Click to listen highlighted text!

Avgifter inom vård och omsorg

Senast ändrad: 19 jun, 2023

Här kan du se vad olika insatser inom vård och omsorg kostar. Avgiften är olika beroende på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala.

Du betalar aldrig mer än maxtaxa för dina vård- och omsorgsinsatser. Maxtaxan är på 2 359 kronor i månaden för år 2023. Avgifter som inte ingår i maxtaxan tillkommer.

 

Insats Maxtaxa Övrigt
Vård- och omsorgsboende 2 359 kronor i månaden Beloppet gäller omvårdnad och service. Utöver det betalar du även för mat, 4 575 kronor i månaden. Även hyra tillkommer*. Du betalar också för förbrukningsmaterial, 118 kronor i månaden.

Du betalar hela månadsavgiften för förbrukningsmaterial oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.
Hemvård 333 kronor per timme  
Hemsjukvård 311 kronor i månaden

Avser inskrivning i hemsjukvården samt insatser utförda av legitimerad personal så som sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.
Trygghetslarm 322 kronor i månaden

Installation och avinstallation ingår.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.
Matdistribution 189 kronor i månaden

Avser utkörningsavgift. Utöver det betalar du 71 kronor styck per matlåda.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.
Hjälpmedel 75 kronor i månaden

Beloppet gäller oavsett antal hjälpmedel. I samband med bedömning av ditt behov av hjälpmedel tillkommer en kostnad för hemsjukvård på 311 kronor. Denna kostnad gäller inte dig som redan betalar en hemsjukvårdsavgift.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.
Korttidsplats/växelvård 79 kronor per dygn Du betalar även en avgift för måltider på 150 kronor per dygn.

* Storleken på hyran beror på lägenhetens storlek och standard.

Extern placering: boendeavgiften vid extern placering är 2 420 kronor per månad.
Måltider dagvård: avgiften för måltider vid dagvård är 91 kronor per dag.

Så beräknas din avgift

För att ta reda på hur stor din avgift blir för vård och omsorg kan du lämna uppgifter om din ekonomi eftersom avgiften beräknas utifrån din inkomst och är individuell.

Lämna in dina uppgifter på blanketten Inkomstförfrågan 2023 (pdf)

Om du väljer att betala enligt maxtaxan behöver du inte skicka in blanketten. Tänk på att under årets gång meddela om dina förhållande ändras som till exempel förändrad boendeform, förändrade bostadskostnader och inkomst.

Minimibelopp

Minimibelopp är det belopp du har rätt att ha kvar innan kommunen tar ut avgift för den vård och omsorg du får. Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för till exempel livsmedel, kläder, telefon, hemförsäkring, tandvård, resor och läkemedel.

Minimibeloppet per månad år 2023 är:

  • 6 470 kronor per person för ensamstående över 65 år.
  • 5 280 kronor per person för makar och sambor över 65 år.
  • 7 117 kronor per person för ensamstående 19-64 år.
  • 5 808 kronor per person för makar och sambor 19-64 år.

Bostadstillägg

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg efter det att du har fyllt 65 år och tar ut hela din allmänna pension.

Information om bostadstillägg

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!