Click to listen highlighted text!

Boende och bostad

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Ett hem är en plats där du ska känna sig trygg och ha möjlighet att växa och slå rot. Tyvärr råder det bostadsbrist i Sverige och det är svårt att finna lediga hyresrätter. Så även i Båstad. Det är bra att ställa sig i kommunens bostadskö så fort du kan, då många hyresvärdar har långa väntetider för att få en bostad. Är du intresserad av att bo i en annan kommun längre fram kan det vara klokt att ställa sig i den kommunens bostadskö också. Tänk på att vara aktiv i ditt bostadssökande.

Är du asylsökande bor du i Migrationsverkets anläggningsboende (i ABO) eller i eget boende (i EBO) medan du väntar på beslut om uppehållstillstånd. Har du fått uppehållstillstånd och anvisats till Båstads kommun har kommunen ett anvisningsansvar enligt den nya bosättningslagen (2016:38). Det innebär att kommunen ska ordna ett första boende inom kommunen. Boendet ska erbjuda en egen dörr att låsa om, tillgång till kök och hygienutrymme. Boendet bör vara varaktigt, men i praktiken kan även tillfälliga, tidsbegränsade eller tillsvidare boendelösningar vara aktuella. Varje kommun har olika förutsättningar att arbeta utefter, vilket innebär att det kan finnas skillnader mellan kommuners erbjudande om boende. Det kan även vara skillnader på vilken form av boende som ordnas inom kommunens egna anvisningar, då varje anvisning kan bli en egen individuell lösning.

Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar för sina kommuninvånare, men är ingen bostadsförmedling och förmedlar inte bostäder, bortsett från det anvisningsansvar som finns i den nya bosättningslagen och det ansvar som föreligger inom socialtjänstens ramar. Det är alltid den enskildas eget ansvar att ordna med ett boende. Blir du dock akut bostadslös och har barn ska kontakt med Individ och Familj tas, där en nödprövning om boendesituationen görs.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!