Click to listen highlighted text!

Informationskväll om droganvändning bland unga

Informationskväll om droganvändning bland unga

Båstads kommun bjuder in till en gratis informationskväll kring droganvändning bland unga. Informationen riktar sig främst till föräldrar men även andra som är intresserade.

Torsdagen den 7 april bjuds allmänhet in till Aulan på Akademi Båstad Gymnasium klockan 18.00-19.30 för att ta del av information om droganvändning bland unga.

Syftet med kvällen är att informera och vägleda föräldrar i Båstads kommun. Under kvällen kommer personal från polisen, socialtjänsten och Maria Skåne Nordväst vara på plats för att berätta mer om sitt arbete.

Informationskvällen hålls vid ett tillfälle och vänder sig främst till föräldrar men även andra som är intresserade. Vår förhoppning är att kvällen kommer ge tillräckligt med information kring droger och missbruk så att vi tillsammans kan kämpa för ett drogfritt samhälle.

Välkommen att delta!

Kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet

Kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet

Migrationsverket har bett kommunerna om hjälp med sängplatser åt flyktingar. Båstads kommun förbereder nu för att ta emot flyktingar. Det handlar till exempel om att ta fram evakueringsboenden samt bereda plats för barn och ungdomar på förskolor och skolor.

Många undrar vem som ansvarar för vad när det gäller flyktingmottagandet. Här har vi samlat frågor och svar som kan vara bra att ta del av.

Vad är kommunens roll i nuläget?

Det är viktigt att betona att det är Migrationsverket som ansvarar för stödet till flyktingarna som kommer från Ukraina, det gäller både ekonomiskt stöd och hjälp med boende. Det gäller samtliga flyktingar och asylsökande i Sverige. Undantaget är ensamkommande barn. De ansvarar vi som kommun för. Vi har också ett ansvar att tillhandahålla skolgång och där har vi en god kapacitet när det gäller skolplatser.

Vi vill ta vårt ansvar och för en löpande dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen och bistår med resurser utifrån förmåga och kapacitet. Vi ställer i ordning de lokaler som kommunen har till sitt förfogande gällande akutboenden för att lösa det akuta behovet här och nu och det är ett arbete som sker i samarbete mellan våra verksamhetsområden.

Allt fler flyktingar kommer till Sverige

Migrationsverket ser en ökning av antalet ukrainska flyktingar som kommer till Sverige och behöver boende. Myndigheten har därför bett samtliga kommuner om hjälp med så kallade evakueringsplatser. Det är en typ av tillfälliga bostäder för flyktingar och innefattar sängplatser i exempelvis idrottshallar, gymnastiksalar och lägergårdar.

Vi vill och ska självklart hjälpa till med att ta fram evakueringsplatser till Migrationsverket. Kommunen har svarat Migrationsverket att vi har möjlighet att ställa i ordning cirka 45 evakueringsplatser inom kort. Vi har även tillsatt en samordningsgrupp som arbetar med all förberedelse inför ett flyktingmottagande.

Vad är kommunens ansvar när det gäller barn på flykt?

Kommunen har ett ansvar för ensamkommande barn samt att erbjuda skolgång. Det finns en god kapacitet med skolplatser i kommunen. Vi jobbar nära andra myndigheter i frågan, och följer utvecklingen och prognoserna noggrant.

Har kommunen aktiverat någon krisgrupp som jobbar med dessa frågor?

Ja. Kommunen har aktiverat en samordningsgrupp som arbetar med all förberedelse inför ett eventuellt flyktingmottagande.

 

Kommunen ska plockas ren från skräp

Kommunen ska plockas ren från skräp

Kommunen har anmält sig till årets omgång av Håll Sverige Rents skräpplockardagar. Förskolor och skolor i kommunen är välkomna att anmäla sig för att plocka skräp i sin närmiljö samt i omkringliggande park- och strandmiljö. Håll Sverige Rent skickar skräpplockarpåsar till alla anmälda förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och ungdomsföreningar som anmäler sig. Både påsar och läromedel är gratis.

Kommunens naturvårdsförvaltare Johan Mårtensson är den som står bakom anmälan.

– För mig är det en självklarhet att inte skräpa ner och det är viktigt att visa barn i tidig ålder vikten av att ta hand om vår natur. När barn och unga plockar skräp skapas medvetenhet kring nedskräpning, vilket i sin tur kan leda till ändrade attityder och beteenden.

Vill du anmäla din skola eller förening till Båstads kommuns skräpplockardagar? Läs mer på Håll Sverige Rent och anmäl dig genom att söka på eventet Båstads kommuns skräpplockardagar.

Hitta drömjobbet på årets jobbmässa

Hitta drömjobbet på årets jobbmässa

På torsdag den 17 februari klockan 13.00 är det dags för årets jobbmässa. På grund av pandemin genomförs ingen fysisk mässa utan man har valt att lägga fokus på att marknadsföra företags rekryteringsbehov via en jobbportal. På webbsidan bastad.com/jobbastad22 kan du hitta arbetsgivare som söker personal till sina verksamheter.

Samma dag håller Kompetenshubben i Båstads bibliotek öppet för besökare mellan klockan 13-15. Personal på plats kan hjälpa till med en presentation eller guidning i jobbportalen.

Hitta till årets jobbmässa

På jobbportalen bastad.com/jobbastad22 kan du ta del av företagare med rekryteringsbehov.

När är sidan tillgänglig?

Webbsidan öppnas klockan 13.00 den 17 februari.

Akademi Båstad Gymnasium ger dig en ljus framtid

Akademi Båstad Gymnasium ger dig en ljus framtid

Står du i valet och kvalet och funderar över ditt gymnasieval? Akademi Båstad Gymnasium erbjuder flera program där eleven kan anpassa kurser efter sina önskemål. Skolan samarbetar med det lokala näringslivet och för dig som elev på Industritekniska programmet finns det goda utsikter att få jobb efter avslutad utbildning.

I centrala Båstad, med pendlingsavstånd från busshållplats och tågstation, hittar du Akademi Båstad Gymnasium. Här finns engagerade lärare och programutbud utöver det vanliga.

– Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat och hos oss får du möjlighet att lära känna elever över programgränser och studera i en lugn, hemtrevlig och öppen lärmiljö. Vi erbjuder flera program och du har själv möjlighet att anpassa kurser efter dina önskemål, säger Kari Petersson, biträdande rektor.

Gymnasieskolan erbjuder programmen Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Introduktionsprogrammet. Här finns även Riksidrottsgymnasiets tennisprogram.

Bland utbudet hittar vi ett program som är något utöver det vanliga – Industritekniska programmet – som är en gymnasial lärlingsanställning. Utbildningsformen riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor och därför samarbetar Akademi Båstad Gymnasium med företag från det lokala näringslivet.

Som gymnasielärling delar du din studietid mellan att gå i skolan och vara anställd i en verksamhet där du får lära dig yrket. Det innebär att du som gymnasielärling får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

– Programmet ger både elever och näringslivet fantastiska möjligheter. Eleven kommer ut i arbetslivet på sin praktik och industrin får lättare att hitta personer att anställa. Som studerande på Industritekniska programmet får du goda utsikter att få jobb efter avslutad utbildning, säger Kari Petersson.

 

Så är det att studera på Industritekniska programmet

Industritekniska programmet – gymnasial lärlingsanställning – GLA

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. Som svensk gymnasielärling med GLA delar du din studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd i en verksamhet där du lär dig yrket. Det innebär att du som gymnasielärling får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

  • Välutvecklat samarbete med näringslivet på Bjärehalvön
  • 50 procent skola och 50 procent arbetsförlagd del
  • Rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet
  • Samma examen som andra helt skolförlagda yrkesprogram
  • Förmånliga lönevillkor
  • Goda utsikter att få jobb efter avslutad lärlingsutbildning
Ekonomiprogrammet

Är du ambitiös och målinriktad med målsättning att arbeta med ekonomi och/eller juridik?

Som studerande på ekonomiprogrammet har du möjlighet att fördjupa dig inom framförallt ekonomiska och juridiska ämnen men även inom samhällsvetenskapliga och psykologiska ämnen.

Läs mer om Ekonomiprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

Naturvetenskapliga programmet

Det naturvetenskapliga programmet ger dig bred behörighet till att söka in på olika högskoleutbildningar. Du får kunskaper för vidare studier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik, men även inom andra områden.

Skolans unika läge gör att vi har nära till hav, skog och ängar. I samarbete med Naturskyddsföreningen sköter vi en äng i Lya. Laborationer och experiment är en viktig del i utbildningen, och här knyts dina kompetenser i olika ämnen ihop.

Läs mer om Naturvetenskapliga programmet på Akademi Båstad Gymnasium.

Samhällsvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som sätter människan i centrum genom att eleverna studerar samhällsfrågor och förhållanden i Sverige och världen. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Vi arbetar utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där frågeställningar formuleras och teorier tillämpas. På SA-programmet arbetar vi med såväl journalistik och FN-rollspel som internationella relationer och entreprenörskap. Alla på programmet har möjlighet att starta ett UF-företag och få prova på hur företagande fungerar på riktigt. Eftersom du studerar språk på SA-programmet finns goda möjligheter till vidare studier utomlands.

Läs mer om Samhällsvetenskapliga programmet på Akademi Båstad Gymnasium.

Vård- och omsorgsprogrammet

För dig som är intresserad av människor och att hjälpa människor vid akuta situationer kan den här utbildningen leda vidare till drömjobbet. Tillsammans med breda kunskaper inom vård- och omsorg och räddningsmedicin samt friskvård och hälsa ger det dig en bra bas för både ditt arbetsliv och fortsatta studier efter vård och omsorgsprogrammet.

Vi är en del av vård- och omsorgscollege i Skåne Nordväst och har därför utformat praktiken i överensstämmelse med de rekommendationer som utbildare och arbetsgivare tagit fram.

När du går ut med en fullständig yrkesexamen enligt vård och omsorgscollege uppfyller du kriterierna för yrket undersköterska.

Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

Introduktionsprogrammet

Språkintroduktion: Språkintroduktionens syfte är att ungdomar som nyligen anlänt till Sverige skall bli behöriga att söka ett nationellt program. Eleven läser de grundskoleämnen den ej är klar med. Eleven kan också erbjudas möjligheten till praktik för att lära känna det svenska samhället.

Individuellt alternativ: Individuellt alternativ syftar till att en elev läser de ämnen den ej är färdig med från grundskolan för att bli behörig att söka ett nationellt program. Eleven kan också erbjudas praktik eller andra motiverande insatser.

Yrkesintroduktion: Yrkesintroduktionens syfte är att elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram skall kunna läsa gymnasiekurser med målet att bli anställningsbar eller att söka in till ett nationellt program. Eleven läser de grundskoleämnen den ej är klar med samtidigt som den erbjuds yrkeskurser på gymnasienivå.

Programinriktat val: Programinriktat val syftar till att en elev skall få en utbildning mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Programmet utformas i förväg efter de ämnen eleverna som söker saknar. Programinriktat val erbjuds mot olika program på Akademi Båstad gymnasium. Målet med utbildningen är att eleven skall få en gymnasieexamen.

Yrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet: Programmet är för ungdomar som är intresserade av vård- och omsorgsprogrammet men ännu inte är behöriga att studera på ett nationellt gymnasieprogram.

Läs mer om Introduktionsprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

RIG Elittennisprogrammet

Om du är intresserad av att kombinera studier med elitsatsning i tennis, är vårt riksidrottsgymnasium i Båstad ett riktigt bra alternativ för din utveckling.

Läs mer om Elittennisprogrammet på Akademi Båstad Gymnasium.

Click to listen highlighted text!