Click to listen highlighted text!

Planeringszoner för att kunna hantera en kärnteknisk olycka

Senast ändrad: 4 nov, 2022

Från och med 1 juli 2022 ingår Båstads kommun i nya planeringszoner där det ska finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

Om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Regeringen beslutade därför 2020 om nya beredskaps- och planeringszoner som förbättrar dessa möjligheter. Från och med 1 juli 2022 berörs Båstads kommun av den nya planeringszonen kring Ringhals.

Inom den nya zonen ska det finnas en planering att vid en kärnteknisk olycka kunna utföra strålningsmätningar, planera för utrymning eller inomhusvistelse och vid behov dela ut jodtabletter till drabbade områden.

Vad innebär beredskapszon och planeringszon?

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken, så kallade beredskapszoner, är de som kräver mest planering. De utökas nu från ungefär 15 kilometers avstånd till 25 kilometer från kärnkraftverken.

Ett större område runt varje kärnkraftverk, som kräver viss planering kallas planeringszon. Dessa utökas från ungefär fem till tio mils avstånd från kärnkraftverken. I de områdena ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av Länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

Hur får jag reda på en eventuell kärnkraftsolycka?

Om något skulle hända på Ringhals så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen som de som bor närmast kärnkraftverket.

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Vad har kommunen för roll i planeringszonen?

Vid en olycka är kommunen delaktig i arbetet med att uföra strålningsmätningar, planera för en inomhusvistelse, samt medverka vid en utdelning av jodtabletter. Rollen omfattar även planering för en evakuering och mottagande av evakuerade från angränsande län och att medverka under ett saneringsarbete. Arbetet med planeringen för detta samordnas av Länsstyrelsen.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Information om beredskaps- och planeringszoner hos Länsstyrelsen

Frågor och svar hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!