Click to listen highlighted text!

Hemsjukvårdssavgift

Senast ändrad: 31 jan, 2023

När du får hemsjukvård eller rehabilitering i hemmet betalar du en hemsjukvårdsavgift. Avgiften för hemsjukvård är en fast avgift som betalas månadsvis oberoende av hur omfattande hemsjukvårdsinsatserna är. Avgiften ingår i maxtaxan, det vill säga det kommunala högkostnadsskyddet.

I kostnaden ingår:

  • Sjukvårdsinsatser i hemmet.
  • Bedömning av hjälpmedels&rehabiliteringsbehov.
  • Körsträcka vid hembesök.
  • Telefonkontakter med läkare/närstående eller annan vårdinrättning.

Vid dessa tillfällen ska avgiften inte betalas:

  • Samordnad vårdplanering.
  • All behandling enligt smittskyddslagen.
  • Behandling av vissa alkoholrelaterade sjukdomar.
  • Behandling av psykiatriska sjukdomar.
  • Vård i livets slutskede.
  • Intyg till ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Aktuella avgifter inom vård och omsorg

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!