Click to listen highlighted text!

Brandfarlig vara

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin.

Flampunkt för en specifik brandfarlig vätska hittar du i slutet av säkerhetsdatabladet för respektive produkt.

Tillståndspliktiga verksamheter

Det är den juridiska personen som har den faktiska och juridiska kontrollen över verksamheten som ska ha tillståndet för hanteringen av brandfarlig vara. Vid en större verksamhet kan tillståndet inte delas upp på olika avdelningar.

När det är dags att skicka in ansökan om tillstånd att hantera brandfarliga varor ska detta skickas in minst tre månader innan befintliga tillståndet går ut eller när ny verksamhet ska påbörjas.

Alla verksamheter ska skicka in en ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara med tillhörande anmälan om föreståndare. Förklaring på varje del av ansökan och termer finns i självservice.

 

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!