Click to listen highlighted text!

Hjälpmedel

Senast ändrad: 12 mar, 2022

Om du har svårt att klara vardagsaktiviteter på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan ett hjälpmedel underlätta för dig.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter i kommunen gör en bedömning av ditt behov, provar ut och förskriver hjälpmedel till personer över 20 år och som är folkbokförda i Båstads kommun.

Hjälpmedel till barn och ungdomar under 20 år ansvarar Region Skåne för. De ansvarar även för elrullstolar, kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel för syn och hörsel.

Hjälpmedelsabonnemang

Vid hyra av ett eller flera hjälpmedel startar ett hjälpmedelsabonnemang på 69 kr/månad, hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan.

I abonnemanget ingår utprovningen, instruktioner om användning, vid behov träning i att hantera hjälpmedlet, vid behov anpassning av hjälpmedlet, uppföljningar enligt gällande rutiner, teknisk service/kontroller bedömda av förskrivaren och hämtning av vissa stora hjälpmedel. När du inte längre har behov av hjälpmedlet återlämnas det till kommunens hjälpmedelsförråd. Se gärna broschyren ”Till dig som hyr hjälpmedel i Båstads kommun” i menyn till höger under Relaterad information.

I Båstads kommun rengörs och återanvänds hjälpmedel av miljö- och kostnadsskäl, detta innebär att du inte är garanterad ett nytt hjälpmedel.

Önskar man hellre köpa hjälpmedel se listan med fysiska och digitala butiker under i menyn till höger under Relaterad information.

 Hjälpmedelsförrådet

Hjälpmedelsförrådet finns på Bjäredalen i Förslöv (Trafikverkets gamla lokaler vid Förslövs nya station). Adressen är Profilvägen 3A, 26971 Förslöv

För återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedelsförrådets är numera alltid öppet, för återlämning av hjälpmedel. Den vänstra dörren i det lilla förrådet är öppen. Där ställer ni in era hjälpmedel. I en plastficka på väggen till höger, finns ett papper som ni ska fylla i. Lägg det sedan i den röda brevlådan som också sitter på väggen. Det sitter skyltar på alla dörrar hur ni ska göra.

Vägbeskrivning:

Från Båstad: Ni kör till rondellen mellan Förslöv och Grevie, kör ut på väg 105 mot Ängelholm. Kör av höger vid nya stationen i Förslöv som ni får på er vänstra sida. Kör över viadukten och ta första vägen till vänster. Första byggnaden på vänster sida är Bjäredalen, hjälpmedelsförrådets ingång är på baksidan (stor grå dörr).

Från Förslöv: Sväng höger vid Förslövs kyrka in på Vistorpsvägen. Kör ut mot väg 105, innan viadukten sväng höger in på Profilvägen. Första byggnaden på vänster sida är Bjäredalen, hjälpmedelsförrådets ingång är på baksidan (stor grå dörr).

Telefonnummer till hjälpmedelsförrådet i Båstads kommun är 0431-77348.
Email adress: kommunrehab@bastad.se

Kontakt med Kommunrehab i Båstads kommun

I Båstads kommun kan du få kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast för information om tekniska hjälpmedel.

Ni kan antingen skicka e-post till kommunrehab@bastad.se alternativt ringa kommunens kundcenter, se menyn till höger.

Vid e-post, ange gärna följande information:

  • Namn på den som har behov av kontakt
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Om annan än den med behov ska kontaktas, ska namn och telefonnummer på den som ska kontaktas finnas samt information om att den det gäller samtycker.
  • Om möjligt, uppge problematiken.
  • Om det finns en befintlig kontakt, ange vem eller vilken profession.

Kommunrehab kontrollerar e-post minst en gång dagligen och tar kontakt inom tre vardagar.

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!