Click to listen highlighted text!

Båstads kommun byter mobiloperatör

Båstads kommun byter mobiloperatör

Tidig morgon den 16 mars byter Båstads kommun operatör för mobilabonnemang. Bytet kan medföra störningar i telefonin i sådant fall att personal inte går att nå på telefon under bytet. Kommer du inte fram till den du söker, var vänlig att prova en stund senare.

Uppdatering 16 mars kl 08.30

Just nu upplever vi störningar i telefonin. Behöver du komma i kontakt med en tjänsteperson på Båstads kommun? Vänligen ring kommunens kundcenter på 0431-770 00 så kopplar de fram ditt samtal. Informationen uppdateras.

Personal inom räddningstjänsten får sin första dos av vaccinet

Personal inom räddningstjänsten får sin första dos av vaccinet

Den här veckan har de första vaccineringarna mot covid-19 påbörjats hos räddningstjänsten i Båstad. Under en period på två veckor kommer den personal som regelbundet åker på IVPA-larm att erbjudas den första dosen av vaccinet.

Det är den personal som åker på IVPA-larm, vilket står för I väntan på ambulans och är sjukvårdslarm där räddningstjänsten kallas först på platsen innan ambulans anländer, som nu erbjuds den första dosen av vaccinet mot covid-19. I Båstads kommun är detta samtlig utryckande personal.

Under de närmaste två veckorna kommer den första dosen vaccin att ges och den andra dosen om cirka tio veckor.

– Vi har mycket skyddsutrustning som vi har använt sedan ett år tillbaka med förkläde, visir, handskar och munskydd. Självklart kommer vi att fortsätta hålla en hög säkerhetsfunktion även framöver med skydd, men nu blir det lite lättare. Man minskar smittorisken, säger Pelle Pettersson, räddningschef på räddningstjänsten i Båstad.

Underrättelse om samråd – Tegelugnslyckan 11 och 17

Underrättelse om samråd – Tegelugnslyckan 11 och 17

Huvudsyftet för planen är att möjliggöra för bostäder kompletterat med handel inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Bebyggelsen ska anpassa till planområdets topografi.
Byggnaderna närmast Köpmansgatan ska även anpassas till områdets kulturvärden och ett annan syfte är också att bevara och utveckla Borgens kulturhistoriska värden.

Lättnader för de äldre på vård- och omsorgsboenden som har vaccinerats

Lättnader för de äldre på vård- och omsorgsboenden som har vaccinerats

Igår, den 25 februari, kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre som har vaccinerats med två doser av vaccinet mot covid-19. Två veckor efter andra dosen kan nu den som har vaccinerats träffa symtomfria anhöriga och komma dem nära.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att de äldre som har fått två doser av vaccin efter två veckor inte längre behöver vara lika försiktiga i kontakten med andra i hemmet. För att kunna skydda dem som inte ännu är vaccinerade påpekas dock vikten av fortsatt försiktighet hos både boende, besökare och personal. I Båstads kommun har rutiner tagits fram för att göra besöken på de särskilda boendena i kommunen så säkra som möjligt.

– Det är väldigt positivt med dessa lättnader och vi är glada att kunna öppna upp så att våra vård- och omsorgstagare kan möta sina anhöriga på ett närmare sätt. Men det är trots detta viktigt att fortsätta vara försiktig och tänka på att som anhörig inte komma på besök om man har symtom och inte vistas i de allmänna utrymmena. Tid för besök ska också bokas in i förväg. Vi fortsätter att iakttaga försiktighet, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef i Båstads kommun.

Läs mer information i en nyhet från Folkhälsomyndigheten här

 

Vid besök på särskilda boenden i Båstads kommun gäller

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:

  • Symtomfri anhörig/anhöriga bokar besök till respektive avdelning liksom tidigare.
  • Endast närmst anhörig/anhöriga har möjlighet att boka besök. Närmst anhörig/anhöriga kan variera beroende på hur vård- och omsorgstagarens livssituation ser ut.
  • Antal besökande på avdelningen bokas utifrån verksamhetens omständigheter så att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa anhöriga ut efter besöket.
  • Personalen följer alltid besökare till och från vård- och omsorgstagarens lägenhet.
  • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna samt använda munskydd till och från vårdtagarens lägenhet.
  • Inga anhörigbesök får ske i allmänna utrymmen.

Fjärrundervisning väntar för högstadie- och gymnasieelever

Fjärrundervisning väntar för högstadie- och gymnasieelever

Fjärrundervisning väntar för högstadie- och gymnasielever första veckan efter sportlovet. Beslutet togs efter rekommendation från Smittskydd Skåne.

Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne har brutits under vecka 7. Med anledning av detta och att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för smitta rekommenderar Smittskydd Skåne att högstadier och gymnasieskolor i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.

Högstadieelever på Strandängsskolan samt Förslövs skola kommer att övergå till fjärrundervisning första veckan efter sportlovet. Även gymnasieelever på Akademi Båstad Gymnasium kommer att fjärrundervisas under samma tid.

Samtliga elever med behov av undervisning på respektive skola ska erbjudas detta under perioden, även skolskjuts erbjuds. Måltider ska erbjudas de elever som fjärrundervisas.

Information har gått ut till elever och vårdnadshavare på Unikum.

Information till dig som varit utomlands

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under sju dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter fem dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Click to listen highlighted text!