Click to listen highlighted text!

Samråd – detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i Båstad

Senast ändrad: 12 dec, 2019

Detaljplanen för Båtsmannen 5 mfl i Båstad är ute på samråd tiden 16 december 2019 till och med den 16 februari 2020.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation i 2-3 våningar i form av bostäder, centrumverksamhet i bottenvåning samt underjordiskt parkeringsgarage.
 
Click to listen highlighted text!