Click to listen highlighted text!

Brottsoffer och utsatta kvinnor

Senast ändrad: 12 jun, 2018

Enligt 5 kap 11 § Socialtjänstlagen bör socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga för stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Bestämmelsen innebär att socialnämnden ansvar omfattar offer för alla typer av brott. I detta begrepp ryms både barn och vuxna som befinner sig i olika livssituationer, dock innebär det inte att individen per automatik erhåller insatser från socialtjänsten. När det gäller utsatta kvinnor finns en samverkan mellan kommuner och andra frivilliga organisationer för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta kvinnan. Samverkan kan betyda drivande av skyddat boende och andra riktade stödinsatser som bygger på särskilda kunskaper om hur stödet och hjälpen bäst utformas.

Vill du läsa mer om kvinnojouren gå in på nedanstående länk: www.medlem.spray.se/kvinnojouren/

I Sverige finns även kvinnojourer som specialiserat sig på att arbeta med invandrarkvinnan.

Dessa kvinnojourer är bland annat Terrafem, Somaya och Elektra. Terrafem bildades år 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, de kan för närvarande ge information och stöd på 40 olika språk. Terrafem arbetar med kvinnor och flickor som blir misshandlade, våldtagna, trakasserade, hotade, riskerar att bli bortgifta eller på annat sätt får sitt livsutrymme inskränkt av sin make, far, pojkvän, bror eller annan släkting. Terrafem menar att det aldrig är kvinnans fel att hon blivit misshandlad utan att det alltid är mannen som är ansvarig för sina handlingar, och att han inte har rätt att inskränka och kontrollera hennes rörelse- och utrymmesfrihet. Vidare anser Terrafem att hedersbrott existerar och är en form av våld och/eller hot om våld där män förklarar våldet mot kvinnan med kulturella eller religiösa argument

Vill du läsa mer om kvinnojouren gå in på följande länk: www.terrafem.org

Somaya, är Nordens enda kvinno- och tjejjour med flerspråkiga muslimska jourkvinnor som startades för att hjälpa sina medsystrar som blivit utsatta för våld av sina män. En av anledningarna till att Somaya kom till, berodde på att jouren sett att våldet mot kvinnan inte har några gränser utan kan drabba vilken kvinna som helst oavsett kultur, och detta ville man förändra. Somaya anser dock att det är lättare för en kvinna att vända sig till en kvinnojour där någon både talar hennes eget språk och samtidigt är insatta i det svenska samhället, än att vända sig till traditionella kvinnojourer där man förutom våldsproblematiken behöver förklara sin bakgrund. Inom jouren talar man 17 olika språk och alla som arbetar i Somaya är muslimska kvinnor, dock är det värt att nämna att organisationen riktar sitt arbete till alla kvinnor oavsett tro, kultur eller språk.

Elektra däremot skiljer sig något från de ovanstående två jourerna eftersom de arbetar utifrån en helhetssyn där man driver verksamheter både för kvinnor och tjejer men även för män och unga killar. Jouren menar att samhället måste satsa resurser på att förändra mannens attityd och befria honom från gamla patriarkala mönster genom att belysa våldsproblemet från både mannens och kvinnans perspektiv, det vill säga se och arbeta med problemet ur alla synvinklar och inte enbart inrikta sig på att hjälpa kvinnan.

Brottsofferjour
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter. BOJ har drygt 100 lokala brottsofferjourer runt i landet. Brottsofferjourerna ger praktisk hjälp och emotionellt stöd till brottsoffer och vittnen.

Vill du läsa mer kan du gå in på följande länk: www.brottsofferjouren.se

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!