Click to listen highlighted text!

Så påverkade skyfallet kommunens verksamheter

Senast ändrad: 29 aug, 2022 | Nyhet

Stora mängder vatten på kort tid orsakade flera skador på fastigheter och vägar i kommunen. På fredagsförmiddagen var de flesta av kommunen verksamheter i drift.

Ett flertal av kommunens lokaler drabbades av skyfallet på torsdagseftermiddagen. Under gårdagen arbetade tjänstepersoner från kommunen med att se över lokalerna så att merparten kunde tas i drift på fredagsmorgonen.

– På Strandängsskolan har vi ett fåtal salar som vi fått stänga, men undervisning pågår som vanligt vid alla våra skolor, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

Verksamheten pågår också som vanligt vid kommunen vård- och omsorgsboende och särskilda boenden.

Träffpunktens lokaler vid Lyckantorget i Båstad drabbades kraftigt av skyfallet och kommunen valde att tillfälligt stänga verksamheten under fredagen.

– Träffpunkten är en viktig verksamhet och plats för återhämtning för personer med psykiska besvär. Vi kommer därför att så fort som möjligt hitta en ny lokal så att verksamheten kan bedrivas som vanligt under tiden lokalerna renoveras.

Skyfallet orsakade även skador på ett flertal privatfastigheter och vägar. Räddningstjänsten har under natten arbetat med att hjälpa fastighetsägare som har fått sina källare och hus översvämmade. Man har också arbetat med att skapa framkomlighet på flera vägar där regnet dragit med sig grus och sten. Under fredagsmorgonen avslutades räddningsinsatsen. Vägarna ska vara körbara med något undantag vid Sinarpsdalen.

– Det ligger dock kvar en del grusrester och sten på flera gator och gångvägar som vi håller på att återställa. I Båstads hamn har vi spärrat av hålrum och vid Nobels Allé är gångvägar bortspolade. Vi uppmanar till försiktighet under tiden vi arbetar med att återställa de gator som har påverkats. Vi ber er också att respektera de avspärrningar som finns, Jan Bernhardsson, chef Teknik och service.

I helgen väntas mer regn. SMHI har gått ut med gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Från i eftermiddag, vidare under kvällen och under natten mot lördag finns det risk för skyfallsliknande regn. Även kraftig åska kan förekomma.

Håll er uppdaterade om SMHIs vädervarningar.

Informationen uppdateras.

 

Fastighetsägarens skyldighet

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall och minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt.

Har du blivit drabbad av källaröversvämning på grund av regnoväder behöver du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Du ska också anmäla översvämningen till NSVA. Detta görs enklast på www.nsva.se/oversvamning Du kan också ringa NSVA på tel 010-490 97 00.

Tips och råd vid översvämning

Click to listen highlighted text!