Click to listen highlighted text!

Markanvisningstävling klar för Entré Båstad etapp 3

Markanvisningstävling klar för Entré Båstad etapp 3

Båstads kommun har genomfört en markanvisningstävling för ett markområde, beläget mellan Inre Kustvägen och järnvägen, som är en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, Entré Båstad etapp III. Nu är markanvisningstävlingen klar med ett vinnande bidrag.

I markanvisningstävlingen för markområdet vid Entré Båstad deltog två olika bidrag, och kommunstyrelsen fattade på sitt sammanträde den 8 juni beslut om att tilldela Rico Estate Development AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun.

Förslaget från Rico Estate Development AB tar tillvara platsens exponerade läge och har en utformning, både vad gäller utseendet och storleken, som skapar en enhetlighet längs med Inre Kustvägen. Förslaget, som innebär byggnation av en ny handelsplats på området, tar också tillvara på platsens förutsättningar för handel. Tanken är att ha hyresgäster som kompletterar den övriga handeln som idag finns vid Entré Båstad.

Härnäst kommer ett markanvisningsavtal att upprättas och Rico Estate Development AB få utrymme att bland annat säkerställa samarbete med hyresgäster samt att få bygglovshandlingar på plats. När villkoren är uppnådda kan en överlåtelse ske och byggnationen av den nya handelsplatsen komma igång, med ambitionen att vara klar runt sommaren 2023.

Rico Estate Development AB vann markanvisningstävlingen för markområdet vid Entré Båstad. Foton/Illustrationer: Rico Estate Development AB

 

Mätning av skräp utförs i Stensån

Mätning av skräp utförs i Stensån

Just nu pågår en mätning av hur mycket skräp som passerar i Stensån i Båstad. Mätningen sker som en del av projektet Blastic II där Båstads kommun är delaktig.

Båstads kommun är en av de kommuner som deltar i projektet Blastic II som startade i maj 2019 med syftet att kunna ta fram relevanta åtgärder mot marin nedskräpning. Leder projektet gör Håll Sverige Rent och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under cirka en och en halv veckas tid, under vecka 28 och 29, mäts hur mycket skräp som passerar i Stensån med dagliga kontroller. Ett särskilt nät framtaget för syftet kommer att samla upp skräp som passerar i vattnet med allt från plaster till cigarettpaket och annat skräp som hamnat i ån.

Efter mätningen sammanställs sedan resultatet och kan användas som underlag till åtgärder för att minska nedskräpning.

– Det blir bra att få statistik på det. Så kan vi se vad för slags åtgärder som kan behövas för att minska på skräpet i Stensån. Kanske behövs det till exempel fler papperskorgar på olika ställen högre upp längs ån, säger Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare på Båstads kommun.

Som en del av projektet kommer även skräphalter på land att mätas runt om i kommunen under vecka 29.

Skräp samlas upp i Stensån, en å som mynnar ut i havet.

Ahmad Atbash, Yunes Husseini och Masuk Yildirim är några av de som är delaktiga i ett strandstädningsprojekt som drivs av Båstads kommun. Här deltar de även vid skräpmätningen.

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Från och med imorgon, den 15 juli, är det återigen möjligt att besöka kommunhuset. För närvarande kommer öppettiderna vara vardagar mellan klockan 08.00-12.00.

I takt med att smittspridningen minskar har regeringen tagit fram en plan för hur den stegvis ska trappa ner de restriktioner som infördes under pandemin.

Från och med den 15 juli tas de regler som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer bort. Det möjliggör för en öppning av kommunhuset som på grund av pandemin varit stängt för besökare sedan oktober 2020.

– Det är glädjande att kunna ta emot besök hos kommunens kundcenter igen. Jag vill dock även be besökare att visa hänsyn och hålla avstånd när de kommer till oss, säger Cecilia Franzén Rooth, service- och evenemangschef.

Kommunhuset kommer för närvarande att vara öppet måndag till fredag klockan 08.00-12.00. Du kan fortsatt boka besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.

 

Sara Stefansson, medarbetare i kundcenter, håller dörren öppen till kommunhuset.

Del av banvallen stängs när bro ska rivas

Del av banvallen stängs när bro ska rivas

I veckan kommer banvallen mellan Nötte backar och Grevie vara avstängd. Anledningen är att man ska riva bron i Salomonhög. Efter en inspektion har det konstaterats att bron har allvarliga skador på bärande element. Skadorna är så pass omfattande att det inte går att göra några reparationer som återställer bärigheten och konstruktionen är i så dåligt skick att man av säkerhetsskäl inte kan avvakta med en rivning.

Så fort rivningsarbetet är klart kommer sträckan mellan Nötte backar och Grevie att öppnas igen.

Uppdatering 8 juli 2021 klockan 08.30.

Nu är sträckan mellan Nötte backar och Grevie öppen på banvallen igen. Delen stängdes av under tisdagen och onsdagen med anledning av att bron i Salomonhög skulle rivas. Arbetet med att riva bron blev klart sent i onsdags kväll och banvallen har återigen öppnats. Städning och röjning kommer att pågå under torsdagen men det går att passera förbi under tiden städningen sker.  

Bibliotekssystemet har varit ur funktion på grund av hackerattack

Bibliotekssystemet har varit ur funktion på grund av hackerattack

Bibliotekssystemet har varit funktion på grund av hackerattack – inga tecken på att personuppgifter skulle vara läckta.

Sedan 23 juni har det inte gått att reservera, låna eller använda bibliotekets övriga tjänster. Det beror på att Axiell som är leverantör av vårt bibliotekssystem utsatts för en hackerattack, en så kallad ransomware-attack. Omedelbara säkerhetsåtgärder vidtogs och systemet stängdes ner.

Vi vill först och främst beklaga att våra tjänster varit otillgängliga under denna tid. Vi vill också understryka att våra besökares säkerhet är vår högsta prioritet. Axiells undersökningar visar inga som helst spår på att våra besökares personuppgifter eller andra uppgifter skulle ha läckt ut i attacken. Det finns dock en viss risk för att uppgifter har läckt ut och röjts till obehöriga, vilket innebär att systemets uppgifter om dig och dina lån kan bli kända för andra. Uppgifter avseende personer med skyddade personuppgifter har inte funnits i systemet.

Biblioteket tillsammans med Axiell kommer att fortsätta undersöka effekterna av attacken, se till så att du kan använda våra bibliotekstjänster utan problem och göra allt vad vi kan för att något liknande inte ska ske igen.

Från och med fredag 2 juli går det att logga in på bibliotekets hemsida och använda e-tjänster igen. Vi håller dig uppdaterad bibliotekets webbplats.

Kontaktuppgifter Bibliotek Familjen Helsingborg:

kontakt@bibliotekfh.se

Båstads kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@bastad.se

Click to listen highlighted text!