Click to listen highlighted text!

Kommunens priser delades ut på Näringslivsfesten

Kommunens priser delades ut på Näringslivsfesten

På den årliga Näringslivsfesten delade Båstads kommun ut priserna arkitekturpriset, miljöpriset,  årets eldsjäl och kulturstipendiet. Mottagarna var Kulturhuset Ravinen, Tore Svensson och Margaretha Svensson, Inga Olsson, Greger Jinnemo, Katarina Torstensson och Jenny Kåberg.

Grattis till er alla!

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas ut till Kulturhuset Ravinen.

Arkitekt: Pontus Möller Arkitekter

Byggherre: Norrviken utvecklings AB

Byggnadsentreprenör: Peab

Motivering: Byggnad som genom sin omsorgsfulla materialbehandling och detaljutformning skapar vackra rumsligheter för kulturen. Byggnaden är väl anpassad till platsens och tomtens förutsättningar och accentuerar landskapets dramatik.

Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Priset delas ut årligen och kommer att överlämnas på näringslivsgalan i oktober. Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnaden samt diplom ägare, dess arkitekt och till entreprenören.

Miljöpriset

Miljöpriset delas ut till Tore Svensson och Margaretha Svensson samt alla ideellt arbetande med Grevie loppis.

Motivering: För deras hårda arbeta med Agenda 2030 mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Trots att de tvingades byta lokal så kämpar de alla vidare i en ny lokal för att vi alla Bjärebor ska ges möjlighet att återvinna, återbruka och konsumera hållbart genom Grevie Loppis.

Årets eldsjäl

Inga Olsson från Förslövs IF och Greger Jinnemo från Grevie GIK tilldelas priset Årets eldsjäl med motiveringarna:

Motivering: Inga Olsson är en av de eldsjälar som år från år lägger ner väldigt mycket av sin tid för att säkerställa att ideella idrottsföreningar kan fortsätta sin kärnverksamhet. Inga har under många år varit en engagerad ledare, suttit i styrelsen som kassör, men i praktiken även fungerat som kanslist för Förslövs IFs verksamhet. Hon har under många år koordinerat driften av fotbollsanläggningen i Förslöv och är en klar drivkraft för alla de initiativ och projekt som krävs för att föreningen ska hålla sin anläggning i toppklass. En stor del av allt det arbete hon lägger ner har varit för att underlätta och förenkla för andra ledare att bedriva föreningens verksamhet. Det är personer som Inga som gör att den ideella föreningsverksamheten kan fungera och att barn och unga får möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Inga Olsson personifierar Förslövs IF och hennes mångåriga insats är väl värd att uppmärksamma.

Greger Jinnemo har sedan 1985 varit ledamot i Grevie GIKs styrelse. Han kom i kontakt med föreningen tack vare sin hustru Vanja som spelade i damlaget, fångades upp av valberedningen och valdes in som ledamot i Grevie GIKs styrelse vid årsmöte i december 1985. Året därefter tog Greger över rollen som kassör i föreningen och har alltså i över 35 år (!) skött Grevie GIKs ekonomi på ett fantastiskt sätt så att ”munnen alltid rättats efter matsäcken”. Greger är en centralfigur i verksamheten och är med sitt stora Grevie-hjärta och sin integritet en ovärderlig kugge i föreningen. På Grevies hemmamatcher i fotboll ser Greger bland annat till att både kiosk och entré har nödvändiga kassor och oftast är det han själv som är speaker. En starkt bidragande orsak till att Grevie GIK kan ha en välskött anläggning och bedriva verksamhet från barngymnastik och ungdomsidrott till senioraktiviteter är att det finns eldsjälar som Greger, som år ut och år in arbetar tillsammans ideellt för föreningen.

Årets eldsjäl är ett pris som delas ut till eldsjälar i Båstads kommun som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor per pristagare.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet går till smyckeskonstnär Katarina Torstensson och silversmed Jenny Kåberg.

Motivering: Katarina och Jenny skapar tillsammans konceptet ”The mixed up project” som fångar färg, form och material i ett konstnärskap där glas och metall manar till att hitta nya tanke- och arbetssätt. Gränserna tänjs för vad som kan åstadkommas utifrån materialens beskaffenhet och förmågan att se nya vägar och våga utmana.

Vinnare av Arkitekturpriset. Fotograf: Sanna Pettsson

Årets eldsjäl.

Årets miljöpris.

Årets kulturstipendiater.

Nya planeringszoner för att kunna hantera en kärnteknisk olycka

Nya planeringszoner för att kunna hantera en kärnteknisk olycka

Från och med 1 juli i år kommer Båstads kommun att ingå i nya planeringszoner där det ska finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

Om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Regeringen beslutade därför 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner som förbättrar dessa möjligheter ska vara införda senast den 1 juli 2022. Båstads kommun berörs av den nya planeringszonen kring Ringhals.

Inom den nya zonen ska det finnas en planering att vid en kärnteknisk olycka kunna utföra strålningsmätningar, planera för utrymning eller inomhusvistelse och vid behov dela ut jodtabletter till drabbade områden.

 

Vad innebär beredskapszon och planeringszon?

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken, så kallade beredskapszoner, är de som kräver mest planering. De utökas nu från ungefär 15 kilometers avstånd till 25 kilometer från kärnkraftverken.

Ett större område runt varje kärnkraftverk, som kräver viss planering kallas planeringszon. Dessa utökas från ungefär fem till tio mils avstånd från kärnkraftverken. I de områdena ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av Länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

Hur får jag reda på en eventuell kärnkraftsolycka?

Om något skulle hända på Ringhals så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen som de som bor närmast kärnkraftverket.

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Vad har kommunen för roll i planeringszonen?

Vid en olycka är kommunen delaktig i arbetet med att uföra strålningsmätningar, planera för en inomhusvistelse, samt medverka vid en utdelning av jodtabletter. Rollen omfattar även planering för en evakuering och mottagande av evakuerade från angränsande län och att medverka under ett saneringsarbete. Arbetet med planeringen för detta samordnas av Länsstyrelsen.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Medborgarmöte lyfter hur man skyddar sig mot bedrägerier

Medborgarmöte lyfter hur man skyddar sig mot bedrägerier

På initiativ av Kommunala pensionärsrådet, KPR, bjuder kommunen tillsammans med polisen in till ett medborgarmöte i Sessionssalen i kommunhuset den 17 maj. Medborgarmötet riktar sig till den äldre befolkningen och handlar om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Det ges också information om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Utifrån önskemål från ett möte med Kommunala pensionärsrådet ska kommunen och polisen tillsammans berätta om de åtgärder kommunen gör för att minska den upplevda otryggheten. Vår förhoppning är också att besökare, efter mötet, ska vara medvetna om vad man ska vara uppmärksam och tänka på när det kommer till olika slags bedrägerier, säger Christofer Thorén, säkerhetschef.

Medborgarmöte:

17 maj 13.00-15.00 i Sessionssalen, Båstads kommunhus

Se din kommun genom ett bussfönster

Se din kommun genom ett bussfönster

Lördagen den 14 maj 2022 bjuder Båstads kommun sina invånare på en gratis bussutflykt runt om i vår kommun.

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en rad åtgärder som ska stärka demokratin i Båstad. Som en del av detta bjuder Båstads kommun sina invånare på en gratis bussutflykt där vi besöker såväl kända som lite nya okända platser i vår kommun. Syftet med bussturen är att minska avståndet mellan kommun och medborgare.

– Vi tror att genom möten minskar vi avståndet mellan politiken och medborgarna. Medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för oss alla, säger Thomas Andersson, kommunfullmäktiges ordförande och reseledare för bussturen.

Det blir två bussturer om cirka tre timmar – välj en av turerna.

Busstur nr 1 utgår från Förslövs järnvägsstation – parkeringen klockan 9.00

Förslövs industriområde, Haga Park, Förslövs skola, Grevie, Killebäckstorp, Glimminge, Västra Karup, Hov, Ingelstorp, Kattvik, Norrviken, Båstad hamn, Östra Karup, Båstad järnvägsstation, Heden, Hemmeslöv, Dala, Nötte och tillbaka till Förslövs järnvägsstation. Senast åter Förslövs järnvägsstation klockan 12.15.

Busstur nr 2 utgår från Båstad busstorg/Sparatorget – parkeringen klockan 13.15

Köpmansgatan, Hemmeslöv, Heden, Båstad järnvägsstation, Östra Karup, Båstad hamn, Norrviken, Kattvik, Ingelstorp, Hov, Västra Karup, Glimminge, Killebäckstorp, Grevie, Förslövs industriområde, Haga Park, Förslövs skola, Haga Park, Nötte, Dala och tillbaka till Båstad busstorg. Senast åter Båstad Busstorg klockan 16.30.

Vilken tur vill du åka?

Mejla namn och kontaktuppgifter på resedeltagarna till info@bastad.se Det är först till kvarn som gäller och anmälan är bindande.

Kommunen bjuder in till dialog om brottsförebyggande arbete och bedrägerier

Kommunen bjuder in till dialog om brottsförebyggande arbete och bedrägerier

Hur ser kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ut och hur skyddar jag mig som äldre mot bedrägerier? Det är frågor som ska diskuteras och besvaras när kommunen och polisen bjuder in till medborgardialog och medborgarmöte i maj.

Under fyra dagar i maj bjuds allmänheten in till medborgardialog gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medverkar gör Christofer Thorén, kommunens säkerhetschef, Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande och Sara Merbom, kommunpolis.

– Medborgardialoger är en viktig del i kommunens och polisens samverkansöverenskommelse och medborgarlöften där vi gemensamt arbetar för en trygg kommun, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Genom överenskommelsen och medborgarlöftena ska kommunen och polisen tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet.

– En viktig del i det gemensamma arbetet är att använda den trygghetsundersökning som utförs varje år. Den visar på viktiga fokusområden där insatser behöver genomföras för att öka den upplevda tryggheten, säger Christofer Thorén.

Skapandet av öppnare ytor och bättre belysning i centrala Båstad, trafikkontroller samt att man vid specifika platser förhindrat att obehörig trafik inte ska kunna köra in i publika områden är några av de insatser som överenskommelsen resulterat i.

– Om ni vill veta mer om vilka åtgärder som har vidtagits, har frågor eller vill lämna synpunkter, är ni varmt välkomna till medborgardialogerna, säger Johan Olsson Swanstein.

Medborgardialog:

4 maj 13.30-15.30 utanför Ica i Grevie

9 maj 10.00-12.00 utanför Ica i Förslöv

11 maj 13.30-15.30 utanför Ica i Torekov

24 maj 13.30-15.30 utanför ladan i Boarp

 

Medborgarmöte

På initiativ av Kommunala pensionärsrådet, KPR, bjuder kommunen tillsammans med polisen även in till ett medborgarmöte i Sessionssalen i kommunhuset den 17 maj. Medborgarmötet riktar sig till den äldre befolkningen och handlar om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Det ges också information om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Utifrån önskemål från ett möte med Kommunala pensionärsrådet ska kommunen och polisen tillsammans berätta om de åtgärder kommunen gör för att minska den upplevda otryggheten. Vår förhoppning är också att besökare, efter mötet, ska vara medvetna om vad man ska vara uppmärksam och tänka på när det kommer till olika slags bedrägerier, säger Christofer Thorén. 

Medborgarmöte:

17 maj 13.00-15.00 i Sessionssalen, Båstads kommunhus

Click to listen highlighted text!