Click to listen highlighted text!

Våren är här – vi tipsar om regler för eldning ute

Våren är här – vi tipsar om regler för eldning ute

Nu när våren är här är det än en gång aktuellt att upplysa om vad som gäller vid eldning av exempelvis grenar, ris eller löv. För att undvika att djur, natur eller människor kommer till skada finns föreskrifter och regler att ta hänsyn till, som även gäller om du vill elda ett bål i påsk eller på valborgsmässoafton.

Enligt de lokala föreskrifterna, för att skydda människors hälsa och miljö, är all form av eldning utomhus inom områden med sammanhållen bebyggelse eller områden med detaljplan otillåten i Båstads kommun. Detta gäller även i trädgårdstunna. Här kan du se kartbild över kommunen med dessa markerade områden.

Dispens för eldning inom dessa områden kan ansökas hos miljöavdelningen som prövar ärendet. Miljöavdelningen nås via kommunens växel 0431-770 00. För handläggningen tas en handläggningsavgift ut.

Tänk på följande om du har fastighet utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse och vill elda:

 • Ta reda på brandrisken innan du ska elda
 • Trädgårdsavfall som grenar och ris går bra att elda
 • Tänk på att eldning alltid sker på egen risk och är ditt ansvar
 • Ha alltid släckningsredskap nära till hands
 • Tänk på att hålla avstånd till hus och annat

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Under 2021 kommer miljöavdelningen att genomföra ett tillsynsprojekt gällande hantering av gödsel på hästgårdar. Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur gödsel i hagarna hanteras.

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Mycket gödsel på en liten yta kan påverka vattenmiljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och bidrar till övergödning.

Syftet med tillsynsprojektet är att:
-Öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen till vattendrag.
-Öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området.
-Samla in kunskap om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige.

Under tillsynsbesöket kommer bl.a. följande att kontrolleras:
-Var och hur gödsel lagras.
-Var hästgödsel sprids.
-Var gödsel lämnas, om det lämnar gården.
-Hur hästgödsel hanteras i hagarna.

På de hästgårdar som ligger utanför kommunalt VA-område kommer även det enskilda avloppet att kontrolleras.

Vilka hästgårdar kommer att få besök?
De flesta gårdar som har fler än två hästar kommer att få besök under året. Innan besöket kommer du att få ett brev med mer information och förslag på tid för besöket.

Hur kan du som hästhållare förbereda dig?
Du kan förbereda dig inför besöket genom att ta del av det informationsmaterialet som Jordbruksverket sammanställt inför projektet. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.

Informationsmaterialet från Jordbruksverket hittar du här

Har du frågor om tillsynsprojektet är du välkommen att kontakta miljöavdelningen på samhallsbyggnad@bastad.se

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen på Båstads kommun har nu lanserat e-tjänster för en rad av de ärenden som du som bor eller verkar i kommunen kan tänkas komma i kontakt med avdelningen om. Nu kan du bland annat utföra diverse ansökningar och registrera en livsmedelsverksamhet digitalt.

På sidan Blanketter och e-tjänster finns ett antal digitala tjänster som underlättar kontakten med kommunen. Här finns e-tjänster för allt från ansökan om enskilt avlopp och anmälan om installation av värmepump till registrering eller ändring av livsmedelsverksamhet och anmälan av misstänkt matförgiftning. Via e-tjänst kan du nu även se de egna pågående och beslutade ärendena.

På sidan finns även sedan tidigare en rad e-tjänster som berör bygglovsärenden som exempelvis ansökan om bygglov, ansökan om slutbesked och anmälan av kontrollansvarig.

Läs mer och ta del av e-tjänsterna här

Förlängning av lokala beslut efter nya nationella råd

Förlängning av lokala beslut efter nya nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.  Föreskrifterna gäller till och med den 30 juni 2021.

Det innebär att de lokala beslut som fattades av Båstad kommuns ledningsgrupp den 27 oktober kommer att förlängas under samma tidsperiod. Besluten kan komma att anpassas utifrån smittspridning och eventuella ändringar från myndigheter och regeringen.

Lokala beslut och verksamheter som påverkas
 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök.
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök.
 • Café Biblos håller stängt.
 • Öppna förskolan stängs för inomhusaktiviteter.
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Samhällsbyggnads tillsynsbesök genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Kommunhuset kommer fortsatt vara stängt för besökare. Endast bokade besök gäller. Boka ditt besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.
Stängda bibliotek - så kan du låna böcker

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att alla folkbibliotek ska vara stängda i Båstads kommun tillsvidare med anledning av en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset covid-19.

Har du en reserverad bok att hämta? 

Det går att reservera böcker till Båstads bibliotek och till Torekovs bibliotek.

Båstads bibliotek

Från och med den 1 december behöver du inte längre kontakta oss innan du kommer. Du lånar själv dina reserverade böcker i Hubben vid biblioteket, till vänster om trappan.
Låneautomaten finns på plats så att du kan låna och lämna böcker. OBS! Max 1 person i låneutrymmet. Du kan hämta böcker helgfria vardagar kl. 10-16, samt på måndagar kl. 10-18.

Torekovs bibliotek

I Torekov går det endast att hämta aviserade böcker på torsdagar kl. 15-17.

Önskar du få en hämtkasse med max fem böcker från Båstads bibliotek?

Om du vill ha en hämtkasse med max 5 böcker så ring eller maila biblioteket. Telefon: 0431-77088, mailadress: bastad.bibliotek@bastad.se
Hämtkassarna står innanför dörren i Hubben. Du kommer åt kassarna helgfria vardagar kl. 10-16, samt på måndagar kl. 10-18. Böckerna i hämtkassen är utlånade och klara

Vill du lämna böcker?

Bokinkasten i Båstad och Torekov är öppna. Alla andra inkast är stängda.

Verksamheter fortsatt stängda efter skärpta restriktioner

Verksamheter fortsatt stängda efter skärpta restriktioner

Kommunens ledningsgrupp har idag fattat beslut om att fortsatt hålla ett flertal av kommunens verksamheter stängda. Anledningen är en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset.

Den 27 oktober fattade Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, beslut om skärpta allmänna råd i Skåne.

– Vi har fått tydliga direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Var och en måste följa de skärpta råden för att minska smittspridningen. Det är ett allvarligt läge vi ser nu, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör i Båstads kommun.

I Båstads kommun innebär detta att ett flertal verksamheter påverkas till och med den 22 december 2020.

Verksamheter som påverkas är:

 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök
 • Café Biblos håller stängt
 • Öppna förskolan stängs för inomhusaktiviteter
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in minst till den 22 december 2020 med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Samhällsbyggnads tillsynsbesök genomförs digitalt där det är möjligt.

Kommunhuset kommer fortsatt vara stängt för besökare. Endast bokade besök gäller. Boka ditt besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.

Besluten gäller till och med den 22 december, men kan komma att förlängas.

Skärpta råd i Skåne

Region Skånes statistik har den senaste tiden visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen. Detta innebär bland annat att:

 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.
Biblioteken stängs tillsvidare - så kan du låna böcker

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att alla folkbibliotek ska vara stängda i Båstads kommun tillsvidare med anledning av en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset covid-19.

Har du en reserverad bok att hämta?

Önskar du få en hämtkasse med max fem böcker?

Ring eller maila biblioteket så går det att hämta på överenskommen dag.

OSB! Kontakta oss innan du kommer!

Bibliotekets telefon 0431-77088 är öppen helgfria vardagar 10:00 – 16:00.

Bibliotekets mailadress: bastad.bibliotek@bastad.se

Vill du lämna böcker? Bokinkasten i Båstad och Torekov är öppna. Alla andra inkast är stängda.

Click to listen highlighted text!