Click to listen highlighted text!

Hemvård

Senast ändrad: 26 aug, 2023

Hemvård omfattar insatser över dygnets alla timmar i den enskildes hem.

Har du behov av hjälp i hemmet, tag kontakt med någon av biståndshandläggarna som gör en utredning av dina insatsbehov. Det är medborgarservice man ringer på 043177000, som förmedlar ärendet till biståndshandläggaren.

Vem utför min hemtjänst?

I Båstads kommun är det den hemtjänstgrupp som arbetar i området man bor i som är den som utför hemtjänsten.
Följande hemvårdsgrupper finns:
Hemvård Förslöv/Grevie
Hemvård Torekov/Västra Karup
Hemvård Väster
Hemvård Öster
 

Fast omsorgskontakt

För att underlätta din kontakt med hemtjänsten erbjuds du en fast omsorgskontakt i personalgruppen. Det är en namngiven undersköterska som du kan vända dig till om du har frågor.
Den fasta omsorgskontaktens huvudsyfte är att säkerställa en god kvalitet i din vård- och omsorg. Det innebär till exempel att ni tillsammans planerar för hur dina insatser ska utföras.

Genomförandeplan

När du fått beslut om hemtjänst kommer du tillsammans med hemtjänsten planera för hur du vill att insatserna ska utföras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen används som ett stöd till personalen i det dagliga arbetet. När dina behov förändras uppdaterar vi genomförandeplanen tillsammans med dig.

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Båstad kommun?

Båstads kommun 2022 års resultat

Personal kontinuitet – Hemtjänst

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Click to listen highlighted text!