Click to listen highlighted text!

Tillsyn och tillbudsrapportering

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiv vara.

Tillsyn sker med regelbundet intervall om 1, 2 eller 4 år beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Finns blankett i blankettarkivet. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!