Click to listen highlighted text!

Informations och hänvisningsguide

Senast ändrad: 12 maj, 2022

Här hittar du stöd och hjälp för psykisk hälsa inom Båstads kommun, Region Skåne och från andra verksamheter.                                      

Båstads kommun

Individ och familj
Vård och omsorg
 • Mottagningen: Kontakta myndighetsenheten vid ansökan om boendestöd, kontaktperson, meningsfull sysselsättning, hemvård eller LSS-insatser. Det är hit du som äldre vänder dig om du exempelvis vill ansöka om hemtjänst, plats på särskilt boende, trygghetslarm, avlösarservice för dig som anhörig eller för att få veta vilken avgift du ska betala för den tjänst du är beviljad. Kontakt: 0431 – 776 86 eller myndighetsenheten@bastad.se.
 • Personligt ombud: Är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som hindrar dig i vardagen. Du ansöker om insatsen själv eller tillsammans med din juridiska företrädare (god man eller förvaltare). Telefon: 070-9662994.
 • FACT: Flexibel ACT innebär att ett multiprofessionellt team erbjuder personer med svår psykisk sjukdom integrerade och allsidiga insatser i långsiktiga, uppsökande och flexibla former. Arbetet sker i samarbete med patientens professionella nätverk, närstående och andra resurser i närmiljön. Ta kontakt med: mottagningen på Vård och omsorg eller Individ och familj för ansökan.
 • CM (Case management): Case management är en vård- och stödsamordningsfunktion som skapar en grund för samverkan och samtidigt ger brukaren möjlighet till ett ökat inflytande över sin rehabilitering samt stöd i sin återhämtning. Samverkan gör rehabilitering effektivare genom att skapa en gemensam förståelse för brukarens livssituation och respektive huvudmans uppdrag. Ta kontakt med: mottagningen på Vård och omsorg eller Individ och familj för ansökan.
 • Demensteamets anhörigstöd: Demensteamet i Båstad kommun erbjuder dig stöd som anhörig till en demenssjuk. Kontakt: 0431-77326, 0431-77397, demensteamet@bastad.se.
 • Träffpunkten är en verksamhet som är öppen för myndiga personer som har en psykisk ohälsa och eventuell samsjuklighet. Träffpunkten bygger på frivillighet, gemenskap och aktiviteter efter förmåga. Du behöver inget bistånd för att delta. Vi finns på Lyckan i Båstad. Telefon: 072-5018459/073-4207519.
 • Kontaktpersonsverksamheten: Enligt socialtjänstlagen SOL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns det möjlighet för den enskilde att få ett beviljat beslut på insats, kontaktperson. Insatsen kontaktperson handlar främst om att tillgodose behovet av en medmänniska när social kontakt saknas eller behöver kompletteras. Det är kommunens handläggare som utreder och bedömer behovet. Kontakta mottagningen för ansökan om kontaktperson.
  Vid intresse av en ansökan som kontaktperson eller mer information, ring: 0431-776 60 eller maila på kontaktperson@bastad.se
Andra verksamheter i Båstads kommun
 • Fontänhuset Båstad: Stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Personalen stödjer medlemmarna på plats på fontänhuset och/eller via telefon, digitala möten, sociala medier och utomhusaktiviteter. Kontakt: 0431-724 80, info@fhb.nu
 • NSPH: Är en samarbetsorganisation för patient-, brukar och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
 • God man och förvaltare: God man kan bli aktuell för den som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ansökan görs alltid till överförmyndarnämnden som finns i Halmstad. Läs mer på hemsidan för att få information om vad du behöver för att söka en god man. En förvaltare anordnas när en god man inte är tillräcklig hjälp. Det kan bli aktuellt när någon riskerar att fara illa på grund av sitt eget handlande eller riskerar att bli svårt utnyttjad av andra. Telefon: 035 – 13 70 00.
 • Svenska kyrkans anhörigstöd i Båstad: När en anhörig gått bort så kan det vara svårt att hantera livet efter bortgången. Kyrkan i Båstad har anhörigstöd som alla kan ta kontakt med: 0431-787 04, lars.boman@svenskakyrkan.se.
 • Lokalföreningen för anhöriga i Båstads och Laholms kommun. Telefon: 070-296 24 66, lillemor.johnsson2@gmail.com.
 • RSMH Nordvästra Skåne: Målet med verksamheten är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra. Kontakt: 0765-75 87 67.
 • Fyrens församling (svenska alliansmissionen): Du är välkommen in till Fyren för att delta i Gudstjänst, ta en kopp kaffe, sitta och prata eller bara ta det lugnt en stund. Kontakt: 070-687 40 90, 070-372 41 76 fyrens.forsamling@gmail.com

Region Skåne

Primärvården
 • Capio Båstad: Är en av vårdcentralerna i Båstad kommun. Du kan vända dig till vårdcentralen om du mår psykiskt dåligt.Beroende på din situation så kan du via läkare få remiss för samtalsstöd eller till psykiatrin.
  . Telefon: 0431 – 47 14 00.
 • Båstad-Bjäre läkarpraktik: Är en av vårdcentralerna i Båstad kommun. Du kan vända dig till vårdcentralen om du mår psykiskt dåligt. Beroende på din situation så kan du via läkare få remiss för samtalsstöd eller till psykiatrin.
  Telefon: 0431 – 232 30.
 • Förslövs vårdcentral: Är en av vårdcentralerna i Båstad kommun. Du kan vända dig till vårdcentralen om du mår psykiskt dåligt. Beroende på din situation så kan du via läkare få remiss för samtalsstöd eller till psykiatrin.
  Telefon: 0431 – 58 71 50.
Psykiatri och beroendesjukdomar
  • En väg in: Om du är under 18 år, eller oroar dig för någon som är det, kan du kontakta oss för att få råd och vägledning. Du kan ringa direkt eller söka vård digitalt, då ringer vi upp dig senare. Om det behövs får du en bokad tid till en av våra behandlare på BUP. Detta är ingången till BUP om du inte redan är ett pågående ärende. Telefon: 020 – 51 20 20.
  • Barn och ungdomspsykiatrin (BUP): BUP är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Du som vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för, och du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp. Telefon: 0431 – 816 55.
  • BUP-akuten: Till BUP-akuten i Malmö kommer du som behöver akut psykiatrisk vård och är under 18 år. Akuten tar emot patienter från hela Skåne. Telefon: 040 – 33 10 00.
  • Psykakuten i Helsingborg: Du vänder dig till psykakuten när du behöver akut psykiatrisk specialistvård och är 18 år eller äldre. Söker du vård för lättare psykisk ohälsa eller psykiatrisk problematik som inte är akuta, hänvisas du i första hand till din närmaste  vårdcentral. Telefon: 042 – 406 27 30.
  • Vuxenpsykiatrimottagningar: Finns i Ängelholm och i Helsingborg. Här finns psykiatrisk specialistvård för dig som har depression, ångesttillstånd, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, Aspbergers syndrom och Tourettes syndrom. Telefon till Ängelholm: 0431 – 816 77. Telefon till Helsingborg: 042 – 406 26 10.
  • Vuxenpsykiatrimottagning-psykos i Ängelholm: Hit vänder du dig vid behov av psykiatrisk specialistvård och om du har eller utreds för psykossjukdom.Telefon: 0431 – 816 42.
  • Laro-mottagningar: En Laro-behandling är en läkemedelassisterad behandling vid opioidberoende. På sidan hittar du flera olika Laro-mottagningar.

Andra verksamheter

Suicidprevention
 • MIND – självmordslinjen: Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta med MIND. Telefon: 901 01 (öppet dygnet runt).
 • MIND – föräldrarlinjen: Föräldrarlinjen är för dig som är förälder eller annan vuxen, som oroar dig för barn och ungdomar i din närhet. Telefon: 020 – 85 20 00.
 • MIND – äldrelinjen: Äldrelinjen är för dig över 65 år som behöver någon att prata med. Telefon: 020 – 22 22 23.
 • SPES: Är till för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. Telefon: 020 – 18 18 00
Barn och ungdom, samt stöd till föräldrar och ledare
 • BRIS – barns rätt i samhället: Är till för dig upp til l18 år som mår dåligt och behöver någon att prata med. Det kan exempelvis handla om hur du har det hemma eller hur du har det med kompisarna. Telefon: 116 111 (öppet dygnet runt.
 • BRIS – stöd för vuxna: BRIS har även stöd för vuxna i frågor gällande barn. Telefon: 077 – 150 50 50. På arabiska: 077 – 448 09 00.
 • BRIS – stöd för idrottsledare gällande barn: Är du idrottsledare och behöver stöd i frågor gällande barn?. Telefon: 077 – 440 00 42.
 • UMO – ungdomsmottagningen: På UMO kan du mellan 13-25 år få information och stöd via chatt, forum och podd. Det kan handla om psykisk ohälsa, relationer, våld, alkohol med mera.
 • Tilia: Är en ideell organisation som ger stöd och vägledning för unga med psykisk ohälsa. De har chattstöd.
 • Friends – barnrättsorganisation: Är till för dig som behöver råd och stöd gällande barn som verkar vara ensamt eller må dåligt. Telefon: 08 – 545 519 90.
Alkohol och droger
 • AA – anonyma alkoholister: AA är ett stöd för dig som dricker för mycket alkohol och vill förändra din vana. AA stödjer även närstående. Telefon: 08 – 720 38 42.
 • NA – anonyma narkomaner: NA är ett stöd för dig som vill sluta använda narkotika. Telefon: 0771 – 13 80 00.
 • Alkohollinjen: Stöd erbjuds till personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för de som oroar sig någon annans alkoholvanor. Telefon: 020 – 84 44 48.
 • Droghjälpen: Är till för dig som har funderingar kring dina drogvanor, men är också till för dig som närstående till en person som använder droger. Telefon: 020 – 91 91 91.
 • Maskrosbarn: Förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. Du når dem via chat eller mail.
Ätstörningar och självskadebeteende
 • Frisk och fri: Du som har ätstörningar eller är närstående till någon med ätstörningar kan få stöd och hjälp. Telefon: 020 – 20 80 18. Telefon för anhöriga: 0200 – 12 50 85.
 • SHEDO: För dig som har ätstörningar eller självskadebeteenden. Du når dem via jourmail eller chatt.
 • Tjejzonen: Stöd till tjejer och kvinnor mellan 10-25 år som har ätstörningar. De har även storasysterverksamhet. Du når dem via chatt.
Spelberoende
 • Stödlinjen: Stödlinjen ger dig stöd och hjälp med dina spelvanor. De ger även stöd till anhöriga. Telefon: 020 – 81 81 00.
 • Spelberoendes riksförbund: Erbjuder digitala självhjälpsmöten varje vecka, både till den enskilde och till anhöriga.
Sexualitet och sexuella övergrepp
 • RFSU – riksförbundet ör sexuell upplysning
 • Hopp – riksorganisationen mot sexuella övergrepp: Ger råd, stöd och hjälp till dig om är utsatt eller har varit utsatt för sexuella övergrepp. Ger även stöd till anhöriga. Telefon: 076 – 141 89 17.
 • Ellencentret: Stöd och hjälp till dig som gett sex mot ersättning, blivit såld för pengar eller har sex som självskadebeteende. Har chattfunktion och kan ge stödperson över en tid.
 • Storasyster: Erbjuder stöd till de som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Har även stöd för anhöriga.
 • Rise – riksförbundet mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen: Ger stöd för vuxna som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen. Ger även stöd till anhöriga. Telefon: 08 – 696 00 95.
 • Preventell: Hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontroll över din sexualitet. Rädd för att göra dig själv illa eller någon annan. Telefon: 020 – 66 77 88.
 • Vad gör jag nu? finns för att ge stöd till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och till sexuellt utnyttjade vuxna.
HBTQ
 • RFSL stödmottagning: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Telefon: 020 34 13 16.
 • RFSL linje 59: För unga upp till 25 år. Telefon: 020 – 59 59 00.
 • RFSL HBTQjour. Telefon: 0771 – 66 67 68.
Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Linnamottagningen: Erbjuder rådgivning, stöd och skydd till ungdomar, både akut och långsiktigt. Telefon: 020 – 40 70 40
Kvinnor och tjejer
 • Kvinnofridslinjen: Ger stöd till dig som har utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Telefon: 020 – 50 50 50.
 • Unizons kvinnojour: Stöttar och skyddar kvinnor, tjejer och barn. Ordnar även läger och aktiviteter för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Roks kvinno och tjejjour: Erbjuder hjälp om du varit utsatt för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Ger även stöd om du känner dig otrygg eller ensam.
 • Ungarelationer.se: Ger information och stöd till dig under 20 år som blivit utsatt i din relation, är kompis till någon som blir utsatt eller är den som utsätter. Du når dem via chatt.
 • Terrafem: Ger stöd till kvinnor och flickor som utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Finns på flera språk. Telefon: 020 – 52 10 10.
Killar och män
 • Mansjouren: Är till för dig som vill prata om en kris eller ett problem som känns oöverkomligt, som exempelvis uppbrott i en relation, tankar om framtiden, arbetet eller ekonomin. Telefon: 08 – 30 30  20.
 • Manscentrum – kriscenter för män: En mottagning vars inriktning är att bistå män i kris som de själva upplever att de inte kan hantera, som exempelvis relationsproblem, ilska, våld, föräldraroll och livskriser. Telefon: 08 – 643 11 83.
 • Under kevlaret: De stödjer killar psykiska hälsa. De har chattfunktion.
 • Killar: En trygg plats för dig som är kille. Här kan du få stöd på dina villkor. Har chattfunktion.
Brottsoffer
 • Brottsofferjouren: För dig som är utsatt för brott, är närstående eller vittne till brott. Telefon: 116 006.
 • Brottsoffermyndigheten: Deras övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intresse. Telefon: 090 – 70 82 00.
 • Hassela helpline: Till dig som oroar dig för att någon ungdom håller på att glida in i missbruk eller kriminalitet. Telefon: 0200 – 220 555.
Anhörigstöd
 • Anhörigas riksförbund: Är en nationell stödtelefon för dig som behöver råd och stöd i din situation som anhörig. Telefon: 0200 – 239 500.
 • Attention: Stöd för dig som lever nära någon som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller för dig som stöttar någon som har NPF.
Röda korset
Svenska kyrkan
 • Jourhavande präst: Öppet för alla som behöver medmänskligt stöd. Telefon: 112 och be att få tala med jourhavande präst.
 • Kyrkans SOS: Du bestämmer själv vad du vill prata om. Alla är välkomna. Telefon: 0771 – 800 650.
Neuropsykiatrisk problematik

På uppdrag av Region Skåne erbjuder CEREB neuropsykiatrisk utredning samt medicinsk och psykologisk behandling för barn, ungdomar och vuxna. Kontakta CEREB i Helsingborg på telefon 042-499 24 40 eller på mail helsingborg@cereb.se

Click to listen highlighted text!