Click to listen highlighted text!

Dags för skolstart i veckan

Dags för skolstart i veckan

Stolar i ett klassrum. Uppsatta på skolbänkarna.

Den här veckan är det återigen dags för kommunens elever i grundskolan och gymnasiet att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet.

I veckan börjar höstterminen 2021 i Båstads kommun. För grundskolorna börjar läsåret onsdagen den 18 augusti och för Akademi Båstad gymnasium tisdagen den 17 augusti.

På sidorna via länkarna nedan kan du ta del av läsårstiderna för de kommunala grundskolorna och för gymnasieskolan.

Grundskolans läsårstider

Akademi Båstad gymnasiums läsårstider

Länk till mer information inför skolstarten med bl.a. skolskjuts och uppropstider.

 

Nytt system för sjuk- och frånvaroanmälan i grundskolan

Sjuk- och frånvaroanmälan för elever i grundskolan ska från och med höstterminen 2021 göras i Tieto Educations app. Skola 24 kommer därmed upphöra som frånvarosystem för grundskolan. Ni kan inte heller använda er av Unikums familjeapp för frånvaro.

I Tieto Educations app hanterar du som är vårdnadshavare frånvaro/ledigheter, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt dina barns vistelsetider inom förskola och fritidshem.

Mer information om sjuk- och frånvaroanmälan via Tieto Educations app

Bibliotekssystemet har varit ur funktion på grund av hackerattack

Bibliotekssystemet har varit ur funktion på grund av hackerattack

Bibliotekssystemet har varit funktion på grund av hackerattack – inga tecken på att personuppgifter skulle vara läckta.

Sedan 23 juni har det inte gått att reservera, låna eller använda bibliotekets övriga tjänster. Det beror på att Axiell som är leverantör av vårt bibliotekssystem utsatts för en hackerattack, en så kallad ransomware-attack. Omedelbara säkerhetsåtgärder vidtogs och systemet stängdes ner.

Vi vill först och främst beklaga att våra tjänster varit otillgängliga under denna tid. Vi vill också understryka att våra besökares säkerhet är vår högsta prioritet. Axiells undersökningar visar inga som helst spår på att våra besökares personuppgifter eller andra uppgifter skulle ha läckt ut i attacken. Det finns dock en viss risk för att uppgifter har läckt ut och röjts till obehöriga, vilket innebär att systemets uppgifter om dig och dina lån kan bli kända för andra. Uppgifter avseende personer med skyddade personuppgifter har inte funnits i systemet.

Biblioteket tillsammans med Axiell kommer att fortsätta undersöka effekterna av attacken, se till så att du kan använda våra bibliotekstjänster utan problem och göra allt vad vi kan för att något liknande inte ska ske igen.

Från och med fredag 2 juli går det att logga in på bibliotekets hemsida och använda e-tjänster igen. Vi håller dig uppdaterad bibliotekets webbplats.

Kontaktuppgifter Bibliotek Familjen Helsingborg:

kontakt@bibliotekfh.se

Båstads kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@bastad.se

Elever prisades i nationell berättartävling

Elever prisades i nationell berättartävling

Ett stort grattis till elever i klass 3 på Sandlyckeskolan i Torekov som fått pris i en nationell berättartävling arrangerad av bokförlaget Natur och Kultur.

Av 3000 bidrag hamnade två elever från Sandlyckeskolan på delad 2-5:e pris med sin berättelse om ABC-klubben och spökmuseet.

Priset blev ett härligt bokpaket till klassen och vinnarna presenterades av författaren Mats Wänblad vars bokserie ABC-klubben, om de tre vännerna Asta, Bea och Cesar, skapade inspiration till elevernas skrivande.

Ett stort grattis säger vi även till eleverna i klass 3 på Strandängsskolan i Båstad som finns med som pristagare 6-10.

Syftet med tävlingen är att uppmuntra eleverna till att producera texter till en verklig mottagare.

Läs elevernas berättelser.

Båstads bibliotek beviljas pengar för digital utveckling

Båstads bibliotek beviljas pengar för digital utveckling

Biblioteken i Båstads kommun har sökt och beviljats ett bidrag på 350 000 kronor från Kulturrådets Stärkta bibliotek. Målet är att utveckla bibliotekets digitala verksamhet.

– Fantastiskt roligt. Nu ska vi arbeta för att alla invånare i kommunen ska ges möjlighet att ta del av bibliotekets hela utbud, säger Maria Ragnarsson, tf bibliotekschef.

Under pandemin har det uppstått ett behov av att utveckla bibliotekets digitala verksamhet och att se till att alla invånare kan delta i denna, samt vara delaktiga i det digitala samhället. Man har också sett att det finns ett starkt behov för människor att kunna mötas och där kan biblioteket vara en möjliggörare genom att tillgängliggöra mötesplatser digitalt.

För att utveckla den digitala verksamheten ansökte man om bidrag från Kulturrådets Stärkta bibliotek.

I veckan kom nyheten att ansökan beviljades och Båstads bibliotek får 350 000 kronor som ska gå till bibliotekets digitaliseringsarbete.

– Vi är otroligt glada över detta. Genom en väl utvecklad digital verksamhet kan biblioteket möta invånarna dygnet runt, alla dagar på året. Vi vill att fler ska kunna ta del av bibliotekets hela utbud. Att arbeta för att motverka digitalt utanförskap blir en ledstjärna i projektet, säger Maria Ragnarsson, tf bibliotekschef på Båstads bibliotek.

Enligt Maria Ragnarsson ska en plan för den digitala utvecklingen av biblioteksverksamheten tas fram. Personalen behöver utbildning och en projektledare på deltid. Projektet kommer att pågå till slutet av nästa år.

Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades tre utbildningar

Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades tre utbildningar

Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. För Akademi Båstad Yrkeshögskola blev det en glädjens dag med tre beviljade utbildningar.

Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog emot 667 ansökningar från 137 utbildningsanordnare där 109 utbildningar blev beviljade.

Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades tre utbildningar: Dagvattenhantering i utemiljö, Ekosystemtjänster – inom skötsel och anläggning samt Dynamisk försäljning. Av dessa är det endast Ekosystemtjänster som finns på Akademi Båstad sedan tidigare.

–  Att Akademi Båstad Yrkeshögskola fick tre stycken utbildningar beviljade ser vi som ett fantastiskt resultat. Vi har fått 23 procent av de beviljade utbildningarna i Skåne, säger rektor Ewa Nilsson Winqvist.

Konceptet korta utbildningar i yrkeshögskolan introducerades 2020 och syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Utbildningarna ska präglas av flexibilitet avseende studietakt och studieform och kunna genomföras parallellt med ett arbete. Vid detta ansökningstillfälle prioriterades utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning.

Click to listen highlighted text!