Click to listen highlighted text!

Rädda sotaren

Senast ändrad: 5 mar, 2019

Ska du ha besök av sotaren?

Och hur ser i så fall arbetsmiljön för sotaren ut hos dig?

På senare tid har en del fallolyckor från tak i samband med sotning inträffat. Många/de flesta fallolyckor går att förebygga genom ett antal enkla åtgärder.

Vanliga brister är att takstege och att glidskydd saknas eller är felaktigt monterat. Grund för dessa regler och standarder finns i föreskriften BFS 2008:6, Boverkets författningssamling.

Regler viktiga för arbetsmiljön

Det är viktigt att reglerna följs för att sotarna ska ha en god arbetsmiljö där risken för fallolyckor är så liten som möjligt. Om tak säkerheten inte är tillfredsställande kommer du att få ett föreläggande, vilket också innebär att sotningen/brandskyddskontroll inte genomförs. Därför är det viktigt att du ser över detta innan sotaren kommer och hälsar på.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!