Click to listen highlighted text!

Överklaga biståndsbeslut

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har inkommit till kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Underrättelse

Hur man överklagar hos förvaltningsrätten

Detta beslut överklagas hos förvaltningsrätten.

Tala om vilket beslut Ni överklagar och ange också varför Ni anser att beslut är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder er uppfattning.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Båstads kommun, Vård och Omsorg, 269 80 – Båstad. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

Har Ert överklagande kommit inn rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om beslutfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan Ni vända er till beslutfattaren inom Vård och Omsorg i Båstad kommun.

Om Ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Skicka till:
Båstads kommun
Vård och omsorg
26980 Båstads kommun
0431-77000

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!