Click to listen highlighted text!

NSVA bjuder in till frågestund om Sydvattenanslutningen

NSVA bjuder in till frågestund om Sydvattenanslutningen

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten.

I första steget, etapp 1, har en överföringsledning byggts mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att ansluta bland annat Torekov till Sydvatten.

Första etappen är nu snart klar och i samband med det håller NSVA en frågestund i Torekov.

Tid: 7 februari kl. 17:00-18:00 eller kl. 18:30-19:30

Plats: Torekovs församlingshem, Heimers gata 38 i Torekov

Föranmälan krävs: Anmäl dig senast den 1 februari via ett formulär på NSVA:s webbplats. Max två personer per hushåll. NSVA följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och reserverar sig för eventuella ändringar med kort framförhållning.

Möte digitalt

Vill du hellre träffas digitalt har NSVA en frågestund på NSVAs Facebooksida via Messenger den 1 februari kl. 18-19.

Läs mer om Sydvattenanslutningen på NSVA:s webbplats.

Frågor och svar om Sydvattenanslutningen.

Örebäckens nya hängbro förklarades invigd

Örebäckens nya hängbro förklarades invigd

Under hösten har Båstads kommun anlagt en hängbro över Örebäcken vid Öresjön i Båstad med syftet att öka tillgängligheten runt sjön för områdets besökare. Hängbron står nu klar och på torsdagseftermiddagen var det dags för en invigning på plats vid Öresjön.

Den nya hängbron över Örebäcken är placerad vid bäckens mynning in till Öresjön och gör det enklare att ta sig fram för de som bor och vistas i området. Bron är nu sedan förra veckan helt färdig att använda, vilket uppmärksammades med en invigning under torsdagen.

Dagens ceremoni inleddes med ett tal av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein som pratade om hur den nya hängbron är ett tillskott till det omtyckta rekreationsområdet kring Öresjön.

– Den här platsen har inte varit så tillgänglig och det här är därför ett värdefullt tillskott för hela området som öppnar upp till Öresjön. Jag vill tacka alla som har varit med och bidragit och i synnerhet Johan och Ingemar för arbetet med ett fantastiskt initiativ. Det är kul när man kan gå från idé till handling, sa Johan Olsson Swanstein och syftade på Johan Mårtensson och Ingemar Lundström på Båstads kommun som drivit projektet.

Därefter berättade Johan Mårtensson, som är kommunens natur- och skogsförvaltare, om projektet som delvis har finansierats via Naturvårdsverkets bidrag för lokala naturvårdssatsningar, LONA.

– 2016 sökte jag ett LONA-projekt och fick igenom det. Vi gjorde då en vandringsslinga till Skummeslöv fram och tillbaka på 12 kilometer och gjorde ett tillägg till slingan runt denna sjö så att vi fick en naturupplevelse även här. Nu fick vi möjlighet att även bygga hängbron och det är fantastiskt roligt. Vi har också gjort en grillplats lite längre in och lyft själva området. Tack till alla som har gjort detta möjligt, sa Johan Mårtensson.

Slutligen klipptes bandet och Örebäckens hängbro förklarades invigd.

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Under hösten 2021 planerar Båstads kommun att tillsammans med Brännborns Fastigheter göra en ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad. Ombyggnationen ska förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

Tillsammans med Brännborns Fastigheter och White Arkitekter har kommunen tagit fram ett förslag till ny gestaltning av den västra delen av Lyckantorget samt passagen/gångtunneln under Köpmansgatan.

– Som ett första steg i projektet gjordes ombyggnationer av ramp mellan de olika torgytorna, detta skedde redan under hösten 2020. Nu fortsätter arbetet med att skapa en tryggare miljö vid gångtunneln samt få bättre förbindelse mellan gång- och cykelväg samt torgyta, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun.

En ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i passagen/gångtunneln väntas bli en del av resultatet av ombyggnationen. Det kommer även att göras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet ovanför gångtunneln.

Projektet syftar till att förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

– I tidigare projekt har det i dialog med eleverna på Strandängsskolan framkommit att miljön runt gångtunneln upplevts vara otrygg.

Projektet kommer att genomföras av Jonas Anläggnings AB med start under september 2021 och beräknas vara färdigställt innan årsskiftet 2021/2022.

Under tiden arbetet pågår kommer tunneln att vara avstängd och all gång- och cykeltrafik kommer att ledas över torget samt Köpmansgatan.

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Den här veckan kommer den första etappen med mark- och byggarbeten igång på området Sunnan i centrala Torekov. För att förbereda för framtida byggnation av bostäder på området kommer bland annat torget att rustas upp, ett nytt parkområde byggas och gator och parkeringsplatser anpassas.

I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. kommer infrastrukturen på området att byggas om och byggas ut. Entreprenören Infrakraft Syd AB påbörjar sitt uppdrag i mitten av veckan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2022.

Entreprenaden för Sunnan etapp ett omfattar bland annat arbeten inom VA, el och belysning. Gator och parkeringsplatser ska anpassas för att förbereda för byggnationen av nya bostäder i området.

Även torget kommer att rustas upp med ny markbeläggning, planteringar, ny belysning och vattenspegel. Ett nytt parkstråk för allmänheten med belysning och sittplatser kommer också iordningställas.

Under byggtiden kommer framkomligheten i området periodvis vara begränsad. Målsättningen är att ha så liten påverkan på tillgängligheten i området som möjligt. Efter att arbetet i etapp ett är färdigt ska sedan hyresrätter och bostadsrätter byggas i Riksbyggens regi.

Se mer info och bakgrund i detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. här

Illustration över området Sunnan i Torekov.

Skånestafetten gjorde sin sista dag i Båstads kommun

Skånestafetten gjorde sin sista dag i Båstads kommun

Den här veckan har det varit Båstads kommuns tur att ha stafettpinnen i Skånestafetten. På torsdagen avslutades veckan med att kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och Annika Borgelin, vd för Båstad Turism & Näringsliv, cyklade den sista sträckan längs Kattegattleden till Ängelholms kommun för att lämna över stafettpinnen.

För att lyfta fram att 2021 är Friluftslivets år har landshövding Anneli Hulthén initierat Skånestafetten, en stafett genom utvalda naturreservat i alla 33 skånska kommuner.

Den här veckan var det Båstads kommuns tur att delta i stafetten och de senaste dagarna har stafettpinnen tagits med på en runda förbi flera naturreservat på Bjärehalvön.

På torsdagen var det dags att lämna över stafettpinnen till Ängelholms kommun. Dagen började med en sammankomst vid naturreservatet Stora Hults strand, med ett fåtal inbjudna, innan kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och Annika Borgelin, vd för Båstad Turism & Näringsliv, cyklade ner mot Ängelholm för överlämningen vid Råbocka camping.

– Det här är ett fint arrangemang för att belysa Skånes alla fantastiska platser och smultronställen, och det har varit många som har samarbetat för att visa upp alla dessa platser. Det är ett fint initiativ av landshövdingen, sa Charlotte Rosenlund Sjövall innan den sista cykelturen bar av.

Johan Olsson Swanstein belyste de goda möjligheterna till att vara ute i det fria i Båstads kommun.

– Det är ett roligt initiativ att kunna uppmärksamma friluftslivet, som vi ju är oerhört stolta över i vår kommun, med allt från föreningar och deras aktiviteter till enskilda människors aktiviteter. Det är också roligt att kunna uppmärksamma alla dessa naturreservat. Vi jobbar mycket för att ta hand om dem och göra dem tillgängliga för människor i kommunen, sa han.

Annika Borgelin talade om hur viktig naturen och friluftslivet också är för näringslivet och besöksnäringen i kommunen.

– En av de största anledningarna till att folk kommer till Bjärehalvön är de upplevelser som finns i naturen. Vi har exempelvis våra vandringsleder och våra cykelleder, som Kattegattleden, som blev utsedd till Årets cykelled i Europa 2018, är en del av. Många av evenemangen i kommunen har också naturen som sin arena. I Skåne är vi duktiga på naturnära upplevelser, konstaterade hon strax innan cykelturen längs just Kattegattleden.

Skånestafetten i Båstads kommun under veckan
Click to listen highlighted text!