Click to listen highlighted text!

Skolskjuts

Senast ändrad: 16 aug, 2023

Skolskjuts förskoleklass och grundskola

Elever som går i kommunal förskoleklass eller grundskola kan ha rätt till skolskjuts. För att få prövat om en elev har rätt till skolskjuts ska du som vårdnadshavare skicka in en ansökan om skolskjuts. Logga in på skolskjutsportalen för att se aktuellt beslut och information om elevens tilldelade hållplats och tidtabell. Se följande länkar för mer information.

Gymnasiet

För gymnasielever saknas rätt till skolskjuts. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att alla ungdomar folkbokförda i Båstads kommun i gymnasieålder kommer att få ungdomsbiljett från Skånetrafiken. Biljetten kommer gälla från höstterminen det år ungdomen fyller 16 år till och med vårterminen det år ungdomen fyller 19 år. För mer information: Busskort för gymnasieelever.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Buss 1 0706-49 66 40

Buss 3  0703-31 59 19

Buss 2 0702-99 87 09

Buss 4 0722-37 87 53

Buss 5 0706-36 50 15

Click to listen highlighted text!