Click to listen highlighted text!

Hemsjukvård

Senast ändrad: 31 jan, 2023

Om du blir sjuk eller behöver vård skall du i första hand vända dig till din läkare på vårdcentralen. Läkaren ordinerar hemsjukvård om behov finns.

Vid sjukdom kan du även kontakta sjukvårdsupplysningen, på telefonnummer: 1177. Vid akut sjukdom ring 112.

Inom vård och omsorg, arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt, dvs vi planerar och utför insatserna för att utveckla och bibehålla dina funktioner och förmågor, t ex hygien, påklädning, förflyttning.

Vårt mål är att du ska kunna klara av din vardag själv, men vissa perioder av livet kan du av hälsoskäl behöva hjälp.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den kommunala hälso- och sjukvården som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter .  Vissa omvårdnadsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser utförs, efter delegation/ordination av omvårdnadspersonal.

Hemsjukvård är den omvårdnad och sjukvård som utförs i ditt hem. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt och utför omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter enligt läkarordination. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning och provtagning. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för rehabiliteringen d.v.s bedömning, behandling och träning som utförs i hemmet. Insatserna har alltid ett mål och är begränsade till viss tid.

Vem kan få hemsjukvård?

Förutsättningen för att du ska få tillgång till hemsjukvård och rehabilitering i hemmet är att du inte själv eller med hjälp av annan kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning. (Tröskelprincipen) Detta betyder, att när du är frisk igen eller ditt behov av sjukvård eller rehabilitering upphör, avslutas du i hemsjukvården och eventuell fortsatt behandling sker på din vårdcentral.

Inskrivning i hemsjukvård

När du är inskriven i hemsjukvården behöver vi ditt samtycke till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och omsorgspersonal får ta del av din journal. Personal kan vid behov behöva ta kontakt med annan vårdgivare angående din vård och behandling. Du har rätt att få information om vem/vilka som läser och skriver i din journal. Du har rätt att neka till viss personal inte får läsa eller ta del av din journal.Ditt samtycke kommer att dokumenteras i din journal.

När du är inskriven i hemsjukvården upprättas en vårdplan i samråd med dig.

Vid behov av rehabilitering gör du tillsammans med din sjukgymnast och/eller arbetsterapeut en rehabliteringsplan.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra hemsjukvården och en del i förbättringsarbetet är att vi registrerar utförda hälso- och sjukvårdsuppgifter i olika nationella kvalitetsregister. (Till exempel: Senior Alert, LCP och Palliativa registret). Om du inte vill att vi ska registrera dina uppgifter har rätt att säga nej.

Vem beslutar ?

Distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i hemsjukvården och är de inom den kommunala hälso- och sjukvården som beslutar om du är berättigad till hemsjukvård.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!