Click to listen highlighted text!

Samhällsorientering (SO)

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för nyanlända. Kursen ger kunskap om hur samhället fungerar och syftar till att underlätta etableringen i kommunen – och Sverige. Kommuner ska erbjuda minst 60 timmar samhällsorientering. Målgruppen för kursen är nyanlända som omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare” och nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda från 1 maj 2013 och framåt i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Sedan hösten 2011 har alla kommuner i Familjen Helsingborg en gemensam samhällsorientering där merparten av utbildningen genomförs i Helsingborg. Det är Länsstyrelsen, Region Skåne och kommunerna som finansierar samhällsorienteringen.

I Båstads kommun läser du SO 80 timmar, på digital distans eller på plats i Helsingborg, beroende på modersmål. Det är kommunens integrationshandläggare som svarar på frågor och följer upp arbetet kring samhällsorienteringen, men det är Arbetsförmedlingen som anmäler enskild till kursen. Du blir erbjuden och registrerad till samhällsorienteringen vid ett tillfälle dvs. deltar du inte eller har hög frånvaro så kommer du inte erbjudas att gå kursen på nytt.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!