Click to listen highlighted text!

Måltider för äldre

Senast ändrad: 4 apr, 2023

Måltidens betydelse för hälsa och livsglädje under alla livets faser kan inte överskattas. Hos äldre är kroppens funktioner nedsatta, av den anledningen är det särskilt betydelsefullt att näringsintaget är optimalt. De maträtter vi serverar är anpassade till äldre, det bidrar till måltidsglädje och god aptit. Mat är förknippat med många traditioner som vi gärna bevarar för de äldre. Maten är också anpassad till individen med hänsyn till energi, näring och konsistens. Måltiden är en del av vården.

De vårdtagare som av olika skäl behöver särskilt anpassad kost får en lika fullgod måltid som övriga. Maten ska så långt det är möjligt likna dagens rätt. De som har nedsatt aptit eller av andra skäl äter liten mängd mat kan enligt ordination få en berikad kost som på ett bättre sätt tillgodoser energi- och näringsbehov. De personer som har tugg- och sväljsvårigheter får anpassad konsistens. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ordinerar all specialkost.

Inom Båstads kommun finns ett pensionärsråd. Att framföra synpunkter till någon medlem där kan vara ett sätt att nå fram till oss ansvariga. Du kan också maila eller lämna synpunkter till kommunen på ett vanligt kort eller brev.

Läs Båstads kommuns måltidspolicy

Vår matkvalitet

Menyerna planeras noggrant av våra kockar, kökschef och måltidschefen. Ambitionen är att den ska varieras och anpassas efter årstid och säsong. Maten och måltiderna ska också spegla högtider och helger enligt lokala traditioner. Övriga önskemål av religiösa eller etiska skäl ska också i viss mån tillgodoses.

Maten tillagas av våra kockar på råvaror av god kvalitet som köps in från våra avtalsleverantörer. Vi främjar inköp av svenskt, närproducerat och ekologiskt.

Måltidsklubben

Vardagsmåltiderna är viktiga, både näringsmässigt och socialt. Måltidsklubben är ett projekt i Båstads kommun som möjliggör för seniorer 65+ att äta lunch på Akademi Båstad Gymnasium i centrala Båstad samt på Bjäre skola i Västra Karup.

Mer information om måltidsklubben

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!