Click to listen highlighted text!

Synpunkter och klagomål

Senast ändrad: 23 apr, 2019

Synpunkter och klagomål, Vård och omsorg

Har du synpunkter och klagomål på vår verksamhet? Berätta det för oss! Vi tycker det är värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller förslag. Det ger oss en chans att bli bättre.

Om du har synpunkter eller klagomål inom vård och omsorg

Om du har klagomål eller vill framföra andra synpunkter inom vård och omsorg, kontakta verksamheten i första hand.

Du kan lämna in synpunkter eller klagomål på följande sätt:

  • Digitalt via formuläret ”synpunkter” här på www.bastad.se
  • Via särskild blankett som finns i varje vård- och omsorgstagares omvårdnadspärm.
  • Via direkt kontakt med respektive enhetschef/områdeschef eller annan personal t.ex. MAS eller SAS.

Om du önskar svar i ärendet måste du lämna uppgift om namn och kontaktuppgifter. I annat fall kan återkoppling inte ske.

Om du är missnöjd med hemsjukvård

Har du synpunkter på hemsjukvården (sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) eller medicinska frågor ska du i första hand tala med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Du kan även vända dig till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Om du är missnöjd med den vård och omsorg du får

Har du synpunkter på dina insatser som t.ex. hemtjänst, boendestöd, personlig assisten eller daglig verksamhet så kontakta i första hand med ansvarig enhetschef.

Om du är missnöjd med ett biståndsbeslut

Rör dina synpunkter ett beslut som du har fått enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vänd dig i första hand till din handläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett avslagsbeslut, om du vill ha hjälp med detta.

Patientnämnden Skåne

– Du kan kontakta patientnämnden om du vill ha stöd när du ska klaga på vården.
– Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte haft kontakt med kommunen innan.
– Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om dina synpunkter. De kan också hjälpa dig att få svar på dina synpunkter.
– Patientnämnden kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs.

Patientnämnden är en opartisk instans.

Det kostar inget att kontakt patientnämnden.

Patientnämnden ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel.Det finns olika sätt att kontakta Patientnämnden Skåne

  • Ring 0770-11 00 10, vardagar 9.00-15.30
  • Gå in på Om du inte är nöjd med vården – Region Skåne . Fyll i Blankett för klagomål/synpunkter till patientnämnden. Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.
  • Logga in på 1177, välj Synpunkter/klagomål till Patientnämnden.
  • Skriv brev till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

Vissa klagomål och fel i vården kan även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. För mer information se www.ivo.se

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!