Click to listen highlighted text!

Faderskap

Senast ändrad: 15 feb, 2022

Lever du och din partner som sambo när ni får barn? Då måste faderskapet fastställas. Ett fastställt faderskap innebär att barnets far blir registrerad som pappa och har rätt till umgänge med sitt barn. Pappan kan även bli vårdnadshavare efter fastställt faderskap.

Det är varje barns rätt att veta vem som är pappa. Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa.

 

Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Från den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som ger nyblivna föräldrar möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Gå till Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Du ska vara 18 år, ni föräldrar ska vara eniga om att barnet är ert gemensamma, ni ska vara folkbokförda i Sverige samt ha en e-legitimation och mobilt Bank-ID för att kunna använda e-tjänsten.

Om ni inte uppfyller någon av dessa regler är det socialnämnden som har ansvaret och du kontaktar familjerättsenheten eller bokar tid via e-tjänst.

 

Vad händer efter 14 dagar?

Efter 14 dagar går utredningsansvaret över till Socialnämnden att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ni ska då kontakta familjerätten eller boka tid via e-tjänst: Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar | Helsingborg.se

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar kan välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

Läs mer om faderskap och föräldraskap.

 

Barnets juridiska rättigheter

Majoriteten av de barn som föds i Sverige har föräldrar som inte är gifta. Med faderskapet fastställs även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

I Båstads kommun är det Familjerätten i Helsingborg som handlägger faderskapsärenden.

Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar | Helsingborg.se

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!