Click to listen highlighted text!

Så spar kommunen på energi

Senast ändrad: 12 dec, 2022 | Nyhet, Toppnyheter

Båstads kommun arbetar på olika sätt med att minska elförbrukningen och sänka elkostnaderna. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara el i kommunens lokaler samt utemiljön. Kommunen följer också utvecklingen kring eventuell effektbrist.

Energisituationen i Sverige och Europa är just nu kraftigt ansträngd. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Kommunen har därför tagit fram en handlingsplan för hur kommunen ska få ner sin elförbrukning.

Stora elkostnader för fastigheter och lokaler

Uppvärmning av fastigheter står för en stor del av kommunens elförbrukning. Situationen kunde varit mycket värre om kommunen inte redan hade jobbat med åtgärder för energioptimering under flera års tid. Bland annat har belysning löpande bytts till LED-lampor och uppvärmningskällor , fönster och ventilationsaggregat till mer energieffektiva sådana.

Nu minskar vi på elförbrukningen, bland annat genom att:

  • Se över inomhustemperaturen.
  • Minska ventilation och värme efter arbetsdagens slut.
  • Minska belysningen inom lokaler i till exempel korridorer och vid allmänna ytor.
  • Släcka belysningen när lokalerna inte används.
  • Se till att kopiatorer och annan AV-utrustning går ner i energisparläge när de inte används.
  • Stänga av dator och datorskärmar när man går hem för dagen.
  • Se till att kyl och frys inte håller onödigt låga temperaturer.
  • Fylla disk- och tvättmaskiner.

 

Utemiljön och julbelysningen påverkas också

Förutom uppvärmning står gatubelysningen för en stor del av kommunens elförbrukning. Vi kommer därför att se över var vi kan släcka gatubelysningen utan att det påverkar trafiksäkerheten eller tryggheten.

Även julbelysningen kommer att påverkas av sparkravet. Belysningen kommer att minska på allmän plats. Till exempel kommer det inte att bli någon julbelysning i trädet utanför Akademi Båstad, flaggstängerna vid Båstads torg eller vid mittpunkten vid Circle K.

Ingen julbelysning i kommunens lokaler

I år kommer vi inte att sätta upp adventsljusstakar runt om i kommunens lokaler. Några få undantag finns, till exempel i verksamheter med personer som lider av nedsatt kognitiv förmåga.

 

Orsaker till att vi måste minska vår elförbrukning

Situationen i Europa har fört med sig höga elpriser men även lägre produktion än efterfrågan av el i Sverige. För att undvika störningar och avbrott i elnätet har alla kommuner, regioner och statliga myndigheter i landet fått i uppdrag att spara energi.

Click to listen highlighted text!