Click to listen highlighted text!

Klass 6 på Strandängsskolan prisades i nationell klasstävling

Klass 6 på Strandängsskolan prisades i nationell klasstävling

Varje år anordnar Natur & Miljöboken, miljömärkningen Svanen och Håll Sverige Rent en nationell klasstävling. Temat för årets tävling var att skapa en uppfinning eller idé som kan hjälpa till att nå de Globala målen till 2030. En av de deltagande klasserna var klass 6 från Strandängsskolan som med ett av elevernas bidrag tog hem tredjepris i tävlingen.

Det var med en idé om en maskin för att minska matsvinn som klass 6 på Strandängsskolan lyckades komma på tredjeplats bland tävlande skolor från hela landet. Bakom det vinnande bidraget, som gav 1000 kronor i vinst till klasskassan samt ett diplom till klassen, stod eleverna Natalie Wastensson, Filippa Sjöö och Oskar Klonowski.

– För mig känns det extra roligt att vinna just i den här tävlingen. Vi har jobbat mycket med hållbar utveckling i alla ämnen. I höstas hade vi en hel temavecka som vi kallade Hållbarhetsveckan. Eleverna är mycket taggade och har lärt sig mycket under året. Jag tror verkligen att jobba med de globala målen har sått ett frö hos var och en av eleverna. Det klart att det blir extra motiverande att då vinna priset, säger klasslärare Sofia Bydal.

Förslövs skolas nya skolbyggnad är nu invigd

Förslövs skolas nya skolbyggnad är nu invigd

Sedan 2019 har om- och tillbyggnationer pågått vid Förslövs skola. Nu står en helt ny skolbyggnad färdig och under fredagen var det dags för det formella öppnandet av skolan, vilket uppmärksammades med en ceremoni utanför skolbyggnaden.

Under fredagsförmiddagen öppnades den nya skolan i Förslöv vid en ceremoni med ett fåtal inbjudna politiker och tjänstepersoner från Båstads kommun. Invigningen inleddes med tal av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S) samt Camilla Persson, rektor på Förslövs skola.

Johan Olsson Swanstein började med att tala om när han i december 2019 var närvarande vid det allra första spadtaget inför byggnationen av skolan.

– Det är otroligt att det har gått så fort sedan dess. Vi står här idag med en helt ny byggnad som är otroligt fin, sa han och pratade vidare om vikten av en bra skolmiljö för att kunna skapa de rätta förutsättningarna för eleverna att skapa sin egen framtid:

– Jag blir stolt varje gång jag kommer ut till våra skolor och får möta den entusiasm som finns. Det känns roligt att få vara här idag och inviga skolan.

Programmet fortsatte med ett tal av Thomas Nerd som önskade skolans elever och personal lycka till med den nya byggnaden.

– Ni ska nu in i den nya skolbyggnaden och byggnationen är klar. Ni får en fantastisk studiemiljö och arbetsmiljö, konstaterade han.

Camilla Persson, rektor på Förslövs skola, talade avslutningsvis om den nya skolan och dess goda förutsättningar för både elever och personal.

– Idag är en glädjens dag för alla oss på Förslövs skola. Det känns fantastiskt. Äntligen är vi i mål av den långa process som vi har gått igenom, sa Camilla Persson.

Programmet avslutades sedan med bandklippning av Johan Olsson Swanstein, tillsammans med Lovisa Larsson från klass 3A och Lejla Silajdzic från klass 6B, innan de första eleverna slutligen tågade in i den nya skolan.

Om- och tillbyggnationerna av skolområdet vid Förslövs skola, med markarbeten och förändringar i utemiljön, beräknas vara helt färdiga till hösten. Du som vill följa med i projektet kan hålla dig uppdaterad via instagramkontot forslovsnyaskola.

Se mer på Instagramkontot här

Snart påbörjas byggnationen av den nya skolan i Västra Karup

Snart påbörjas byggnationen av den nya skolan i Västra Karup

2019 togs beslutet att en ny skola, med plats för både förskola och F-6-skola, ska byggas i Västra Karup. Den gamla skolan på platsen har nu rivits och inom de närmaste veckorna kommer byggnationen av den nya skolbyggnaden att påbörjas.

I Västra Karup kommer en ny skolbyggnad att stå färdig under sommaren 2022. Just nu pågår de sista förberedelserna innan byggnationen inom kort kommer igång.

– Nu utförs markarbeten för att förbereda för anläggande av grunden. Det känns väldigt roligt att rivningen har löpt på enligt planerna och att den etappen är avslutad, säger Sofia Boivie, fastighetsstrateg på Båstads kommun.

Den nya skolan blir en byggnad i två plan med förskola och F-6-skola samt gemensamma ytor, som bibliotek, slöjd och musiksal. Vid entrén kommer också en skolgemensam mötesplats i form av en gradäng att finnas, som bland annat kan användas som scen, sittplatser och trappa. Till utseendet kommer skolan att ha en utformning som från ovan påminner om en fågel med utsträckta vingar.

– Flera förslag togs fram till hur vi skulle disponera byggnaden på tomten och vi landande i det förslaget då verksamheten bland annat önskade en sammanhängande utemiljö, säger Sofia Boivie, och berättar vidare att den del som blir förskola är planerad utifrån SKR:s, Sveriges kommuner och regioners, funktionsprogram för förskolor för att kvalitetssäkra och skapa en bra miljö för både barn och personal.

Sammanlagt kommer cirka 5300 kvadratmeter att byggas och skolan kommer att ha plats för cirka 350 elever i grundskolan och 72 förskolebarn.

– Det blir moderna och uppdaterade lokaler. Det kommer också att bli möjlighet till en helt annan integration mellan förskola och skola där man följer barnet hela vägen, konstaterar Sofia Boivie.

Du som vill läsa mer och hålla dig uppdaterad i projektet kan ta del av mer information via projektets sida på kommunens webbplats.

Läs mer om den nya skolan i Västra Karup här

Byggnationen av den nya skolan i Västra Karup kommer inom
kort igång. Kostnaden i projektet för rivning och nybyggnation blir 130 miljoner kronor.

Nytt lekområde vid Förslövs skola är nu öppet för användning

Nytt lekområde vid Förslövs skola är nu öppet för användning

I samband med om- och tillbyggnationer vid Förslövs skola växer en ny utemiljö med lekmöjligheter för barnen fram. Sedan i måndags har ett lekutrymme på skolgården med bland annat en ny klätterställning öppnats upp för användning av alla barn på Förslövs skola och resten av kommunen.

Läs mer om om- och tillbyggnationerna vid Förslövs skola här

Glädjen var stor när barn under måndagen fick prova på lekområdet på skolgården vid Förslövs skola.

Ny app för att registrera schema och frånvaro vid förskola och fritidshem

Ny app för att registrera schema och frånvaro vid förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller fritidshem? Från och med tisdagen den 9 mars ska du använda appen Tieto Edu för att registrera schema för ditt/dina barn.

Från och med den 9 mars upphör registrering av barnschema via vår e-tjänst och ersätts av barnschema via appen Tieto Edu.

Med appen blir det enklare att registrera barnschema och kopiera schema till syskon. Det finns även en meddelandefunktion som skickar ut påminnelse när det är dags att registrera nytt schema. I appen kan du även registrera tillfällig frånvaro för ditt barn på förskola och fritidshem.

Läs mer information under sidan Förskola här

Click to listen highlighted text!