Click to listen highlighted text!

Måltider för äldre

Senast ändrad: 25 maj, 2022

Välkommen till Båstads kommunrestauranger

Matens betydelse för hälsa och livsglädje under alla livets faser kan inte överskattas. Hos äldre är kroppens funktioner nedsatta, av den anledningen är det särskilt betydelsefullt att näringsintaget är optimalt. De maträtter vi serverar är anpassade till äldre, det bidrar till matglädje och god aptit. Mat är förknippat med många traditioner som vi gärna bevarar för de äldre. Maten är också anpassad till individen med hänsyn till energi, näring och konsistens. Maten är en del av vården.

De vårdtagare som av olika skäl behöver särskilt anpassad mat får en lika fullgod måltid som övriga. Maten ska så långt det är möjligt ändå likna dagens rätt. De som har dålig aptit eller av andra skäl äter liten mängd mat kan enligt ordination få en berikad kost som på ett bättre sätt tillgodoser energi- och näringsbehov. De personer som har tugg- och sväljsvårigheter får anpassad konsistens. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ordinerar all specialkost.

Inom Båstads kommun finns ett pensionärsråd. Att framföra synpunkter till någon medlem där kan vara ett sätt att nå fram till oss ansvariga. Du kan också maila eller lämna synpunkter till kommunen på ett vanligt kort eller brev.

 

Vår matkvalitet

Vår matkvalitet

Ambitionen är att maten ska varieras och anpassad efter årstid och säsong.
Ekologisk mat

Ekologisk mat

Att öka andelen ekologisk mat inom kommunen tillhör ett av de prioriterade målen.

TRYCK HÄR för att komma till matsedeln för hemvården

TRYCK HÄR för att komma till matsedeln för Särskilt boende SäBo

Vision
“Kommunrestaurangerna ska bidra till att maten och måltiderna för de äldre blir dagens höjdpunkter. Måltiden ska ge positiva upplevelser, väcka minnen.”

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!