Click to listen highlighted text!

Barnomsorg och skola

Senast ändrad: 10 sep, 2018

I Båstads kommun finns förskolor i alla tätorter. För att få plats i förskola eller pedagogisk omsorg skall barnet vara minst 1 år. För omsorg mer än 15 timmar per vecka krävs att föräldrar/vårdnadshavare skall vara förvärvsarbetande eller studerande. Förskolan är frivillig och är avgiftsbelagd utefter föräldrar/vårdnadshavarens inkomst. Tänk på att du är ansvarig för att ditt barn har kläder och skor efter väder under vistelsen på förskolan. Har du ett blöjbarn har du också ett ansvar för att ditt barn har blöjor på förskolan.

Grundskolorna är fördelade på hela Bjäre. Grundskolan är avgiftsfri och det råder skolplikt, vilket innebär att barnet ska gå i skolan, på alla lektioner. I Båstads kommun finns två gymnasieskolor att välja mellan, en kommunal och en fristående. Gymnasiet är också avgiftsfritt.

Asylsökande och nyanlända barn/ungdomar har rätt till barnomsorg, skola och elevhälsa på samma sätt som andra barn och unga som bor i Sverige. Senast en månad efter det att kommunen fått kännedom om att ett asylsökande eller nyanlänt barn eller ungdom flyttat till kommunen ska barnet eller den unges tidigare kunskapsnivå kartläggas. Därefter ska berörd rektor inom två månader besluta om placering i klass, utefter ålder och kunskapsnivå hos de enskilda barnet.

Första kontakten för alla asylsökande och nyanlända barn är ansvarig studiehandledare, inom kommunala grundskola eller på gymnasieskolan, i kommunen. Båstads kommun kan få kännedom om att ett nytt barn flyttat till kommunen på olika sätt exempelvis får kommunens integrationssamordnare information från Migrationsverket om flytt sker genom anvisning eller, vilket också är vanligast, att föräldrarna kontaktar skolan

Alla inskrivningar och kartläggningar av nya barn och ungdomar görs på torsdagar. Frågor kopplade till inskrivningar av asylsökande och nyanlända barn och unga går det bra att skriva till: ankomsten@bastad.se

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!