Click to listen highlighted text!

Vill du sota själv?

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vill du sota själv?

I lagen ”Lag om skydd mot olyckor”, SFS 2003:778, 3 kap. 4 § står följande:

”Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.”

Ansökan för att sota eldstad i egen fastighet ska skickas till räddningstjänsten. Ansökan ska bl a innehålla fastighetsbeteckning, typ av eldstad och sökandes kompetens.

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Blanketter

För ansökan om egensotning samt återtagande av ansökan finns under fliken självservice

Click to listen highlighted text!