Click to listen highlighted text!

Rätt tid att bekämpa invasiva vresrosor

Senast ändrad: 19 jul, 2022 | Nyhet, Toppnyheter

Nu är det rätt tid att försöka bekämpa den invasiva arten av vresrosor. Vi befinner oss just nu mellan blomning och utvecklad frösättning samtidigt som fåglar och smådjur har flyttat ifrån sina bon och reden för året. Tillsammans med vägföreningarna ska Båstads försöka bekämpa spridningen av vresrosen, Rosa rugosa.

De kommer att använda sig av en slaghacka vilket skulle kunna beskrivas som en större gräsklippare som slår och klipper gräs, sly och buskar.

Vresros är en mycket invasiv art, men observera att det är ursprungsarten Rosa rugosa som bedöms vara invasiv. Sorter och hybrider av arten är mer eller mindre sterila och betraktas inte som invasiva. Det innebär i praktiken att enbart ursprungsarten Rosa rugosa som har enkla blommor är invasiv.

Vresrosen tränger ut den inhemska växtligheten på de platser där den etablerar sig genom att den skuggar ut övrig vegetation. Växtens förmåga att förändra habitat genom att stabilisera och beskugga sandmiljöer påverkar den biologiska mångfalden i omgivningen negativt.

Vresrosens vassa taggar och täta bestånd minskar möjligheten att röra sig fritt i bland annat dyn- och  kustmiljöer där den växer. Vresros är vanligt förekommande i södra och mellersta Sverige samt längst Norrlandskusten. Arten omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Läs mer om invasiva arter och vresroser på Naturvårdsverkets webbplats.

För mer information kontakta Båstads kommun och Johan Mårtensson, telefon 0431-770 00.

Click to listen highlighted text!