Click to listen highlighted text!

Tanka miljöbränslen

Tanka miljöbränslen

Miljöbränslen ger lägre utsläpp av växthusgaser och ger renare avgaser i jämförelse med bensin och diesel. I Båstads kommun finns möjligheten att tanka alternativa drivmedel som fordonsgas, el och etanol.

Ladda din elbil

I Båstads kommun kan du ladda din elbil vid något av kommunens offentliga laddstationer som finns här:

  • Kommunhusets parkering i Båstad
  • Båstads station

På webbplatsen uppladdning.nu hittar du offentliga laddplatser i Sverige och övriga Norden.

Tanka fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn och består av biogas, naturgas eller en blandning av dessa.

Här kan du tanka fordonsgas i Båstads kommun:

  • Hallandsvägen 45 i Båstad (E.ON)

På till exempel webbplatserna gasbilen.se kan du bland annat se vilka andra tankställen som finns i resten av Sverige.

Tanka etanol E-85

Etanol E-85 säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel. I Båstads kommun finns det möjlighet att tanka etanol på de flesta bensinstationer.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen. Dessa regler är generella och gäller i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Båstads kommun.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Det finns oftast vägmärken uppsatta som visar på den lokala trafikregeln, till exempel där det är parkeringsförbud. En del av de lokala trafikföreskrifterna är dock allmänna, det vill säga att de inte behöver märkas ut med vägmärken. Du är som trafikant ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Vägmärken används däremot bara undantagsvis för att visa på reglerna i Trafikförordningen. Exempel på en sådan regel är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, en regel som man inte använder skylt till.

Alla Båstads kommuns lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. (Välj ”Sök föreskrift” i vänstermenyn och sedan Skåne län och Båstads kommun. Skriv sedan in ”1278” i det första fältet för ”Beteckning” för bästa sökresultat.)

Lokala trafikföreskrifter hanteras av Teknik och service. De flesta föreskrifterna tar kommunstyrelsen beslut om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Click to listen highlighted text!