Click to listen highlighted text!

Blanketter och E-tjänster, förskola/fritidshem och utbildning

Senast ändrad: 1 mar, 2021

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Följ länken för att komma till vår guide över hur våra E-tjänster fungerar.

Förskola/fritidshem

E-tjänst Blankett
Ansökan om plats förskola/fritidshem  Till e-tjänsten Pdf
Anmälan och uppsägning av avgiftsfri allmän förskola Pdf
Ansökan om lovtillsyn, fritidshem Till e-tjänsten
Svara på platserbjudande Till e-tjänsten
Uppgift om ändrad inkomst  Till e-tjänsten Pdf
Grundschema barnomsorg
OBS! Sommarschema ska inte lämnas här!
 Till e-tjänsten Pdf
Uppsägning av plats Till e-tjänsten Pdf
Viktig information om ditt barn i förskolan Pdf

 

 

Grundskola

 

  Blankett
Ansökan om att gå om en årskurs Pdf
Ansökan om uppskjuten skolplikt Pdf
Ansökan om skolskjuts/busskort Pdf
Ansökan om skolskjuts/busskort vid växelvis boende Pdf
Ansökan Tennisprofilen  
Ansökan om ledighet för elev Pdf
Ny elev Pdf
Byte av skola/Utflyttad elev Pdf
Viktig information om ditt barn i skola/fritidshem Pdf
Anmälan-avanmälan modersmålsundervisning Pdf
Kulturskolan
Vuxenutbildning
Click to listen highlighted text!