Click to listen highlighted text!

Tillsyn brandskydd

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vad är en tillsyn?

Tillsynen kan liknas vid en revision. Vi ska bedöma hur ditt brandskydd är utformat för att motsvara de risker som finns i din verksamhet när det gäller brand. Tillsynen genomförs med olika tidsintervaller beroende på hur väl ditt tidigare brandskyddsarbete fungerat. Tillsynen underlättas väsentligt om ditt brandskyddsarbete finns dokumenterat. Om vi upptäcker brister i brandskyddet kommer du att behöva åtgärda dessa.

Så här går en tillsyn till
  • Vid en tillsyn ställer vi ett antal kontrollfrågor inom de fyra områdena riskinventering, organisation, tekniskt brandskydd och kunskap/utbildning/regler till dig som fastighetsägare/verksamhetsutövar.
  • Era svar värderas och kan resultera i tvingande åtgärder i form av ett föreläggande om balansen mellan risk och skyddsåtgärd inte bedöms som tillfredsställande.
  • Om ni inte är fastighetsägare ska ni kunna redovisa en gränsdragningslista mellan er och fastighetsägaren som beskriver vem som sköter vad av det tekniska brandskyddet.
  • Vår tillsyn och ert skyddsarbete underlättas betydligt om ert systematiska brandskyddsarbete är dokumenterat.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!