Click to listen highlighted text!

E-tjänster och blanketter

Senast ändrad: 18 aug, 2023

Välkommen till Båstads kommuns portal för e-tjänster och blanketter

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter som gäller i Båstads kommun.

E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in. Klicka på respektive rubrik till vänster för att komma till samtliga blanketter.

Blanketter och E-tjänster, bo, bygga och miljö

Blanketter och E-tjänster, bo, bygga och miljö

E-tjänster och blanketter som berör bo, bygga och miljö, såsom; bygglov, kartor, tomtkö, avfall, återvinning, avlopp, hälsoskydd, lantbruk, livsmedel, dricksvatten, miljöskydd, bostadsanpassning och strandskydd. ...
Blanketter kommun och politik

Blanketter kommun och politik

E-tjänster och blanketter som berör kommun och politik, såsom anmälan till borgerlig vigsel, anmälan och ansökan till räddningstjänsten, ansökan om god man eller förvaltare, ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseräkning, timlista för förtroendevalda, redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg. ...
Blanketter omsorg och stöd

Blanketter omsorg och stöd

E-tjänster och blanketter som berör omsorg och stöd, såsom stöd till integration, anmälan som rör oro för barn som far illa, ansökan om bostadsanpassningsbidrag eller överförmyndare och god man/förvaltare. ...
Blanketter och E-tjänster,  förskola/fritidshem och utbildning

Blanketter och E-tjänster, förskola/fritidshem och utbildning

E-tjänster och blanketter som berör förskola och utbildning. ...
Blanketter trafik och samhällsplanering

Blanketter trafik och samhällsplanering

E-tjänster och blanketter som berör trafik och samhällsplanering, såsom ansökan om tillstånd, dispens och bidrag. ...
Blanketter Uppleva och göra

Blanketter Uppleva och göra

E-tjänster och blanketter som berör uppleva och göra, såsom föreningsuppgifter, ansökan om olika föreningsbidrag eller hyra av idrottslokaler. ...

GDPR

Vid handläggningen av ditt ärende behandlas och registreras dina uppgifter i enlighet med EU 2016/679, GDPR.

Hitta snabbt

Lämna synpunkter
Olovligt byggande
Beställ karta

Click to listen highlighted text!