Click to listen highlighted text!

Tillfällig vistelse

Senast ändrad: 11 apr, 2022

Villkor vid beställning av Tillfällig vistelse

  • Insatser i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL eller
  • Insatser i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vård och omsorgsnämnden beslutade i december 2019 att Båstads kommun inte längre erbjuder hälso- och sjukvård dvs. hemsjukvård till personer som tillfälligt vistas i kommunen. Detta gäller såväl insatser av sjuksköterska som rehabinsatser.

Vid tillfällig vistelse i Båstads kommun ansvarar bosättningskommunen för planerade insatser enligt SoL/LSS där följande gäller:

Beställningen av tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen och skall vara enligt Båstads kommuns beställningsblankett om Tillfällig vistelse.

Komplett ifylld beställningsblankett skall vara Båstads Kommun tillhanda senast 4 veckor före ankomstdatum. Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, kommer inte att godkännas.

Förlängning av den tillfälliga vistelsen skall göras på ny beställningsblankett med fyra veckors varsel.

Vid beställning av trygghetslarm sker på-/avinstallation av trygghetslarm endast vardagar. Trygghetslarm installeras av vistelsekommunen och behöver ej tas med från bosättningskommunen. Trygghetslarmet kommer att installeras/avinstalleras vid början respektive slutet av vistelsen.

Följande skall alltid bifogas, oavsett om det gäller beställning eller förlängning:

  • Aktuell utredning och beslut
  • Senaste genomförandeplan
  • Ska kommunens personal utföra egenvård ska läkarbedömning bifogas  i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Tänk på att insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras, både närmiljön och bostadsförhållanden kan påverka behovet av stöd- och hjälpinsatser.

Vid beställning av trygghetslarm sker på-/avinstallation av trygghetslarm endast vardagar. Trygghetslarm installeras av vistelsekommunen och behöver ej tas med från bosättningskommunen. Trygghetslarmet kommer att installeras/avinstalleras vid början respektive slutet av vistelsen, detta gäller även om den enskilde vistas periodvis i Båstads kommun.

Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden skall dessa medtas och vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen. Vård- och omsorgstagaren kan inte få hjälpmedel förskrivna i vistelsekommunen Båstads kommun.

Vid större hjälpmedel som inte kan medtagas vid transport till den tillfälliga vistelse adressen, kan man köpa/hyra här.

Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i Båstads kommun.

Återbud 14 dagar eller tidigare debiteras 14 dagar av beställt period.
Återbud 14 dagar eller senare debiteras hela perioden som beställnings perioden avser.

Klick här för att gå vidare till e-tjänst beställning

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Relaterad information

 

Click to listen highlighted text!