Click to listen highlighted text!

Skånetrafiken har sagt upp avtal för serviceresor

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Skånetrafiken meddelar följande avseende färdtjänst och sjukresor. Viktigt att understryka är att nämnd aktör är en av flera aktörer som har trafikavtal med Skånetrafiken. Allt fungerar därför som vanligt, men med tillägget att kapaciteten kan vara något lägre kommande veckor tills avtal är på plats med ny aktör som ersätter Ringduvetaxi.

Skånetrafiken har sagt upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Skälet är att Ringduvetaxi Beställningscentral har stora ekonomiska problem och inte längre kan köra enligt avtal. Detta innebär att det kommer vara fordonsbrist under en kortare tid. Skånetrafiken går ut i direktupphandling och kommer att kunna tilldela ett nytt trafikavtal om två veckor. I nuläget går trafiken utan stora störningar. I samråd med trafikledning och våra kunder försöker vi styra över resor till tider då det finns bättre kapacitet. För de kunder som redan har en förbokad resa rekommenderar vi att se över möjligheterna för att ordna egen transport eller använda den allmänna kollektivtrafiken. Kunderna har även möjlighet att nyttja ledsagare utan extra kostnad.

Vid frågor kontakta:

Kundtjänst Serviceresor Telefon 0771-77 44 33

E-post kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Click to listen highlighted text!