Click to listen highlighted text!

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen på Båstads kommun har nu lanserat e-tjänster för en rad av de ärenden som du som bor eller verkar i kommunen kan tänkas komma i kontakt med avdelningen om. Nu kan du bland annat utföra diverse ansökningar och registrera en livsmedelsverksamhet digitalt.

På sidan Blanketter och e-tjänster finns ett antal digitala tjänster som underlättar kontakten med kommunen. Här finns e-tjänster för allt från ansökan om enskilt avlopp och anmälan om installation av värmepump till registrering eller ändring av livsmedelsverksamhet och anmälan av misstänkt matförgiftning. Via e-tjänst kan du nu även se de egna pågående och beslutade ärendena.

På sidan finns även sedan tidigare en rad e-tjänster som berör bygglovsärenden som exempelvis ansökan om bygglov, ansökan om slutbesked och anmälan av kontrollansvarig.

Läs mer och ta del av e-tjänsterna här

Förlängning av lokala beslut efter nya nationella råd

Förlängning av lokala beslut efter nya nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.  Föreskrifterna gäller till och med den 30 juni 2021.

Det innebär att de lokala beslut som fattades av Båstad kommuns ledningsgrupp den 27 oktober kommer att förlängas under samma tidsperiod. Besluten kan komma att anpassas utifrån smittspridning och eventuella ändringar från myndigheter och regeringen.

Lokala beslut och verksamheter som påverkas
 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök.
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök.
 • Café Biblos håller stängt.
 • Öppna förskolan stängs för inomhusaktiviteter.
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Samhällsbyggnads tillsynsbesök genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Kommunhuset kommer fortsatt vara stängt för besökare. Endast bokade besök gäller. Boka ditt besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.
Stängda bibliotek - så kan du låna böcker

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att alla folkbibliotek ska vara stängda i Båstads kommun tillsvidare med anledning av en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset covid-19.

Har du en reserverad bok att hämta? 

Det går att reservera böcker till Båstads bibliotek och till Torekovs bibliotek.

Båstads bibliotek

Från och med den 1 december behöver du inte längre kontakta oss innan du kommer. Du lånar själv dina reserverade böcker i Hubben vid biblioteket, till vänster om trappan.
Låneautomaten finns på plats så att du kan låna och lämna böcker. OBS! Max 1 person i låneutrymmet. Du kan hämta böcker helgfria vardagar kl. 10-16, samt på måndagar kl. 10-18.

Torekovs bibliotek

I Torekov går det endast att hämta aviserade böcker på torsdagar kl. 15-17.

Önskar du få en hämtkasse med max fem böcker från Båstads bibliotek?

Om du vill ha en hämtkasse med max 5 böcker så ring eller maila biblioteket. Telefon: 0431-77088, mailadress: bastad.bibliotek@bastad.se
Hämtkassarna står innanför dörren i Hubben. Du kommer åt kassarna helgfria vardagar kl. 10-16, samt på måndagar kl. 10-18. Böckerna i hämtkassen är utlånade och klara

Vill du lämna böcker?

Bokinkasten i Båstad och Torekov är öppna. Alla andra inkast är stängda.

Verksamheter fortsatt stängda efter skärpta restriktioner

Verksamheter fortsatt stängda efter skärpta restriktioner

Kommunens ledningsgrupp har idag fattat beslut om att fortsatt hålla ett flertal av kommunens verksamheter stängda. Anledningen är en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset.

Den 27 oktober fattade Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, beslut om skärpta allmänna råd i Skåne.

– Vi har fått tydliga direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Var och en måste följa de skärpta råden för att minska smittspridningen. Det är ett allvarligt läge vi ser nu, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör i Båstads kommun.

I Båstads kommun innebär detta att ett flertal verksamheter påverkas till och med den 22 december 2020.

Verksamheter som påverkas är:

 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök
 • Café Biblos håller stängt
 • Öppna förskolan stängs för inomhusaktiviteter
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in minst till den 22 december 2020 med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Samhällsbyggnads tillsynsbesök genomförs digitalt där det är möjligt.

Kommunhuset kommer fortsatt vara stängt för besökare. Endast bokade besök gäller. Boka ditt besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.

Besluten gäller till och med den 22 december, men kan komma att förlängas.

Skärpta råd i Skåne

Region Skånes statistik har den senaste tiden visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen. Detta innebär bland annat att:

 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.
Biblioteken stängs tillsvidare - så kan du låna böcker

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att alla folkbibliotek ska vara stängda i Båstads kommun tillsvidare med anledning av en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset covid-19.

Har du en reserverad bok att hämta?

Önskar du få en hämtkasse med max fem böcker?

Ring eller maila biblioteket så går det att hämta på överenskommen dag.

OSB! Kontakta oss innan du kommer!

Bibliotekets telefon 0431-77088 är öppen helgfria vardagar 10:00 – 16:00.

Bibliotekets mailadress: bastad.bibliotek@bastad.se

Vill du lämna böcker? Bokinkasten i Båstad och Torekov är öppna. Alla andra inkast är stängda.

Offentliga toaletter stängs tillsvidare

Offentliga toaletter stängs tillsvidare

Med anledning av de skärpta allmänna råden och för att minska smittspridningen stängs vissa av kommunens offentliga toaletter. Stängningen gäller tillsvidare. Enligt Teknik och Service kommer man att sätta upp skyltar på de stängda toaletterna som informerar om anledningen till stängningen.

Öppna:
Toalett Ängelholmsvägen Båstad
Toalett Kyrkogatan Båstad

Stängda:
Toalett Öresjön Båstad
Toalett Prästliden/Italienska vägen Båstad
Toalett Järnvägsgatan/Banvallen Grevie

Informationen uppdateras.

 

Strandstädningsprojekt ger Båstad rena stränder

Strandstädningsprojekt ger Båstad rena stränder

Under de senaste veckorna har ett strandstädningsprojekt varit igång i Båstads kommun där kommunens mer svåråtkomliga stränder har rensats från avfall.

För tredje året i rad har Båstads kommun tilldelats medel från Naturvårdsverket för att städa stränder runt om i kommunen. Projektet har nu pågått i fyra veckor och avslutas imorgon.

– Vi fick cirka 120 000 kronor för att städa där vi inte kommer åt med strandstädningsmaskin. Vi plockar för hand och samlar ihop i säckar och sedan skiljer vi glas, plast och metall åt. Vi sorterar det som vi kan, säger Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare på Båstads kommun, och förklarar vidare att det insamlade avfallet sedan tas om hand av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

Strandstädningen är ett integrationsprojekt med ensamkommande ungdomar och Johan Mårtensson berättar att han har fått positiva reaktioner från ungdomarna, som trots den pågående coronakrisen har kunnat vara med under städningen som planerat.

– Det verkar ha fungerat jättebra. De är ju utomhus och har haft handskar på sig och använt plockpinnar vid insamlingen. Sedan har vi sagt det att den som känner sig sjuk ska stanna hemma, säger Johan Mårtensson.

När projektet nu avslutas imorgon beräknas cirka tusen kilo skräp ha samlats in från kommunens stränder. Städningen har utförts på stränder runt om i kommunen från Laholmsgränsen till Ängelholmsgränsen.

– Första året var det två ton och ifjol 1,2 ton ungefär. Nu hoppas vi på att vi kommer under ett ton.

Att hålla de vackra stränderna i Båstad rena från skräp och undvika att avfall kommer ut i havet är något som gynnar alla, både människor och djur.

– Havet är det viktigaste som vi har och om det består av mikro- och makroplaster så får fisken, och plankton, i sig detta och allt smutsas ned. Havet dör och utan havet finns inte heller vi, konstaterar Johan Mårtensson.

Några av de ungdomar som har varit med och städat kommunens stränder.

Click to listen highlighted text!