Click to listen highlighted text!

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Senast ändrad: 14 feb, 2023

Ansvaret

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för att hög patientsäkerhet och god kvalitet ska tillgodoses inom vården.

Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för hantering av rapporterade avvikelser, läkemedelshantering, delegeringsbeslut, ansvar för rutiner gällande medicinteknisk utrustning, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentationen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar också för att anmälan görs till IVO – Inspektionen för vård och omsorg  om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada, i samband med hälso- och sjukvård.

 

Kontaktuppgifter till vikarierande MAS:

victoria.morris@bastad.se

 

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Patientsäkerhets-
berättelse

Ta del av Patientsäkerhetsberättelsen 2022.

Click to listen highlighted text!