Click to listen highlighted text!

Dödsboanmälan

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne kan Båstads kommun hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Dödsbodelägare (de personer som har rätt till arv) kan i så fall kontakta kommunens dödsbohandläggare för att påbörja en utredning.

Vad är en dödsboanmälan?
Det ska alltid göras en bouppteckning när någon avlidit. En bouppteckning är en förteckning över vad den avlidne ägde och vilka skulder personen hade. Det är vanligast att en jurist gör bouppteckningen.

Om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bouppteckning kan kommunen hjälpa till med en så kallad dödsboanmälan. Det är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. En dödsboanmälan är gratis.

Dödsboanmälan kan inte upprättas:
om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt
om någon av dödsbodelägarna i stället begär att en bouppteckning ska upprättas

Viktigt att tänka på:
Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
Om autogiro finns ska dessa stoppas.
Om det finns andra överföringar/transaktioner på den avlidnes konto ska dessa stoppas så snart som möjligt.
Om det finns en fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet. Även förordnande som god man eller förvaltare upphör vid dödsfall. God man kan tillfälligt utses med uppdrag att bevaka rätt i dödsbo.

Så går utredningen om dödsboanmälan till
Du som är dödsbodelägare (du som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet kontaktar kommunens dödsbohandläggare. Därefter gör oftast en handläggare hembesök i den avlidnes bostad.

Vid hembesöket värderar handläggaren dödsboet och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Tänk på följande inför och efter hembesöket:
att inte röra någonting i hemmet före hembesöket
att förbereda nödvändiga handlingar som kommunens handläggare gett dig skriftlig information om
Dödsbohandläggaren gör själva dödsboanmälan och skickar den för registrering hos Skatteverket.

Om du vill få möjlighet till dödsboanmälan utredd:
Du når dödsbohandläggare via Socialtjänstens reception tel 0431-770 44.

Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen GDPR och skickas till en handläggare. När din anmälan är inkommen kommer du att bli kontaktad för besöksbokning och mer information.

Begravningskostnader
Då tillgångarna i dödsboet inte täcker begravningskostnaden kan bistånd utgå med högst ett halvt basbelopp. De tillgångar som finns kvar i dödsboet skall oavkortat användas till begravningskostnaden. Den som beställer en begravning har också ansvar för att den skall kunna betalas. Ansökan om bistånd skall göras till socialnämnden.

För vidare information kontakta Socialförvaltningen tel: 0431-770 44.

Efterlevandeguiden
http://www.efterlevandeguiden.se/

Kontakt

Reception IoF
0431-77044

Besök oss
Lyckan 15

Click to listen highlighted text!