Click to listen highlighted text!

Lämna en kriminell livsstil

 1. Hem
 2.  | 
 3. Omsorg och stöd
 4.  | 
 5. Barn och unga
 6.  | Lämna en kriminell livsstil (Page 2)

Lämna en kriminell livsstil

Vi arbetar för att tidigt hjälpa och upptäcka unga i riskzon för kriminalitet och extremism.

Krimteamet arbetar förebyggande för att i tidigt skede upptäcka unga i riskzon och riktar sig främst mot unga. Socialsekreterarna närvarar vid förhör med unga upp till 18 år och därefter följer oftast ett samtal med den unge och dennes föräldrar. Syftet är att få en bild av den unges behov som skyndsamt kan förmedlas vidare till socialtjänsten och att vara ett stöd för den unge och dennes familj, innan kontakt med socialtjänsten etablerats.

Krimteamet arbetar tätt med polisen för att stötta och hjälpa individer som söker stöd hos teamet. Utifrån behoven kontaktas berörda myndigheter/samverkanspartners för att stötta individen i sin väg ut ur hot och kriminalitet.

Teamet arbetar även på liknande sätt med ärenden gällande våldsbejakande extremism och där ingår även bemanning av stödtelefon för råd och stöd vid oro för våldsbejakande extremism. En annan del i uppdraget är att utbilda och informera polisen om socialtjänstens arbete och verksamhetsutveckling är en självklar del i arbetet.

Råd- och stödtelefon

Brottsoffertelefonen 070 261 21 90 bemannas av Krimteamet, vars målgrupp även är avhoppare samt personer som är hotade av kriminella grupper eller befinner sig i våldsbejakande miljöer. Till stödtelefonen kan även närstående och tjänstemän ringa för att bolla sin oro om någon i deras närhet riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. Därefter erbjuder vi ett möte där vi samlar personer som känner individen väl för att analysera oron. Vad vi gemensamt kommer fram till där styr sedan vidare insatser, anmälan till socialtjänst eller polis, stöd och hänvisning till andra verksamheter.

Våldsbejakande extremism

Helsingborgs stad arbetar mot våldsbejakande extremism tillsammans med Centret mot våldsbejakande extremism. Vi stödjer samverkan mellan lokala aktörer för att identifiera problem och genomför riktade utbildningsinsatser.

2017-2018 medverkade Helsingborgs stad i EU-projektet ”Skånes Quatro Helix – Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar”. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om projektet och dess resultat. Information om detta och andra EU-projekt i Helsingborgs stad finns att läsa på helsingborg.se och sidan EU-projekt.

Har du konkreta tips eller känner oro?

Centret mot våldsbejakande extremism stödtelefon 08-52744290
Säpo 010-5687000
Polisen: 114 14

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Kriminalitet

 1. Hem
 2.  | 
 3. Omsorg och stöd
 4.  | 
 5. Barn och unga
 6.  | Kriminalitet (Page 2)

Kriminalitet

Befinner du dig i en situation där du behöver prata med någon? Har du en önskan om att komma ut ur kriminalitet? Det finns flera verksamheter du kan kontakta för att få hjälp.

 

Socialjour och mottagning

Du kan vända dig till socialförvaltningens mottagning på vardagar, om du behöver söka hjälp.

Lämna en kriminell livsstil

Vi arbetar för att tidigt hjälpa och upptäcka unga i riskzon för kriminalitet och extremism.

Kontakt

Socialtjänstens mottagning

0431-77703

E-post: mottagningeniof@bastad.se

Ilska och utbrott

 1. Hem
 2.  | 
 3. Omsorg och stöd
 4.  | 
 5. Barn och unga
 6.  | Ilska och utbrott (Page 2)

Ilska och utbrott

Om du och din familj behöver stöd för att kunna fungera bra tillsammans finns det hjälp att få.

I skolan kan ni vända er till skolsköterskan eller kuratorn för rådgivning.

Läs mer

Kontakt

Socialtjänstens mottagning

0431-77703

E-post: mottagningeniof@bastad.se

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

 1. Hem
 2.  | 
 3. Omsorg och stöd
 4.  | 
 5. Barn och unga
 6.  | 
 7. Identitet, sex och relationer
 8.  | Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg (Page 2)

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Till antidiskrimineringsbyrån kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av bland annat kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

 

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Ung HBTQ/HBG

 1. Hem
 2.  | 
 3. Omsorg och stöd
 4.  | 
 5. Barn och unga
 6.  | 
 7. Identitet, sex och relationer
 8.  | Ung HBTQ/HBG (Page 2)

Ung HBTQ/HBG

Ung HBTQ/HBG är en mötesplats för dig mellan 13 och 25 år som identifierar dig som hbtq. här kan du byta erfarenheter med jämnåriga.

 

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!