Click to listen highlighted text!

Riskbruk och missbruk

Senast ändrad: 31 aug, 2020

De flesta vet att droger är farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Hjärnan har ett belöningscentrum som aktiveras detta när man sköter om sin kropp, gör bra saker, får beröm, är förälskad med mera. Men det finns också metoder att stimulera belöningscentrum på konstgjord väg. Både narkotika och tillåtna beroendeframkallande droger som alkohol, kaffe och nikotin ger en kemisk stimulering av belöningscentrum. Denna effekt är en viktig del av orsaken till att människor blir beroende av sådana droger. Stimulering av belöningscentrum blockerar också obehagliga känslor.

Om man stimulerar belöningscentrum med droger, alkohol eller matmissbruk så fungerar belöning inte lika bra när man gör bra saker. Missbruket blir en genväg till falsk lycka, en lycka som inte beror på att man gjort något bra.

Olika typer av beroenden

Felaktig användning av belöningscentrum är vanligare hos en del människor som har en personlighet som gör att de behöver mycket stimulans för att må bra och som bär på oro och stress. Det finns alltså en gemensam faktor hos många olika typer av beroenden:

 • Alkoholism och drogmissbruk
 • Matmissbruk
 • Sexberoende
 • Spelmissbruk
 • Självspäkning och anorexia nervosa (även när man framkallar skada på sig själv, kan detta stimulera belöningscentrum för att skydda kroppen mot smärta)

En likhet mellan ätstörningar och drogmissbruk är att missbruket tvångsmässigt utvecklas mot ett starkare beroende utan hänsyn till den egna hälsan. Trots allvarliga komplikationer har människor som missbrukar svårt att överge sitt missbruk.

Tecken på missbruksproblem

Några tecken på om ett barn eller ungdom har missbruksproblem kan vara:

 • skolkar mycket,
 • får sänkta betyg,
 • ofta är väldigt trött,
 • ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressivt,
 • luktar konstigt,
 • har ovanliga märken på kroppen,
 • blir väldigt kropps- och träningsfixerade (vid missbruk av till exempel anabola steroider).

Stöd och hjälp i Båstads kommun

Individ och familj erbjuder information, råd och stöd vid olika typer av missbruk, t ex alkohol, narkotika och tablettmissbruk. Vi kan också erbjuda vård och behandling för ett missbruk om du själv har gjort en biståndsansökan.

Stöd och behandling erbjuds i första hand på hemmaplan genom öppenvårdsverksamhet. Du kan också få till exempel en kontaktperson/familj eller behandling på institution eller i familjehem.

Kommunens vuxenteam arbetar för att stötta på olika sätt. I teamet finns personal med olika kompetenser.

Vuxenteamet samverkar med dig som behöver hjälp, din familj och ditt nätverk. Vi har även kontakt med primärvården, Fonthänhuset, personligt ombud (PO), kriminalvården, Föräldraföreningen mot narkotika, arbetsgivare, hyresvärdar, försäkringskassan och arbetsförmedlingen m fl.

Alla som vistas eller bor i Båstads kommun kan vända sig till Individ och familj för att få stöd och hjälp i svåra situationer.

 • Reception: Tel: 0431-770 44
 • Mottagning: 0431-777 03

Läs mer

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!