Click to listen highlighted text!

Kommunal hälso – och sjukvård

Senast ändrad: 14 feb, 2023

Den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder hemsjukvård och rehabilitering i hemmet samt olika typer av hjälpmedel.

Kommunal hälso- och sjukvård är till för dig som:

 • bor på särskilt boende enligt SoL eller vistas på korttidsboende
 • bor i bostad med särskild service enligt LSS
 • vistas i dagverksamhet enligt SoL
 • har behov av hemsjukvård i hemmet och inte kan ta sig till vårdcentral själv eller med hjälp (sk. tröskelprincipen)

Du kan få hjälp med:

 • Medicinska bedömningar och behandlingar
 • Råd och stöd i medicinska frågor
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel för dina behov

Utifrån ditt behov kan du få hjälp av sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Kontakta Kundcenter via telefon 0431-770 00 för att komma i kontakt med rätt person.

Vid sjukdom, psykisk eller fysisk ohälsa ska du kontakta vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen 1177. I akuta situationer ringer du alltid 112.

Tandvård - stöd och bidrag

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ha möjlighet att få särskild hjälp med tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. För att få hjälp med ansökan, vänd dig till en kontaktperson, exempelvis sjuksköterska om du har hemsjukvård, socialsekreterare eller personal på vårdcentral om du inte har hemsjukvård.

Läs mer om särskild tandvård hos Region Skåne

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du har problem med tänderna, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för tandvård.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Patientskadeförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med den kommunala hälso- och sjukvård kan du har rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen (1996:799). Det kan vara skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel särskilda boende, vid hemsjukvård eller skolhälsovård.

Om du drabbas av skada så måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I anmälan uppger du följande:

 • Vilken skada du drabbats av
 • Orsak till skadan
 • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • För vad du kräver ersättning och vilket belopp du vill ha i ersättning

Din skadeanmälan skickar du till försäkringshandläggare i Båstads kommun bastad.kommun@bastad.se. Det är därefter kommunens försäkringsbolags skadeutredare som bedömer huruvida du har rätt till ersättning eller inte.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Mer information

1177 om hjälpmedel

Click to listen highlighted text!