Click to listen highlighted text!

Samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2

Senast ändrad: 22 okt, 2020 | Kommun och politik, Nyhet, Trafik och stadsplanering

Detaljplanen för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2 är utsänd på samråd under tiden 2020-10-22 fram till och med 2020-12-04. Huvudsyftet med detaljplanen är att tillskapa ny verksamhetsmark i anslutning till handels/verksamhetsområdet Entré Båstad samt delvis möjliggöra utveckling av befintlig etablerad verksamhet inom Entré Båstad etapp 1.

Här kan du läsa mer om detaljplanen

Click to listen highlighted text!