Click to listen highlighted text!

Blanketter omsorg och stöd

Senast ändrad: 13 feb, 2024

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Vård och omsorg

Äldreomsorg / Socialpsykiatri
Ansökan SoL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Ansökan LSS

Avgifter
Inkomstförfrågan

Invandring och integration
Patientskadeförsäkring
Nämnden för överförmyndare i samverkan
Click to listen highlighted text!