optionsavtal för del av Hemmeslöv
 • Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

OLD_Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 oktober

OLD_Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 oktober

Välkommen till mandatperiodens första kommunfullmäktige den 17 oktober.

Vid sammanträdet kommer nytt presidium att utses. Presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. En valberedning kommer även att utses som har till uppgift att presentera kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommunens politiska organisation.

Mötet börjar kl. 19.00 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Budget 2019 och plan 2020-2023
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022
 • Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022
 • Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande
 • Val av kommunfullmäktiges första vice ordförande
 • Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande
 • Budgetuppföljning tertial 2, 2018
 • Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand
 • Optionsavtal för del av Hemmeslöv
 • Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Click to listen highlighted text!