Click to listen highlighted text!

Så tycker besökarna om bastad.se

Senast ändrad: 1 sep, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Under en månad i somras genomförde Båstads kommun en enkätundersökning för att ta reda på hur besökarna på bastad.se upplever vår webbplats. Nu är resultatet klart och du kan ta del av det här.

I undersökningen fick besökarna bland annat svara på i vilken roll de besöker webben, hur nöjda de är med utseendet, innehållet och vad de är intresserade av när de besöker bastad.se. Totalt har 108 personer besvarat enkäten.

Resultat enkätundersökning

Undersökningen visar att de flesta som besöker bastad.se är i åldern 51-80 år och kvinnor. Endast 2,8 % är under 20 år. Oftast besöker användarna webbplatsen varje vecka eller varje månad och merparten bor i kommunen.

Flest besökare är intresserade av aktiviteter och evenemang, men även nyheter, kontaktuppgifter och öppettider liksom blanketter och e-tjänster är av stort intresse. Strax över hälften av alla besökare hittar vad de letar efter på webbplatsen. Några av skälen som uppges till att man inte hittar är upplevelsen av att webbplatsen är rörig, att information saknas och att vissa sidor inte är uppdaterade på länge.

Undersökningen visar också att våra e-tjänster för barnomsorg och bygglov används mest. 82,4 % av de som har svarat på enkäten anser att webbplatsen helt eller delvis innehåller den information som de behöver. Besökare som inte håller med har till största del svarat att gammal information finns kvar, att de önskar fler telefonnummer och tydlig aktuell information. Merparten tycker att informationen är förhållandevis lätt att förstå, medan inte lika många håller med om att informationen är aktuell och uppdaterad. Trots detta litar de flesta på informationen på webben. På frågan hur vi kan göra bastad.se bättre svarar en majoritet att sökfunktionen behöver förbättras, att informationen behöver uppdateras samt att gammal information bör tas bort.

Enkätundersökning – vad tycker du om vår webbplats (pdf, 273 kB).

Ny webbplats 2023

Bastad.se ska vara till största möjliga nytta för dig som besökare. För att möjliggöra detta och skapa en tillgänglig webb har Båstads kommun påbörjat arbetet med att ta fram en helt ny webbplats. Enkätundersökningen har varit en del i detta arbete och kommunen planerar att lansera nya bastad.se under 2023. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tid att svara på undersökningen. Dina svar och synpunkter är viktiga i vårt fortsatta arbete.

Click to listen highlighted text!