Click to listen highlighted text!

Blanketter och E-tjänster, förskola/fritidshem och utbildning

Senast ändrad: 9 jan, 2024

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Följ länken för att komma till vår guide över hur våra E-tjänster fungerar.

Förskola/fritidshem

E-tjänst Blankett
Ansökan om plats förskola/fritidshem  Till e-tjänsten Pdf
Anmälan och uppsägning av avgiftsfri allmän förskola Pdf
Ansökan om lovtillsyn, fritidshem Till e-tjänsten
Svara på platserbjudande Till e-tjänsten
Uppgift om ändrad inkomst  Till e-tjänsten Pdf
Barnschema via Tieto Edu app eller webb  Tieto Edu Pdf
Uppsägning av plats Till e-tjänsten Pdf
Viktig information om ditt barn i förskolan Pdf

 

 

Grundskola

 

E-tjänst Blankett
Ansökan om att gå om en årskurs Pdf
Ansökan om uppskjuten skolplikt Pdf
Ansökan om skolskjuts/busskort Ansökan om skolskjuts Pdf
Ansökan om skolskjuts/busskort vid växelvis boende Ansökan om skolskjuts Pdf
Ansökan Tennisprofilen
Ansökan om ledighet för elev Pdf
Ny elev Pdf
Byte av skola/Utflyttad elev Pdf
Viktig information om ditt barn i skola/fritidshem Pdf
Anmälan-avanmälan modersmålsundervisning Pdf
Vuxenutbildning
Click to listen highlighted text!