Click to listen highlighted text!

Olika myndigheter

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Migrationsverket – anhöriginvandring, svenskt medborgarskap, främlingspass mm

Migrationsverket har fått sitt uppdrag av riksdag och regering. Det är Migrationsverket som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd från förtryck och förföljelse, för att studera, flytta till anhörig eller ansöka om svenskt medborgarskap. Varje år beviljas ett stort antal människor svenskt medborgarskap. Medborgarskapet ger en rad rättigheter till exempel att rösta i riksdagsvalet. Det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för asylsökande, finansiellt och praktiskt.

Adress: Södergatan 39, Helsingborg

Tfn: 077-123 52 35

Arbetsförmedlingen – Inskrivning, planering för arbete mm

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen ska hjälpa till att hitta arbete åt arbetssökande och kandidater åt arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har också fram till 31 december 2016 uppdraget att samordna, stödja och skapa förutsättningar för flyktingars etablering. Etableringsinsatserna pågår upp till 24 månader. Det är Arbetsförmedlingen som fastställer, efter samråd med Länsstyrelserna och Migrationsverket, en länsvis fördelning av mottagningsbehovet i varje län.

Så snart du flyttat in i ditt nya boende, ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen i Ängelholm. De har öppet måndag, onsdag och fredag mellan kl. 10.00-16.00

Adress: Arbingatan 1, Ängelholm

Tfn: 0771 – 60 00 00

Försäkringskassan – inskrivning, socialförsäkringsförmåner mm

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. De utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner. Försäkringskassan betalar ut olika bidrag, varav hälften går till sjuka och personer med funktionsnedsättning. En tredjedel betalas ut till barn och familjer i form av bland annat barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. Försäkringskassan är även utbetalande myndighet till Pensionsmyndigheten och har också det samordnade ansvaret att arbeta för att den som är sjukskriven ska komma tillbaka till arbetslivet.

Adress: Polisgatan 4, Ängelholm

Tfn: 0771 – 524 524

CSN – studiemedel, studiehjälp, hemutrustningslån mm

I Sverige ska alla kunna studera på universitet oavsett socioekonomisk bakgrund. CSN är den organisation som beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Du som kommit som flykting till Sverige och omfattas av flyktingmottagandet eller etableringsförordningen kan få låna pengar av CSN för att köpa saker till ditt hem, exempelvis möbler och porslin. Detta kallas för ett hemutrustningslån. Flyktingar i Sverige kan även ha rätt till studiestöd. Studiestöd är bidrag och lån för studier. När det gått två år från det att du fick ditt hemutrustningslån, ska du börja betala tillbaka lånet. Innan du ska börja betala får du ett brev från CSN med information om när du ska börja. CSN skickar sedan räkningar till dig så att du vet hur mycket du ska betala varje månad. Har du fått fakturor, men kan inte betala, måste du ansöka om att få vänta med betalningen hos CSN. Det kallas att ansöka om anstånd.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!